Wereldburgerschap, de poort naar inclusief onderwijs?

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert een reeks van drie bijeenkomsten rondom het thema burgerschap. Initiatiefnemers Arthur Pormes (ICLON, Universiteit Leiden) en Jiwan Does (Edith Stein College) hebben een programma opgesteld interessant voor docenten, docentopleiders en schoolleiders. De bijeenkomsten zijn opeenvolgend maar het is ook mogelijk losse bijeenkomsten bij te wonen. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddagen van 14:00 tot 17:00 uur in Leiden en Den Haag (verschillende per bijeenkomst).

 

Bijeenkomst 2 wil bijdragen aan inclusief onderwijs, door handvatten aan te reiken voor het ontwerpen van een pedagogische lespraktijk en lessenreeksen waarin ook aandacht is voor niet-dominante perspectieven, identiteiten en verhalen.

 

Welke professionele taakopvatting hebben docenten bij het vertellen van niet-dominante narratieven: voelen zij zich verantwoordelijk om deze onder de aandacht van leerlingen te brengen? Hoe oefenen docenten zichzelf en leerlingen in het kritisch beoordelen van lesboeken op chauvinistische perspectieven en neo-koloniaal taalgebruik? Welke ruimte en aandacht is er op scholen, in de klaslokalen, in curriculum voor de sense of belonging en positieve identiteitsvorming van leden van gemarginaliseerde groepen?  Welke rol is hierin weggelegd voor (wereld)burgerschapseducatie? Heeft de demografische samenstelling van de leerlingpopulatie invloed op het belang dat hier beleidsmatig aan gehecht wordt? U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door op de onderstaande aanmeldlink te klikken.

 

Voor bijeenkomsten 1 en 3 kunt u zich inschrijven door naar onderstaande pagina’s te gaan:

 

Bijeenkomst 1: Burgerschapseducatie op jouw school, een verhaal apart?

Bijeenkomst 3:  Burgerschapseducatie in een wantrouwende wereld (7 april)


Kosten

Voor leden van de vereniging NLT en partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €115 voor een eendaagse nascholing en €235 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie