Burgerschapseducatie in een wantrouwende wereld

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert een reeks van drie bijeenkomsten rondom het thema burgerschap. Initiatiefnemers Arthur Pormes (ICLON, Universiteit Leiden) en Jiwan Does (Edith Stein College) hebben een programma opgesteld interessant voor docenten, docentopleiders en schoolleiders. De bijeenkomsten zijn opeenvolgend maar het is ook mogelijk losse bijeenkomsten bij te wonen. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddagen van 14:00 tot 17:00 uur in Leiden en Den Haag (verschillende per bijeenkomst).

 

Bijeenkomst 3: De kracht van de democratische en rechtsstatelijke rechtsorde wordt door de politieke en maatschappelijke praktijk dagelijks getoetst: wantrouwen tussen de klassieke overheidsmachten – wetgevende, rechterlijke en uitvoerende – , een door affaires verkwist vertrouwen tussen overheid en burger, groeiende kansenongelijkheid en een afnemend vertrouwen in de belofte van gelijke behandeling, verlamde dualistische verhoudingen en (inter)nationale politieke leiders die het niet zo nauw nemen met de beginselen van rechtsstaat en democratie. In bijeenkomst 3 staan we stil bij de doelstellingen en ambities van burgerschapseducatie in een tijd waarin het vertrouwen in overheid en publieke instituties tanende is. In een tijd waarin het welwillende gezag van de docent niet vanzelfsprekend is, en ook hij in de klas door sommigen institutioneel gewantrouwd kan worden. Hoe ga je hier als docent mee om? Welke diepe overtuigingen geven jouw professionele handelen, identiteit en inzet voor burgerschapseducatie vorm in tijden van beproeving? Aan het eind van deze bijeenkomst heb je een scherper zicht op de ontwikkelvragen Wie ben ik, wat wil ik en wat doe ik als onderwijsprofessional?

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door op de onderstaande aanmeldlink te klikken.

 

Voor bijeenkomsten 1 en 2 kunt u zich inschrijven door naar onderstaande pagina’s te gaan:

 

Bijeenkomst 1: Burgerschapseducatie op jouw school, een verhaal apart?

Bijeenkomst 2:  Wereldburgerschap, de poort naar inclusief onderwijs?


Kosten

Voor leden van de vereniging NLT en partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €115 voor een eendaagse nascholing en €235 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht. Weten of uw school partner is bij ONZ? Klik in het menu op ‘netwerk’ en vervolgens op ‘partners’. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ.


Aanmelden en meer informatie