Medewerkers

De organisatie van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland bestaat uit twee teams: Regionaal Steunpunt Leiden (Universiteit Leiden) en Bètasteunpunt Zuid-Holland (Technische Universiteit Delft). De teams werken nauw met elkaar samen en hebben een duidelijke rol- en taakverdeling. Op deze pagina stellen we graag onze medewerkers aan u voor.

 

Jacqueline Hoornweg

Directeur Regionaal Steunpunt Leiden

“Ik heb een aantal jaar zelf voor de klas gestaan als leraar maatschappijleer en geschiedenis. Van daaruit heb ik een drive ontwikkeld om voortgezet en hoger onderwijs dichter bij elkaar te brengen omdat ik ervan overtuigd ben dat we veel van elkaar kunnen leren en vooruit helpen. Binnen een Universiteit is samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen bijna vanzelfsprekend en dit zou ik ook graag meer terug zien in het voortgezet onderwijs. Hierdoor krijgt onderwijs meer context en worden leerlingen gestimuleerd tot nadenken over hun eigen toekomst.”

 

 

Renée Prins

Programmamanager Bètasteunpunt Zuid-Holland

‘Vanuit de TU Delft werk ik voor het Bètasteunpunt Zuid-Holland en voor Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden. Daar mag ik doen wat ik het allerleukst vind: mensen verbinden.  Bij het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland leg ik de verbinding tussen het hoger en het voortgezet onderwijs in de regio, bij Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden werk ik aan de samenwerking tussen het technisch bedrijfsleven en vmbo- en mbo. Met uiteindelijk hetzelfde doel: zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met de prachtige mogelijkheden in technische opleidingen en beroepen. Bètadocenten spelen hierin een cruciale rol. Door mijn werk heb ik veel respect gekregen voor het docentschap. Het zijn immers de docenten die met veel passie en enthousiasme de leerlingen klaarstomen voor de toekomst. Ik help ze graag om hun vak te verrijken door ze met elkaar in contact te brengen of context op te halen bij vervolgopleidingen of het bedrijfsleven.

 

 

Marlinde Hoek

Programmamedewerker Bètasteunpunt Zuid-Holland

Samen met Renée werk ik vanuit TU Delft voor het Bètasteunpunt Zuid-Holland. Als programmamedewerker organiseer en faciliteer ik in nauwe samenwerking met Margôt en Manon o.a. de verschillende professionaliseringsbijeenkomsten voor docenten. Zelf ben ik ooit gestart in Delft met de opleiding Middelbaar Laboratorium Onderwijs en zo doorgestroomd richting Hbo Diermanagement en ten slotte verbreed met meerdere Communicatievakopleidingen. Mijn passie voor het onderwijs is ontstaan tijdens mijn jaren in de waterwereld waar ik veel samenwerkte met het onderwijs. Mijn hart klopt sneller als ik een bijdrage kan leveren aan het inspireren van docenten door hen mee te nemen in de actualiteit van de huidige wetenschap en hen te inspireren voor lesprogramma’s op belangrijke maatschappelijke thema’s zoals het klimaat, de energietransitie, de digitale samenleving en gezondheid.

 

 

Tamara Platteel

Projectmanager Alfa & Gamma

“Als projectmanager Alfa & Gamma houd ik me bezig met het organiseren van professionaliseringsbijeenkomsten voor vo-docenten van de taal- en zaakvakken. Ook voor vakoverstijgende thema’s zoals differentiatie en onderzoek doen binnen de school denk ik na over hoe we hier vanuit Onderwijsnetwerk Zuid-Holland wat mee kunnen. Daarnaast werk ik bij het ICLON als opleider van nieuwe leraren en ontwikkel ik het programma voor ICLON Plus.”

 

 

 

Margôt Schoutsen

Projectleider Regionaal Steunpunt Leiden

“In mijn werk ben ik verantwoordelijk voor het aanbod van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland dat vanuit het ICLON (Universiteit Leiden) wordt aangeleverd. Daarnaast ben ik actief op zoek naar bedrijven, kennis- en maatschappelijke instellingen die met ONZ willen nadenken over het maken van professionaliseringsaanbod. Denk hier bijvoorbeeld aan activiteiten met musea, startups of het Bio Science Park Leiden. Ook ben ik als hoofdredacteur van de ONZ magazines altijd op zoek om inspirerende verhalen uit het onderwijs een gedrukt podium te geven. ”

 

 

 

Manon Langeveld

Projectmedewerker Regionaal Steunpunt Leiden

“Na mijn studie Geschiedenis wist ik dat ik in het veld van onderwijs wilde werken, maar niet per see als docent. De boodschap van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland sprak mij direct aan: dat wanneer het voortgezet en hogeronderwijs samenwerken voor docentprofessionalisering er beter onderwijs tot stand komt. Als projectmedewerker ondersteun ik in de organisatie van de verschillende nascholingen. Samen met Jasper zorg ik ervoor dat de communicatie voor de verschillende activiteiten zo goed mogelijk verloopt en samen zorgen we voor de catering en zaalreserveringen voor de verschillende nascholingen die vanuit Leiden worden georganiseerd.”