Havo Bèta programma

Ook schooljaar 2023/2024 konden Havo 4 leerlingen met een N-profiel gedurende vier middagen een kijkje in de keuken nemen bij verschillende hbo-instellingen.

 

De lesprogramma’s werden in 2024 verzorgd door Hogeschool Leiden met opleidingen Bio-informatica, Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek en Chemie en De Haagse Hogeschool met opleidingen Applied Data Science & Artificial Intelligence, Mens & Techniek/Bewegingstechnologie,  Toegepaste Wiskunde, Technische Natuurkunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Mechatronica.

 

Dinsdag 30 januari 2024 gingen we van start met de kick off bij Mens & Techniek/ Bewegingstechnologie bij De Haagse Hogeschool met een introductie en rondleiding. Dinsdag 28 mei ontvingen de leerlingen hun certificaat bij Hogeschool Leiden met voorafgaand een lezing ‘Aan de slag met Leidse stadsnatuur’ van stadsecoloog Wouter Moerland dat heel goed aansloot bij het Leidse programma verzorgd door de opleidingen Bio-informatica, Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek en Chemie.

 

Aanmelden van leerlingen kan weer in september – december nieuwe schooljaar 2025 in overleg met zijn/haar docent/betacoordinator. Werving voor het havo bèta programma vindt plaats via de docent op de vo school. De bètacoördinator/docent van de school is de contactpersoon en de werving gebeurt veelal door de docent of mentor die de havo leerlingen kent en persoonlijk benadert.

 

Waarom?
Talentvolle havisten zijn als beroepsbeoefenaren van de toekomst van belang, omdat zij met hun voorkeur voor een praktische insteek een bijdrage kunnen leveren aan innovatieve en werkbare oplossingen voor (taaie) maatschappelijke vraagstukken. Het programma geeft invulling aan de grote behoefte van havo-bèta-talenten die veel potentieel hebben dat nog onbenut blijft. De hogescholen bieden activiteiten aan die leerlingen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken.

 

Voor wie?

Het havisten programma is bedoeld voor leerlingen uit 4 Havo met een N-profiel die meer kunnen en meer willen. Leerlingen worden geworven door de scholen die zich binnen dit project hebben gecommitteerd.

 

Wat?

Scholen zetten dit programma voor hun leerlingen in naast het reguliere onderwijs. Het programma is als opmaat bedoeld voor het profielwerkstuk (inspireren en informeren).

 

Hoe?
In een aantal bijeenkomsten volgen havisten onder begeleiding van studenten en docenten van de deelnemende hogescholen een speciaal ontwikkeld programma. Ze krijgen colleges of voeren zelf opdrachten of projecten uit.

 

Programma afgelopen schooljaar 2023/2024