Vakcoördinatoren

Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is een samenwerking tussen Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland. Voor de verschillende schoolvakken zijn vak(steunpunt)coördinatoren aangesteld. Vak(steunpunt)coördinatoren ontwikkelen lesmateriaal en professionaliseringsactiviteiten voor docenten op het vo. De vak(steunpunt)coördinatoren zijn tevens verbonden aan de lerarenopleiding van de Universiteit Leiden (ICLON) of de Technische Universiteit Delft (SEC). Op deze pagina stellen we de vak(steunpunt)coördinatoren graag aan u voor.

 

Vak(steunpunt)coördinatoren Delft

Sander Haemers (scheikunde)
Sander Haemers is, met enkele onderbrekingen, vanaf 1997 actief bij TU Delft. Eerst als promovendus bij de vakgroep Fysische Chemie en later als postdoc bij de vakgroep Radiochemie. In 2005 is hij overgestapt naar het voorgezet onderwijs als docent scheikunde, anw en later ook nlt. Naast zijn werk op school heeft hij nog ontwikkelwerk gedaan voor de propedeuse van de studie Moleculair Science and Technology en meegewerkt aan de ontwikkeling van verschillende scheikunde modules. Vanaf 2013 is hij vakcoördinator scheikunde bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland en vanaf 2017 docent vakdidactiek bij de lerarenopleiding van de TUDelft.

 

Edgar de Wit (nlt)
Edgar de Wit is bioloog en heeft ruime  expertise opgebouwd in het vak nlt. Teamteaching en interdisciplinariteit zijn daarbij belangrijke kenmerkende kwaliteiten. Als trainer van Getting Practical is hij sinds 2011 betrokken geraakt bij docentprofessionalisering en later ook bij de docentopleiding aan de TU Delft en als gast-docent voor betadidactiek bij de Universiteit van Leiden. Samen met vakdidactici organiseert hij PLG’s, bij- en herscholingen en de nationale conferentie nlt. Naast vak(steunpunt)coördinator is hij tevens medewerker van het bureau nlt.

 

Jeroen Spandaw (wiskunde)
Jeroen Spandaw doceert wiskunde sinds 1986. Hij studeerde wiskunde, promoveerde en habiliteerde in de algebraïsche meetkunde en deed als post-doc in Duitsland onderzoek in die richting. Overige interesses: theoretische natuurkunde, getaltheorie, logica, talen, muziek en geschiedenis. Hij behaalde zijn eerstegraadsbevoegdheid wiskunde en natuurkunde, zeilde in zijn Drascombe Drifter over de Waddenzee en werkte als docent wiskunde en anw in het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 werkt hij als universitair docent en lerarenopleider wiskunde aan de TU Delft. Soms zeilt hij een oceaan over, blaast in een saxofoon of pingelt een akkoordenschema op een piano.

 

Wim Caspers (wiskunde)
Wim Caspers, gepromoveerd op een onderwerp uit de functionaalanalyse, is sinds een jaar of vijfentwintig werkzaam als docent wiskunde in het voortgezet onderwijs. Vanaf 2004 is hij parttime verbonden aan de TU Delft om de aansluiting met het vwo te verbeteren en sinds 2011 ook als lerarenopleider. Hij is lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, lid van de onderwijscommissie van Platform Wiskunde Nederland en voorzitter van het overleg van de vaksteunpunten wiskunde in Nederland. Je kunt hem dus tegenkomen als begeleider van stagiairs, tijdens allerlei vergaderingen en bijeenkomsten, maar de kans is nog wel het grootst tijdens de nascholing wiskunde van het steunpunt.

 

Wim Sonneveld (natuurkunde)
Wim Sonneveld heeft in Delft Technische Natuurkunde gestudeerd. Hij is vakdidacticus natuurkunde en begeleider van stagiairs sinds 2000 en al meer dan 40 jaar leraar natuurkunde. Hij heeft in de commissie gezeten die het nieuwe eindexamenprogramma voor natuurkunde heeft vastgesteld. Wim is graag bezig met docenten motiveren en faciliteren om het nieuwe programma goed uit te werken in de klas. Hij begeleidt daartoe een PLG en organiseert nascholingscursussen. Practica, ontwerpen, onderzoeken en modelleren zijn zaken die Wim nauw aan het hart liggen. Ook is hij vanuit de NVON kringvertegenwoordiger van de kring Rotterdam.

 

Yvonne von Morgen (toa’s)

Yvonne von Morgen heeft de opleiding klinisch chemisch analist gevolgd. Zo’n 10 jaar is zij werkzaam geweest als analist in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Vervolgens heeft ze de overstap gemaakt naar de Bloedbank te Rotterdam, hier was ze ongeveer 10 jaar werkzaam op het laboratorium als kwaliteitsmedewerker.  Als TOA scheikunde is zij inmiddels alweer 8 jaar actief op het Rijswijks Lyceum. Sinds het schooljaar 2019 ook werkzaam bij ONZ als TOA steunpuntcoördinator.

 

 

Vak(steunpunt)coördinatoren Leiden

 

Elise Storck (geschiedenis)

Elise Storck studeerde geschiedenis in Leiden en haalde daar ook haar lesbevoegdheid voor de vakken geschiedenis en maatschappijleer. Van 1983 tot 2011 werkte zij als docent op diverse middelbare scholen. Van 2003 tot 2016 was zij voorzitter van de vaststellingscommissie havo-vwo geschiedenis bij het CvTE, en sinds 1999 werkt zij als vakdidacticus en algemeen lerarenopleider bij het ICLON. Enkele kernwoorden: samen opleiden, doorgaande leerlijnen tussen opleiding en docentprofessionalisering, versterking van het beroep van leraar, de didactiek van historisch denken & redeneren, toetsing

 

Peter Kop (wiskunde)
Peter Kop is al ruim 35 jaar docent in het voortgezet onderwijs. Naast het lesgeven is hij jarenlang betrokken geweest bij de eindexamens wiskunde A. Sinds 2002 is hij werkzaam als vakdidacticus wiskunde bij het ICLON. Daarnaast is hij lid (geweest) van verschillende syllabuscommissies, auteur bij de vernieuwingscommissie Ctwo en de Wageningse methode en voorzitter van de Zebrareeks.

 

Marjoleine Vermeulen (biologie)
Marjoleine Vermeulen is sinds 2014 werkzaam bij het ICLON als lerarenopleider en vakdidacticus biologie. Binnen het ICLON is zij ook betrokken bij het project Begeleiding Startende Leraar. Zij was twintig jaar werkzaam als docent Biologie en schoolopleider op verschillende VO-scholen. Zij heeft veel ervaring opgedaan in het coachen van docenten en het vormgeven van professionalisering op diverse vlakken. Deze expertise deelt ze graag vanuit haar rol als coördinator biologie van Regionaal Steunpunt Leiden.

 

Cris Bertona (scheikunde)
Onze vakdidacticus voor scheikunde is Cris Bertona. Dit doet zij al meer dan tien jaar en zij wordt gezien als een inspirator op breed onderwijsveld. Hiervoor is zij ruim tien jaar docent scheikunde geweest op een middelbare school. Daarnaast was Cris ook voorzitter van de vaststellingscommissie scheikunde havo/vwo van het College voor Toetsen en Examens.

 

Ingrid Versluijs (natuurkunde)

Ingrid Versluijs werkt bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen voor het Leids Instituut voor Onderzoek in Natuurkunde (LION). Ingrid organiseert onder andere de docentenbijeenkomsten Natuurkunde

 

Henk Buisman (natuurkunde)

Henk Buisman werkt bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen voor het Leids Instituut voor Onderzoek in Natuurkunde (LION). Henk Organiseert verschillende bijeenkomsten voor docenten natuurkunde zoals de cursus quantum of cursus sterrenkunde. Ook organiseert hij verschillende bijeenkomsten voor leerlingen in Contact.VWO.