Debat en Wetenschap in de klas 2022-2024

Met dit project willen we middelbare scholieren en docenten (bovenbouw havo/vwo)  wetenschappelijk en multidisciplinair leren denken over hedendaagse DNA-vraagstukken en andere nieuwe (en omstreden) technologische ontwikkelingen. Leerlingen en docenten uit de regio Leiden en omstreken kunnen aan het project deelnemen. Dit project is een samenwerking tussen: Onderwijsnetwerk Zuid-Holland als onderdeel van ICLON Universiteit Leiden, De DebatUnie, DNA in Beeld en de Hogeschool Leiden.

 

Opzet

1. Docenten trainen om met leerlingen ethisch-wetenschappelijke thema’s te bespreken met als middel debat.

Door middel van docentprofessionaliseringsactiviteiten maken we leraren zelf kundig in het organiseren van een klassikaal debat. Meer informatie over deze acitiviteit vindt u hier.

 

2. Lesmateriaal ontwikkelen om zo debat aan te moedigen en makkelijker inzetbaar te maken in het onderwijs.

Naast de docententraining wordt ook (online) lesmateriaal ontwikkeld voor docenten en leerlingen. Dit bestaat uit een lesbrief, achtergrondinformatie op het gebied van DNA-onderzoek, bestaand filmmateriaal en een podcast. Het lesmateriaal zal openbaar zijn en op de website van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland geplaatst worden en kan zo makkelijk verspreid worden onder scholen. Ook in het lesmateriaal zal rekening worden gehouden met de aansluiting op verschillende vakgebieden van bèta, alfa en gamma.

 

3. Workshops voor leerlingen en een jaarlijks debat organiseren voor leerlingen waarin experts aansluiten en zo wetenschap een plek te geven in het voortgezet onderwijs.

In schooljaar 2022-2023 wordt de eerste editie van de Leidse Wetenschap en Debatdag georganiseerd. Voorafgaand aan deze dag worden er speciale workshops ontwikkeld voor op de middelbare scholen. Meer informatie over deze dag vindt u hier.

 

In schooljaar 2023-2024 wordt de tweede editie van de Leidse Wetenschap en Debatdag georganiseerd.

 

Deelnemende scholen

Deelnemende scholen krijgen in schooljaar 2022-2023:

Voor deelname betaalt de school per klas of groep €500 voor alle bovengenoemde activiteiten.

 

Meer weten en aanmelden

Wilt u (volgend jaar) met uw klas mee doen? Of bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer willen weten over dit project, stuur een mail naar: onz@iclon.leidenuniv.nl. Het project is in eerste instantie bedoeld voor scholen uit de regio Leiden en Den Haag.