VO-HO Netwerken

 

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is een netwerk voor het verbeteren van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs. Dit gebeurt met name in de professionaliseringsactiviteiten voor docenten maar ook worden activiteiten voor leerlingen georganiseerd. Landelijk zijn er tien VO-HO netwerken die zich met soortgelijke aansluitingsactiviteiten bezighouden. De VO-HO netwerken leggen verbindingen tussen voortgezet en hoger onderwijs en het beroepenveld, dit gebeurt zowel regionaal en landelijk. De VO-HO Netwerken hebben onderling overleg en organiseren jaarlijks de Hannover Messe Challenge.

 

De VO-HO Netwerken presenteerden in 2018 hun focus 2018 -2023, dit rapport is hier te lezen.

 

Voor meer informatie over de VO-HO netwerken kijk op: www.vohonetwerken.nl