Raad van Advies

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland hecht veel belang aan de inbreng van haar partners. Op bestuurlijk niveau zijn er daarom twee Raden van Advies aangesteld: de Raad van Advies Bèta & de Raad van Advies Verbreding. Deze laatste raad bestaat sinds september 2018 en heeft als doel de implementatie van de verbreding van bèta- naar alfa- en gammaschool­vakken bestuurlijk te ondersteunen. In de raden zitten afgevaardigden uit het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Zij zitten in de raad op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van zijn of haar organisatie. De diversiteit aan bedrijven en instellingen draagt bij aan een complete inbreng van onze verschillende partners. Beide raden komen vier keer per jaar samen en vergaderen ten minste één keer per jaar gezamenlijk.

 

Organisaties vertegenwoordigd in de Raden van Advies: