Raad van Advies

Partners uit het voortgezet en hoger onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen worden vertegenwoordigd in de Raad van Advies. Afgevaardigden van onze partnerscholen (zowel voortgezet als hoger onderwijs) neem zitting in een van de twee raden: ‘Raad van Advies Bèta’ en ‘Raad van Advies Verbreding’. Deze laatste Raad bestaat sinds september 2018 en heeft als doel de implementatie van de verbreding van bèta naar alfa en gamma schoolvakken bestuurlijk te ondersteunen. Beide raden komen vier keer per jaar samen en vergaderen soms ook gezamenlijk. De bedoeling is dat er na de volledige implementatie van de verbreding er één Raad van Advies ontstaat.

 

Organisaties vertegenwoordigd in de Raden van Advies: