Arduino cursus voor beginners

Een Arduino is een soort microcontroller die je op eenvoudige wijze in staat stelt om elektronische circuits te bouwen, aan te sturen en uit te lezen. Op die manier kun je veel verschillende dingen  meten, bouwen, maken en uitvoeren. Zo kun je onder andere een koelkast op een bepaalde temperatuur houden, een zelfrijdende robot aansturen, lichtsensoren maken, een lcd-scherm op je shirt aansturen en ga zo maar door. Het is dan ook niet gek dat op vele scholen gewerkt wordt met Arduino’s. In het onderwijs kunnen Arduino’s ingezet worden als practicummateriaal, bij een profielwerkstuk, en bij onderwerpen zoals technische automatisering, technisch ontwerpen, onderzoeken met meet- en regelsystemen en bij elektriciteit. Het werken met de Arduino sluit aan bij de 21e-eeuwse vaardigheden. Er is dan ook al veel verschillend lesmateriaal voor Arduino’s ontwikkeld.

 

De cursus is bedoeld voor docenten en TOA’s die voor het eerst met Arduino gaan werken (starters) of die er al eens mee zijn begonnen maar toe zijn aan een ‘doorstart’ (beginners).

 

Doel & resultaat

Na een korte inleiding basiselektronica worden er zelf veel praktische opdrachten gedaan. Naast de beginselen van Arduino is er aandacht voor het aansluiten van sensoren (analoog en digitaal), aansluiten van een actuator (bijv. een motor) en het zichtbaar maken van gegevens. Het is echter geen programmeercursus. Van deelnemers wordt verwacht dat ze buiten de cursusbijeenkomsten aan opdrachten werken.

 

Benodigde lesmaterialen

Daarnaast is er een laptop nodig waarop Arduino-software is geïnstalleerd. De software is gratis te downloaden van https://www.arduino.cc/en/software. Let op dat het installeren van software op laptops van school vaak door de systeembeheerder moet gebeuren (regel dit tijdig).

Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Locatie

Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark laagbouw

Museumpark 40, 3015 CX Rotterdam 

 

Data

11 mei 2023 – 15:00 – 18:00 uur (incl maaltijd)

25 mei 2023 – 15:00 – 18:00 uur (incl maaltijd)

8 juni 2023 – 15:00 – 18:00 uur (incl maaltijd)

Online bijeenkomst: ICLON-NPO – gratis lessenreeks voor versterking aansluiting vo-ho

Leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling van academische vaardigheden zonder dat het geld of extra tijd voor de leraar kost? Vanuit het NPO-project ‘Versterking aansluiting vwo-wo’ biedt het ICLON namens Universiteit Leiden drie jaar lang een gratis lessenreeks aan bestaande uit 10 lessen voor het voortgezet onderwijs. De verwachting is dat de prestaties van leerlingen en studenten erdoor verbeteren. Bovendien biedt het ICLON een bijpassende gratis training voor docenten om het materiaal optimaal in te kunnen zetten in de klas. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we je alles over de lessenreeks, de toegang tot en het gebruik van het materiaal, de training voor docenten en nog veel meer.

Daarnaast besteden we aandacht aan het programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’. Dit programma is bedoeld om inzicht te verschaffen in de effectiviteit van een aantal veelbelovende interventies in het funderend onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs zijn 2 interventies relevant:
1) de inzet van studenten uit het hoger onderwijs in de bovenbouwklassen van het vo;
2) mentorlessen over stress.

Tijdens deze online bijeenkomst op 14 februari worden beide interventies kort toegelicht.

DOEL & RESULTAAT

Je weet hoe je de ICLON-NPO LessonUp lessen kunt gebruiken om de academische vaardigheden van de leerlingen te versterken. Deze bijeenkomst is voor iedereen die werkzaam is in de bovenbouw van het vwo: vakdocenten, mentoren en decanen.

DATUM & TIJD

Datum en tijd: Donderdag 14 februari 2023 van 12.00 tot 16.00 uur.

Op dinsdag 14 februari 2023 wordt deze bijeenkomst digitaal herhaald van 14.00 tot 16.00 uur.

Online seminar motivatie

Waarom doen we de dingen die we doen? Hoe komt het dat de ene leerling totaal gedemotiveerd is, en de ander nergens last van heeft? En, belangrijker nog: wat kan ik er als docent aan doen? Een geruststelling: als je al jaren voor de klas staat, dan zal je aanpak prima zijn. Maar soms is het prettig om te weten wat er nu precies speelt. Hoe motivatie werkt, en waarom we de dingen doen die we doen.

 

Deze cursus van 3 online bijeenkomsten is ontwikkeld voor docenten van ONZ-scholen en wordt tegen een gereduceerd tarief aangeboden. Het is een eerste introductie op een Model van Motivatie, dat al een aantal jaren in het onderwijs aan de Universiteit Leiden wordt aangeboden, en waarmee inmiddels ook in het vo wordt gewerkt. Dit Model, het Mennes-Model van Motivatie, maakt veel van de dagelijkse praktijk inzichtelijk en werpt een nieuw licht op het aansturen van motivatie en op de implicaties daarvan binnen de praktijk van het Voortgezet Onderwijs.

 

De cursus bestaat uit 3 online-bijeenkomsten. Ter introductie van deze cursus in het ONZ-aanbod, wordt deze aangeboden tegen een gereduceerd tarief van €240,-. Voor docenten van niet lidscholen bedragen de kosten €290,-.

 

 

Inhoud & programma

Bijeenkomst 1 – Drie onderdelen:

Opdracht: Verzoek om voor Bijeenkomst 2 casuïstiek aan te leveren.

 

Bijeenkomst 2 – Drie onderdelen:

Opdracht: Verzoek om voor Bijeenkomst 3 concrete issues aan te leveren die spelen binnen de context van de eigen instelling/school.

 

Bijeenkomst 3 – Vier onderdelen:

 

Na deze cursus

Mocht je na deze cursus je nog verder willen verdiepen in het onderwerp motivatie: er zal voor het nieuwe schooljaar 2022-2023, een tweede cursus over motivatie worden ontwikkeld.

 

 

Data & tijden

Donderdag 17 maart: 16:00-17:30

Woensdag 30 maart: 16:00 – 17:30

Woensdag 13 april: 16:00-17:30

 

Trainer: Dr. Menno Mennes, programmadirecteur Leiden Leadership Programme Universiteit Leiden.

 

Wereldburgerschap, de poort naar inclusief onderwijs?

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert een reeks van drie bijeenkomsten rondom het thema (wereld)burgerschap voor docenten, docentopleiders, bestuurders en schoolleiders. De tweede bijeenkomst in de reeks vindt op donderdag 14 april a.s. plaats van 14.00 uur – 17.15 uur bij Universiteit Leiden. Deze bijeenkomst, getiteld Wereldburgerschap, de poort naar inclusief onderwijs?, wil bijdragen aan inclusief onderwijs, door handvatten aan te reiken voor het ontwerpen van een pedagogische klimaat en lespraktijk waarin ook waardering is voor niet-dominante perspectieven, identiteiten en verhalen. Diverse deskundigen zullen op deze middag bijdragen aan een inspirerende bijeenkomst gericht op het versterken van een inclusieve attitude in het onderwijs.

 

Miguel Heilbron verzorgt de kick-off van de bijeenkomst met een Inspirational Opening over zijn ervaringen als sociaal-innovator met curriculumverrijking van het vak Geschiedenis met nieuwe perspectieven. Sarita Bajnath, deskundig trainer op het gebied van inclusiviteit en diversiteit, leidt hierna een bijzondere, interactieve lezing getiteld: Culturele Sensitiviteit: hoe kijken wij naar afkomst? Deelnemers worden hier verleid en uitgedaagd om gedurfd de eigen lens waarmee in onderwijscontext naar niet-dominante culturen gekeken wordt onder de loep te nemen.

 

Na het plenaire gedeelte kunnen de deelnemers kiezen uit een van de twee aangeboden workshops: Curriculumverrijking & Gekleurd Schoolleiderschap. Aanmelding voor het programma en de workshop van keuze, dient online via de website van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland te gebeuren. Het aantal beschikbare plekken is beperkt, dus meld je snel aan.

Gedetailleerde informatie over de sprekers, trainers en de inhoud van de lezingen en workshops vind je hieronder.

 

Programma

14.00 uur – 14.05 uur                     Welkomstwoord door Jiwan Does & Arthur Pormes

14.05 uur – 14.30 uur                     Inspirational Opening door Miguel Heilbron

14.30 uur – 16.00 uur                     Interactieve lezing ‘Culturele Sensitiviteit’ door Sarita Bajnath

16.00 uur – 16.15 uur                     Koffiepauze

16.15 uur – 17.15 uur                      Workshops Curriculumverrijking of Gekleurd Schoolleiderschap (keuze

                                                              vooraf aangeven)

17.15 uur – 17.45 uur                      Borrel

 

Aanmelding & Info

Datum: Donderdag 14 april 2022

Locatie: Universiteit Leiden (wandelafstand van Station Leiden Centraal)

Tijd: 14.00 uur – 17.15 uur

 

 

Inspirational Opening (14.05 uur – 14.30 uur)

Miguel Heilbron (directeur fawaka wereldburgerschap)

Sociaal-innovator Miguel Heilbron zet zich al meer dan 15 jaar in voor inclusie, empowerment, antidiscriminatie en duurzaam ondernemen. Hij is een van de oprichters van The Black Archives en geeft leiding aan Fawaka Wereldburgerschap, een organisatie die scholen ondersteunt bij de implementatie van Wereldburgerschapseducatie. Over een van de initiatieven komt Miguel op donderdag 14 april meer vertellen: de publicatie “10 keer meer geschiedenis – Les-inspiratie”.   In deze publicatie wordt aanvullende lesinspiratie gepresenteerd op de geschiedenisstof waar op Nederlandse scholen uit geput wordt. Aanvullende op het dominante westerse perspectief, staan in “10 keer meer geschiedenis – Les-inspiratie” bronnen, oefeningen en inhoud waar docenten geschiedenis uit kunnen putten die de wereldgeschiedenis vanuit meerdere perspectieven willen belichten.  Miguel vertelt over de noodzaak, totstandkoming en ambities van dergelijke onderwijsinitiatieven.

 

Interactieve lezing ‘Culturele Sensitiviteit in het onderwijs’

(14.30 uur – 16.00 uur)

Sarita Bajnath (Inclusivity Trainer PrivilegeTraining.nl)

Inclusiviteitstrainer Sarita Bajnath verzorgt een unieke interactieve lezing over culturele sensitiviteit in het onderwijs. Een lezing vol afwisseling met komische en provocatieve sketches, persoonlijke verhalen en theorieën. In gesprek met elkaar en jezelf oefen je bewuster en beter geïnformeerd om te gaan met de invloed van jouw gedachten en opvattingen over de invloed van cultuur op onderwijs is je les(ontwikkel)praktijk. Welke impact hebben afkomst en cultuur in jouw klas? Waarom vind jij kennis over cultuurverschillen in een scholengemeenschap (on)belangrijk? Wanneer wordt culturalisatie problematisch? Welke waarde hecht je aan culturele representatie in school en samenleving en welke invloed heeft dit op het pedagogische klimaat binnen school?

Sarita Bajnath is trainer, spreker en motivator op het gebied van inclusie, diversiteit en dialoog. Ze is eigenaar van www.privilegetraining.nl.  Ze verzorgt unconscious bias trainingen die bijdragen aan inclusie en bewustzijn op een brede (intersectionele) manier, namelijk etniciteit, gender, beperkingen, geaardheid, klasse en bewustmaken van privileges. Ze werkte onder andere mee aan de documentaire ‘Wit is ook een kleur’ van Sunny Bergman. Via interactieve en persoonlijke trainingen activeert ze haar deelnemers om de diepte in te gaan en kritisch naar zichzelf te kijken en hun bubbel.

 

 

DE WORKSHOPS (16.15 uur – 17.15 uur)       

 

1.Nederlands-Indië in het onderwijscurriculum (Arthur Pormes)

Iets voor jou?

Je ziet het belang van een groter historisch bewustzijn van burgers (ook al ben je misschien geen docent geschiedenis) en je wil in je onderwijs meer aandacht besteden aan de recente koloniale geschiedenis van Nederland en de gevolgen daarvan.

Wat gaan we doen?

We bespreken vakdidactische ontwerpcriteria en kijken in kleine groepjes met een kritische blik wat er in ons lesmateriaal staat over voormalig Nederlands-Indië en de dekolonisatie van Indonesië. Vervolgens construeren we met bronmateriaal een lesopdracht.

Wat neem je mee?

Een bruikbare lesopdracht over het recente koloniale verleden van Nederlands-Indië en de hedendaagse sporen daarvan plus meer kennis over relevante bronnen hierover.

 

2.Inclusief schoolleiderschap door een leider van kleur (Sarita Bajnath & Jiwan Does)

        Iets voor jou?

Voor docenten, schoolleiders en/of -bestuurders die interesse hebben in en willen leren van de specifieke dynamieken en uitdagingen voor schoolleiders van kleur.

Wat gaan we doen?

Inclusiviteit en representativiteit zijn concepten die hand-in-hand gaan. Hoe inclusief is de samenstelling van schoolleiders in Nederland als het gaat om zichtbare, niet-westerse etniciteit? En met welke specifieke uitdagingen kunnen schoolleiders met een zichtbare niet-westerse migratieachtergrond zich geconfronteerd zien? Is er sprake van een onderbenutting van leiderschapstalent in de educatieve contexten als het gaat om de werving, selectie en ontwikkeling van leidinggevenden van kleur met de ambitie om inclusief leiding te geven aan schoolse organisaties?

Jiwan Does (leidinggevende in het voortgezet onderwijs) en Sarita Bajnath (Inclusivity Trainer & Consultant voor bedrijfsleven, onderwijs & ngo’s) nemen de deelnemers mee in dit relatief onontgonnen terrein van inclusiviteit in het onderwijs. De workshop is zowel verhalend als conceptueel, dan weer prikkelend in zending dan weer interactief in het delen van perspectieven.

Wat neem je mee?

Nieuwe inzichten. Nieuwe verhalen. Nieuwe voornemens.

Burgerschapseducatie op jouw school, een verhaal apart?

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert een reeks van drie bijeenkomsten rondom het thema burgerschap. Initiatiefnemers Arthur Pormes (ICLON, Universiteit Leiden) en Jiwan Does (Edith Stein College) hebben een programma opgesteld interessant voor docenten, docentopleiders en schoolleiders. De bijeenkomsten zijn opeenvolgend maar het is ook mogelijk losse bijeenkomsten bij te wonen. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddagen van 14:00 tot 17:00 uur in Leiden en Den Haag (verschillende per bijeenkomst). Let op: In verband met de oplopende coronabesmettingen vindt deze eerste bijeenkomst op 16 december online plaats van 14:00 tot 16:00 uur.

 

Bijeenkomst 1 is erop gericht om deelnemers te inspireren tot het formuleren van een schoolspecifieke visie op burgerschapseducatie. Hoe verhouden individuele leerlingen, ouders en personeelsleden zich tot de school als gemeenschap en tot de school als onderdeel van de samenleving? Hoe ver reikt de ambitie op jouw school om samen te willen bijdragen aan een groter geheel?

 

Welke (invulling van) waarden wil je als schoolgemeenschap centraal stellen, hoe wordt dat bepaald en hoe krijgt dat in jouw school als mini-community vorm? Hoe wordt, eenmaal totstandgekomen, de visie op burgerschapseducatie doorvertaald in de lespraktijk en alledaagse contacten binnen jouw school: tussen leerlingen onderling, in het contact met en tussen docenten en niet-lesgevend personeel, en binnen formele gremia als de schoolleiding, de MR, leerling- en ouderraad? Hoe ga je hierbij om met verschillen in pedagogische, ideologische, en onderwijssociologische opvattingen in je docentenkorps, de schoolleiding, bij niet-lesgevende medewerkers en een (eventuele) bestuurlijke context? U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door op de onderstaande aanmeldlink te klikken.

 

Voor bijeenkomsten 2 en 3 kunt u zich inschrijven door naar onderstaande pagina’s te gaan:

 

Bijeenkomst 2: Wereldburgerschap, de poort naar inclusief onderwijs? (17 februari)

Bijeenkomst 3:  Burgerschapseducatie in een wantrouwende wereld (7 april)