Vakcoördinatoren

Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is een samenwerking tussen Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland. Voor de verschillende schoolvakken zijn vak(steunpunt)coördinatoren aangesteld. Vak(steunpunt)coördinatoren ontwikkelen lesmateriaal en professionaliseringsactiviteiten voor docenten op het vo. De vak(steunpunt)coördinatoren zijn tevens verbonden aan de lerarenopleiding van de Universiteit Leiden (ICLON) of de Technische Universiteit Delft (SEC). Op deze pagina stellen we de vak(steunpunt)coördinatoren graag aan u voor.

 

Vak(steunpunt)coördinatoren Delft

 

Rachel Baan (Informatica)

Rachel Baan is begonnen als Software Engineer bij o.a. Baggermaatschappij Boskalis, maar besloot in 2002 de overstap te maken naar het onderwijs. Als zij-instromer werkte ze 14 jaar in het vmbo en haalde zijn haar 2de graads bevoegdheid wiskunde, techniek en informatica. In 2015 werd zij leraar van het jaar vanwege haar innovatieve manier van werken in het leergebied Mens en Techniek. Waarbij het combineren van de vakken techniek, natuurkunde en informatica, het leren door te doen en het bieden van keuzevrijheid aan de leerling centraal staat. Na een korte periode als ZZP-er gewerkt te hebben, rolde zij in het vak informatica en haalde haar 1ste graads bevoegdheid voor het vak. Door haar grote ervaring in het maken van curriculum en lesmateriaal, heeft zij op verschillende scholen het vernieuwde programma van informatica vorm gegeven. Sinds 2020 is zij betrokken bij het project Co-Teach informatica waarbij scholen die zonder informatica docent komen te zitten toch het vak aan hun leerlingen kunnen aanbieden via een online leerlijn voor de kerndomeinen en gastdocenten voor de keuze domeinen, waarbij Rachel eindverantwoordelijke is voor de online leerlijn. Sinds januari 2024 is zij universitair docent vakdidactiek Informatica bij de TU Delft, waarbij zij met haar gebruikelijke enthousiasme en drive tot vernieuwen werkt aan het vormen van enthousiaste en vernieuwde informatica docenten, want die hebben we heel hard nodig!

 

Sander Haemers (NLT/scheikunde)
Sander Haemers is, met enkele onderbrekingen, vanaf 1997 actief bij TU Delft. Eerst als promovendus bij de vakgroep Fysische Chemie en later als postdoc bij de vakgroep Radiochemie. In 2005 is hij overgestapt naar het voorgezet onderwijs als docent scheikunde, anw en later ook nlt. Naast zijn werk op school heeft hij nog ontwikkelwerk gedaan voor de propedeuse van de studie Moleculair Science and Technology en meegewerkt aan de ontwikkeling van verschillende scheikunde modules. Van 2013 tot 2022 was hij vakcoördinator scheikunde bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland. Per september 2022 is hij de nieuwe vaksteunpuntcoördinator nlt. Schooljaar 2022-2023 was hij docent NLT op het Montaigne lyceum. Daarvoor heeft hij NLT opgezet op het Stanislascollege Pijnacker en was hij sectieleider. Op dit moment is Sander weer werkzaam bij de TU Delft. Bij ONZ is hij verantwoordelijk voor het bijscholingsprogramma voor nlt, het onderhoud van de Delftse nlt modules en de inhoudelijke steun aan scholen en docenten. Verder is hij ook betrokken  bij de organisatie van de landelijke nlt conferentie.

 

Jeroen Spandaw (wiskunde)
Jeroen Spandaw doceert wiskunde sinds 1986. Hij studeerde wiskunde, promoveerde en habiliteerde in de algebraïsche meetkunde en deed als post-doc in Duitsland onderzoek in die richting. Overige interesses: theoretische natuurkunde, getaltheorie, logica, talen, muziek en geschiedenis. Hij behaalde zijn eerstegraadsbevoegdheid wiskunde en natuurkunde, zeilde in zijn Drascombe Drifter over de Waddenzee en werkte als docent wiskunde en anw in het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 werkt hij als universitair docent en lerarenopleider wiskunde aan de TU Delft. Soms zeilt hij een oceaan over, blaast in een saxofoon of pingelt een akkoordenschema op een piano.

 

Wim Caspers (wiskunde)
Wim Caspers, gepromoveerd op een onderwerp uit de functionaalanalyse, is sinds een jaar of vijfentwintig werkzaam als docent wiskunde in het voortgezet onderwijs. Vanaf 2004 is hij parttime verbonden aan de TU Delft om de aansluiting met het vwo te verbeteren en sinds 2011 ook als lerarenopleider. Hij is lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, lid van de onderwijscommissie van Platform Wiskunde Nederland en voorzitter van het overleg van de vaksteunpunten wiskunde in Nederland. Je kunt hem dus tegenkomen als begeleider van stagiairs, tijdens allerlei vergaderingen en bijeenkomsten, maar de kans is nog wel het grootst tijdens de nascholing wiskunde van het steunpunt.

 

Rutger Ockhorst (natuurkunde)

Rutger Ockhorst  Rutger studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Delft en voltooide daar ook de lerarenopleiding. Hij is sinds 2008 werkzaam in het voortgezet onderwijs met name in havo/vwo bovenbouw en was tot 2022 sectievoorzitter en docent natuurkunde bij Northgo College. Hij ontwikkelt graag nieuwe proeven en stimuleert leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerweg. Sinds 2020 werkt hij bij de TU Delft als lerarenopleider en sinds 2021 als vakcoordinator voor het Betasteunpunt Zuid-Holland. Ook is hij betrokken bij de Quantum Delta NL. Naast zijn algemene interesse voor de natuurwetenschappen is hij in het bijzonder geboeid door geschiedenis van de wetenschap en de fundamenten van de quantum mechanica.

 

Marie-Jetta den Otter (scheikunde)

Marie-Jetta was 15 jaar docent scheikunde, science en NLT op het Da Vinci College in Leiden. Daarnaast was ze sciencecoordinator en sectievoorzitter. Binnen die rollen heeft zij zich ingezet voor de bèta-profilering van de school. Door de bètavakken in samenhang of zelfs geïntegreerd aan te bieden, hoopt ze dat leerlingen makkelijker en betekenisvoller leren. In 2016 heeft zij een DUDOC-beurs voor promotie-onderzoek ontvangen en in 2024 gepromoveerd. Het promotie-onderzoek richtte zich op het onderwijzen en evalueren van micro-macrodenken. Demonstraties, POE-taken en het perspectief voor micro-macrodenken zijn hierin tools voor de toolbox die docenten kunnen gebruiken. Sinds 2021 is zij universitair docent vakdidactiek scheikunde aan de lerarenopleiding bij de TU Delft, omdat praten over lesgeven en didactiek net zo leuk bleek te zijn als het lesgeven zelf.

 

Yvonne von Morgen (toa)

Yvonne von Morgen heeft de opleiding klinisch chemisch analist gevolgd. Zo’n 10 jaar is zij werkzaam geweest als analist in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Vervolgens heeft ze de overstap gemaakt naar de Bloedbank te Rotterdam, hier was ze ongeveer 10 jaar werkzaam op het laboratorium als kwaliteitsmedewerker.  Als TOA scheikunde is zij inmiddels alweer 8 jaar actief op het Rijswijks Lyceum. Sinds het schooljaar 2019 ook werkzaam bij ONZ als TOA steunpuntcoördinator.

 

Eveline Holla (technisch ontwerpen)

Eveline Holla is projectleider bij het Wetenschapsknooppunt Delft. Vanuit het Wetenschapsknooppunt levert Eveline een bijdrage door haar kennis en expertise over onderzoeken en ontwerpend leren te delen met het voortgezet onderwijs.

 

 

Vak(steunpunt)coördinatoren/vakdidactici Leiden

 

Elise Storck (geschiedenis)

Elise Storck studeerde geschiedenis in Leiden en haalde daar ook haar lesbevoegdheid voor de vakken geschiedenis en maatschappijleer. Van 1983 tot 2011 werkte zij als docent op diverse middelbare scholen. Van 2003 tot 2016 was zij voorzitter van de vaststellingscommissie havo-vwo geschiedenis bij het CvTE, en sinds 1999 werkt zij als vakdidacticus en algemeen lerarenopleider bij het ICLON. Enkele kernwoorden: samen opleiden, doorgaande leerlijnen tussen opleiding en docentprofessionalisering, versterking van het beroep van leraar, de didactiek van historisch denken & redeneren, toetsing

 

Marion Elenbaas (mvt)

Marion Elenbaas is Universitair Docent bij het Leiden University Centre for Linguistics. Marion’s onderzoek richt zich op de historische syntaxis van het Engels. Vanuit de Faculteit Geesteswetenschappen is zij aangesteld als vakcoördinator voor de moderne vreemde talen.

 

Esther Op de Beek (Nederlands)

Esther Op de Beek is universitair docent en projectmanager aan het Leiden University Centre for the Arts in Society. Vanuit de Faculteit Geesteswetenschappen is zij aangesteld als vakcoördinator voor Nederlands en organiseert zij o.a. ONZe Boekenclub.

 

Peter Kop (wiskunde)
Peter Kop is al ruim 35 jaar docent in het voortgezet onderwijs. Naast het lesgeven is hij jarenlang betrokken geweest bij de eindexamens wiskunde A. Sinds 2002 is hij werkzaam als vakdidacticus wiskunde bij het ICLON. Daarnaast is hij lid (geweest) van verschillende syllabuscommissies, auteur bij de vernieuwingscommissie Ctwo en de Wageningse methode en voorzitter van de Zebrareeks.

 

Diana Machielse (biologie)

Diana Machielse studeerde geneeskunde in Rotterdam en is in 2001 in het onderwijs beland. Zij haalde haar lesbevoegdheid basisonderwijs (PABO) en in 2006 haar eerstegraads bevoegdheid biologie. Naast een aantal jaar basisonderwijs en volwassenenonderwijs heeft ze ruim vijftien jaar als docent in het voortgezet onderwijs lesgegeven. Sinds 2021 startte ze als lerarenopleider en trainer/coach docentprofessionalisering bij het ICLON. Ze draagt graag bij aan de verbinding tussen opleiding en werkveld.

 

Henk Buisman (natuurkunde)

Henk Buisman werkt bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen voor het Leids Instituut voor Onderzoek in Natuurkunde (LION). Henk Organiseert verschillende bijeenkomsten voor docenten natuurkunde zoals de cursus quantum of cursus sterrenkunde. Ook organiseert hij verschillende bijeenkomsten voor leerlingen in Contact.VWO.