VO-HO Netwerken

 

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is een netwerk voor het verbeteren van de aansluiting tussen voortgezet- en hoger onderwijs. Dit gebeurt met name in de professionaliseringsactiviteiten. Soms worden ook activiteiten voor leerlingen aangeboden. Landelijk zijn er tien VO-HO netwerken die zich met soortgelijke aansluitingsactiviteiten bezighouden. De VO-HO netwerken leggen verbindingen tussen voortgezet en hoger onderwijs en het beroepenveld, dit gebeurt zowel regionaal en landelijk. De VO-HO Netwerken hebben onderling overleg en organiseren jaarlijks de Hannover Messe Challenge.

 

De VO-HO Netwerken presenteerden in 2018 hun focus 2018 -2023, dit rapport is hier te lezen.

 

Voor meer informatie over de VO-HO netwerken kijk op: https://www.vohonetwerken.nl/