Voor coördinatoren

Alfa-, bèta- en gammacoördinatoren

Onze partnerscholen hebben binnen de school een alfa-, bèta- en gammacoördinator aangesteld, deze personen zijn het eerste aanspreekpunt voor Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. De coördinatoren komen vier maal per jaar bijeen tijdens het alfa- en gammacoördinatorenoverleg en één keer tijdens het bètacoördinatorenoverleg met ONZ TU Delft. Hier worden ontwikkelingen in het onderwijs met elkaar besproken en is er ruimte voor de coördinatoren om te sparren over onderwerpen die spelen op school. Ook sluiten partners uit het hoger onderwijs, bedrijven en kennisinstellingen aan bij deze overleggen. Zo kunnen zij inspelen op behoeften vanuit de scholen en inspireren ze vice versa de coördinatoren.

 

De alfa-, bèta- en gammacoördinator hebben een aantal taken, waarin ONZ je ondersteunt: