Voor coördinatoren

Alfa-, bèta- en gammacoördinatoren

Onze lidscholen hebben binnen de school een alfa-, bèta- en gammacoördinator aangesteld, deze personen zijn het eerste aanspreekpunt voor Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Deze coördinatoren komen minimaal vier maal per jaar bijeen tijdens het bètacoördinatorenoverleg of het alfa- en gammacoördinatorenoverleg. Hier worden ontwikkelingen binnen onderwijs met elkaar gedeeld en haalt ONZ de vraag op naar professionaliseringsaanbod. Ook sluiten partners uit het hoger onderwijs, bedrijven en kennisinstellingen aan bij deze overleggen. Zo kunnen zij beter inspelen op behoeften vanuit de scholen.

 

De alfa-, bèta- en gammacoördinator hebben een aantal taken: