Fracking of niet?

De gaswinning uit schaliegesteente, ook wel fracking genoemd, komt veel voor in de VS. Hoewel sommige landen in Europa het fracken hebben verboden vanwege bezorgdheid dat de stoffen die in het proces worden gebruikt water vervuilen, willen anderen schaliegasreserves exploiteren om nieuwe en goedkope bronnen van aardgas te leveren. In deze oefening beslissen leerlingen of ze het eens zijn met het verbod op fracken. Ze passen hierbij hun kennis van de eigenschappen van gesteente toe om te beslissen of de stoffen door het fracken in het water kunnen komen en leren ze hun meningen te rechtvaardigen.

 

Leerdoelen

 

Vakken

 

Project materialen