VO-HO netwerken

 

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is een netwerk voor het verbeteren van de aansluiting tussen voortgezet- en hoger onderwijs. Dit gebeurt met name in de professionaliseringsactiviteiten. Soms worden ook activiteiten voor leerlingen aangeboden. Hier spelen vo-leraren een belangrijke rol in.  Landelijk zijn er tien VO-HO netwerken die zich hiermee bezighouden. De VO-HO netwerken voorzien in de regionale verbindingen. Ze leggen verbindingen tussen voortgezet en hoger onderwijs en het beroepenveld, dit gebeurt zowel regionaal en landelijk.

 

De VO-HO Netwerken presenteerden in 2018 hun focus 2018 -2023, dit rapport is hier te lezen.

 

Voor meer informatie over de VO-HO netwerken kijk op: https://www.vohonetwerken.nl/