Informatie

Wie zijn wij?

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) is een samenwerking tussen verschillende partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Dit netwerk is ontstaan vanuit Bètasteunpunt Zuid-Holland (met als penvoerder de Technische Universiteit Delft) en Regionaal Steunpunt Leiden (met de Universiteit Leiden als penvoerder). Beide instellingen ondersteunen de organisatie. Het onderwijsnetwerk verbindt het voortgezet onderwijs (vo) met hogescholen en universiteiten (ho) waarbij aansluiting en docentprofessionalisering centraal staan. Daarnaast werken verschillende bedrijven en maatschappelijke instellingen uit de regio met ons aan de bevordering van praktijkgericht en actueel onderwijs. Door de kennis en kunde van al deze partijen te verbinden zorgen we met elkaar voor:

 

 

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland faciliteert dit door het organiseren van professionaliseringactiviteiten en netwerkbijeenkomsten voor docenten, gericht op de vragen en behoeften uit het onderwijs. Door te inspireren, te motiveren en te professionaliseren zorgen we ervoor dat docenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten.

 

Steunpunten

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is de nieuwe naam van de parapluorganisatie van het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland. Ruim vier jaar hebben de steunpunten ervaring met docentprofessionalisering in de bètavakken. Door de vraag vanuit onze lidscholen om uit te breiden naar alle schoolvakken is in het schooljaar 2017/2018 een verkenning gedaan naar de verbreding naar alfa- en gammavakken. Vanaf het schooljaar 2018/2019 is het verbrede steunpunt van start gegaan onder een nieuwe naam: Onderwijsnetwerk Zuid-Holland.

 

Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is ingedeeld in 4 pijlers: