VO-HO netwerken

 

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is een netwerk voor het verbeteren van de aansluiting tussen voortgezet- en hoger onderwijs. Dit gebeurt met name in de professionaliseringsactiviteiten. Soms worden ook activiteiten voor leerlingen aangeboden. Hier spelen vo-leraren een belangrijke rol in.  Landelijk zijn er tien VO-HO netwerken die zich hiermee bezighouden. De VO-HO netwerken voorzien in de regionale verbindingen. Ze leggen verbindingen tussen voortgezet en hoger onderwijs en het beroepenveld, dit gebeurt zowel regionaal en landelijk. In 2018 presenteerden de netwerken hun focus voor de komende jaren, dit rapport is hier te lezen. Voor meer informatie over de VO-HO netwerken kijk op: https://www.vohonetwerken.nl/