Elektronische sigaretten

In Turkije, Wales, Normandië en in sommige delen van Canada is het inmiddels verboden om elektronische sigaretten binnen te gebruiken en de EU overweegt nu om dit voorbeeld te volgen. Campagnevoerders die het verbod in heel Europa ondersteunen wijzen erop dat de nicotine in elektronische sigaretten kan leiden tot hardaandoeningen en verschillende vormen van kanker. Daarnaast zou het de hersenen van ontwikkelende foetussen kunnen beschadigen. In deze oefening beslissen leerlingen of zij het verbod ondersteunen. Zij passen hun kennis van de deeltjestheorie toe om te beslissen of uitgeademde nicotine de niet-rokers in de buurt kan bereiken en leren de risico’s te beoordelen om te beslissen of de voordelen van het rookverbod opwegen tegen de risico’s ervan.

 

Leerdoelen

 

Vakken

 

Project materialen