Medewerkers

De organisatie van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland bestaat uit twee teams: Regionaal Steunpunt Leiden (Universiteit Leiden) en Bètasteunpunt Zuid-Holland (Technische Universiteit Delft). De teams werken nauw met elkaar samen en hebben een duidelijke rol- en taakverdeling. Op deze pagina stellen we graag onze medewerkers aan u voor.

 

Jacqueline Hoornweg

Directeur Regionaal Steunpunt Leiden

“Ik heb een aantal jaar zelf voor de klas gestaan als leraar maatschappijleer en geschiedenis. Van daaruit heb ik een drive ontwikkeld om voortgezet en hoger onderwijs dichter bij elkaar te brengen omdat ik ervan overtuigd ben dat we veel van elkaar kunnen leren en vooruit helpen. Binnen een Universiteit is samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen bijna vanzelfsprekend en dit zou ik ook graag meer terug zien in het voortgezet onderwijs. Hierdoor krijgt onderwijs meer context en worden leerlingen gestimuleerd tot nadenken over hun eigen toekomst.”

 

 

Renée Prins

Programmamanager Bètasteunpunt Zuid-Holland

‘Vanuit de TU Delft werk ik voor het Bètasteunpunt Zuid-Holland en voor Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden. Daar mag ik doen wat ik het allerleukst vind: mensen verbinden.  Bij het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland leg ik de verbinding tussen het hoger en het voortgezet onderwijs in de regio, bij Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden werk ik aan de samenwerking tussen het technisch bedrijfsleven en vmbo- en mbo. Met uiteindelijk hetzelfde doel: zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met de prachtige mogelijkheden in technische opleidingen en beroepen. Bètadocenten spelen hierin een cruciale rol. Door mijn werk heb ik veel respect gekregen voor het docentschap. Het zijn immers de docenten die met veel passie en enthousiasme de leerlingen klaarstomen voor de toekomst. Ik help ze graag om hun vak te verrijken door ze met elkaar in contact te brengen of context op te halen bij vervolgopleidingen of het bedrijfsleven.

 

 

Marlinde Hoek

Programmamedewerker Bètasteunpunt Zuid-Holland

Samen met Renée werk ik vanuit TU Delft voor het Bètasteunpunt Zuid-Holland. Als programmamedewerker organiseer en faciliteer ik in nauwe samenwerking met Leiden de verschillende professionaliseringsbijeenkomsten voor docenten. Zelf ben ik ooit gestart in Delft met de opleiding Middelbaar Laboratorium Onderwijs en zo doorgestroomd richting Hbo Diermanagement en ten slotte verbreed met meerdere Communicatievakopleidingen. Mijn passie voor het onderwijs is ontstaan tijdens mijn jaren in de waterwereld waar ik veel samenwerkte met het onderwijs. Mijn hart klopt sneller als ik een bijdrage kan leveren aan het inspireren van docenten door hen mee te nemen in de actualiteit van de huidige wetenschap en hen te inspireren voor lesprogramma’s op belangrijke maatschappelijke thema’s zoals het klimaat, de energietransitie, de digitale samenleving en gezondheid.

 

Linda Dierikx

Studentassistent 

De focus van mijn werk ligt vooral bij het beheren van de database, waarbij ik zorg dat deze up-to-date is voor bijvoorbeeld mailingen. Als studentassistent ondersteun ik bovendien Renée en Marlinde door het overnemen van kleine taken. Zo kunnen zij zich volledig richten op hun eigen projecten en kan ik flexibel aan de slag, wat ideaal is aangezien ik nog studeer.

 

Tamara Platteel

Projectmanager Alfa & Gamma

“Als projectmanager Alfa & Gamma houd ik me bezig met het organiseren van professionaliseringsbijeenkomsten voor vo-docenten van de taal- en zaakvakken. Ook voor vakoverstijgende thema’s zoals differentiatie en onderzoek doen binnen de school denk ik na over hoe we hier vanuit Onderwijsnetwerk Zuid-Holland wat mee kunnen. Daarnaast werk ik bij het ICLON als lerarenopleider. Ook ben ik coördinator nascholing en verzorg zelf ook nascholing op verschillende terreinen zoals het begeleiden van PWS en onderzoek en coaching en opleiden in de school.

 

 

Stephanie Lemmel-Huisman

Projectleider Regionaal steunpunt Leiden

 

 

Jorim Visser

Onderwijsmedewerker

“Tijdens mijn studie Bedrijfskunde heb ik ervaring opgedaan met het lesgeven in zowel het voorgezet onderwijs als ook in het hoger onderwijs als Teaching Assistent op de universiteit. Na mijn master wist ik dan ook dat ik in het onderwijs wilde werken, maar niet per se als docent. De boodschap van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland sprak mij direct aan: ‘Wanneer het voortgezet en hoger onderwijs samenwerken voor docentprofessionalisering komt er beter onderwijs tot stand’. Als projectmedewerker ondersteun ik in de organisatie van de verschillende nascholingen van ONZ. Samen met Hiske zorg ik ervoor dat de communicatie en de uitvoering van de verschillende activiteiten zo goed mogelijk verloopt”.

 

 

 

Hiske Heemskerk

Administratief medewerker 

“Ik ben 23 jaar geleden begonnen bij de Universiteit Leiden en heb daar verschillende functies gehad waarvan de laatste vier jaar bij het ICLON op de afdeling Hoger onderwijs. Sinds 1 augustus 2022 ben ik overgestapt naar de afdeling Docentprofessionalisering & Wetenschapsknooppunt, waar ook het Regionaal Steunpunt Leiden onder valt. Hier ben ik werkzaam als administratief medewerker/ ondersteuner. Zo ondersteun ik ook bij ONZ met onder andere het reserveren van zalen en de catering voor activiteiten die in Leiden plaatsvinden. Verder zorg ik samen met Jorim voor het versturen van de nieuwsbrieven en andere mailings en voor het up-to-date houden van de website”.