Vakbijeenkomst “De mythen van Plato”

Behandel jij Plato in de les, als docent filosofie of Grieks? Of bereid je volgend jaar je 6e klas voor op het eindexamen Grieks, waarbij mythen bij Plato centraal staan? Kom dan naar de vakbijeenkomst “De mythen van Plato” op vrijdag 9 juni bij de Universiteit Leiden. Deze bijeenkomst komt voort uit een samenwerking tussen Alfagammapartners en ONZ

 

Van 17.00 tot 19.30uur dompelen we ons onder in Plato’s verhalen. Dr. Hugo Koning, expert op het gebied van Griekse mythologie en auteur van het vorig jaar verschenen boek De mythen van Plato, leidt ons langs de achtergronden en de betekenis van een paar van de beroemdste mythen van Plato, waaronder de mythe van de grot en de bolmensen. We gaan in op hoe deze mythen in hun tijd thuishoren maar kijken ook naar hoe ze voor ons en onze leerlingen nog steeds betekenis hebben.

 

Voor de Graeci is er de mogelijkheid om vooraf aan de bijeenkomst, en indien gewenst op een nader te bepalen later online moment, gezamenlijk de Griekse tekst van de grotvergelijking te bestuderen. Je krijgt materiaal mee dat je leerlingen kan helpen bij het leren van deze passage en we wisselen met elkaar ideeën uit over hoe je de soms lastige teksten van Plato leest met een klas. Neem pen en papier of laptop mee.

Tijdens de lichte avondmaaltijd is er ook tijd om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en suggesties te doen voor volgende bijeenkomsten.

 

Programma

16.00 – 17.00 Griekse tekst lezen (indien gewenst)

16.45 – 17.00: ontvangst met koffie en thee

17.00 – 18.00: lezing met gelegenheid om vragen te stellen

18.00 – 18.45: napraten en lichte avondmaaltijd

18.45 – 19.30: gezamenlijk ontwerpen van lessen en lesopdrachten over de besproken mythen

 

DATUM, PLAATS EN TIJD

Vrijdag 9 juni van 17.00 tot 19.30 uur (incl. brood en fruit),

Zaal OB06 | Pieter de la Courtgebouw | Wassenaarseweg 52 | 2333 AK Leiden.

Wiskunde aansluitingsbijeenkomst VO-HBO

In 2022 organiseerde Onderwijsnetwerk Zuid-Holland een aansluitingsbijeenkomst waarin docenten van het HBO vertelden over hun wiskunde-onderwijs en hun ervaringen met aansluitproblemen. Op 22 juni a.s. willen we opnieuw aandacht voor deze problematiek.

 

De docenten van verschillende vakken in het HBO geven een korte presentatie aan de hand van een tweetal vragen, waarna een korte gedachtewisseling plaats zal vinden. De twee vragen gaan over welke wiskunde in hun opleiding gebruikt wordt en over welke verwachtingen met betrekking tot de wiskundige kennis, vaardigheden en inzichten van de binnenkomende studenten men in het HBO-vervolgonderwijs heeft. Mogelijk komt eruit naar voren welke aspecten in het huidige onderwijs op de havo extra aandacht zouden verdienen.

 

De bijeenkomst is inclusief een maaltijd. Ook dan is er natuurlijk ruim de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

 

Datum: 22 juni van 16 tot 20 uur (inclusief maaltijd samen met docenten betacoordinatorenoverleg)

Locatie: InHolland Delft

PWS-professionalisering

Voor het profielwerkstuk gaan uw leerlingen aan de slag met een onderzoek. Een heel interessant proces, maar ook een uitdaging, zowel voor uw leerlingen als voor u als begeleider. Zaken als een thema kiezen, het opstellen van een goede onderzoeksvraag, een goede onderzoeksopzet maken, conclusies trekken en een passende begeleiding zijn van cruciaal belang voor een mooi eindresultaat en worden behandeld in deze interactieve workshop.

 

DATUM, PLAATS & TIJD

De bijeenkomst vindt plaats op 6 juni op de Woudestein Campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam:

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

Langeveld gebouw, lokaal 1.04

 

De bijeenkomst is van 15.30 tot 17.30 uur.

 

Symposium alfa & gamma: Burgerschap & Kansengelijkheid vrijdag 23 juni 2023

Het thema Burgerschap en Kansengelijkheid staat centraal op het symposium voor docenten uit de onder- en bovenbouw en school- en teamleiders. Aan het eind van deze middag beschik je over kennis die als ‘hapklare brok’ in de klas is toe te passen. Neem ook een collega mee!

 

PROGRAMMA

13.30 – 14.00 uur:  inloop

14.00 – 14.45 uur:  welkomstwoord & keynote speech

14.45 – 15.45 uur:  workshopronde 1

15.45 – 16.00 uur:  pauze

16.00 – 17.00 uur:  workshopronde 2

17.00 – 17.15 uur:   afsluiting

17.15 – 18.00 uur:   borrel

 

KEYNOTE SPEECH

Naomi van Stapele en Laurence Guérin, respectievelijk Lector Inclusieve Educatie en Lector Wereldburgerschap aan de Haagse Hogeschool. Zij houden een keynote over inclusieve participatie als invulling van het burgerschapsonderwijs op school ter bevordering van gelijke kansen.

 

WORKSHOPS

Start met kijken

Vera van de Ven, medewerker educatie vmbo en ISK bij het Rijksmuseum van Oudheden, geeft een workshop waarin verschillende werkvormen voor het kritisch kijken naar bronnen aan bod komen. De voorbeeldbronnen in de workshop hebben te maken met propaganda en nepnieuws. Na deze interactieve workshop weet je vorm te geven aan een lesstarter van 10-15 minuten waarbij het kijken naar een object of afbeelding centraal staat en de nieuwsgierigheid van leerlingen geprikkeld wordt.

 

Gevoelige onderwerpen in de klas

Dirk Oosthoek, vakdidacticus filosofie bij het ICLON, leidt een intervisie bijeenkomst waarin u als docent een casus kunt inbrengen met betrekking tot gevoelige onderwerpen in de klas als racisme, islam, antisemitisme. Iedere docent kan geconfronteerd worden met gevoelige onderwerpen, hoe kun je daar het beste mee omgaan? U krijgt tips en tools aangereikt.

 

Profijt van meertaligheid
Evelyn Bosma, taalwetenschapper bij de Fryske Akademy, geeft een workshop over het profijt van meertaligheid. Wat houdt meertaligheid nu precies in, en hoe kunnen zowel de docent als de leerling daar gebruik van maken? In deze workshop komen eveneens praktische tips en activerende werkvormen aan bod.

 

Structureel burgerschap op school

Marcel Mooijman, socioloog aan de EUR, geeft een workshop over structureel burgerschapsonderwijs. Bij burgerschap gaat het vaak over vaardigheden (participeren in de maatschappij), meningen (over een politieke partij) of houdingen (positief staan tegenover de rechtsstaat). Hoe kunnen die met burgerschapsonderwijs schoolbreed bevorderd worden? En hoe ver kan het onderwijs daar in gaan? Antwoorden op deze vragen geven aan docenten kaders voor het invoeren van structureel burgerschapsonderwijs.

 

Onderzoek naar de perceptie van kansengelijkheid

Rosa Groen, senior onderzoeker Europese Studies aan de Haagse Hogeschool en uitgeroepen tot de meest duurzame docent in het hoger onderwijs van 2022, geeft een interactieve workshop over kansengelijkheid. Hoe kijken jongeren, beleidsmakers en docenten naar Den Haag, stad van Vrede en Recht, SDG 16 (= vrede, recht en sterke publieke instellingen) en naar het EU klimaatbeleid?
Deze workshop geeft zij samen met docent-onderzoeker Vasilis Karakasis, onderzoeker Gijs Giesen en student-assistent Cathelijne de Groot.

 

DATUM EN TIJD

Vrijdag 23 juni 2023 van 13.30 tot 18.00 uur

 

LOCATIE

Universiteit Leiden | Pieter de la Courtgebouw | start in zaal SC01 | Wassenaarseweg 52 | Leiden

ONZ-schoolmanagementoverleg De nood is hoog! Het lerarentekort dwingt tot Anders Organiseren

Op donderdag 9 maart organiseert ONZ het jaarlijkse schoolleidersoverleg, ditmaal met als thema: De nood is hoog! Het lerarentekort dwingt tot Anders Organiseren. Deze ONZ-bijeenkomst vindt plaats van 17.00 tot 21.00 uur (incl. diner) in het Pieter de la Court gebouw van Universiteit Leiden.

Tijdens deze avond laten schoolleiders en hun collega’s van het John Dewey College, het Huizermaatcollege en het Melanchthon Bergschenhoek u door middel van praktijkvoorbeelden zien, hoe ze proberen het lerarentekort op te vangen. Bovendien vertellen TU Delft en Universiteit Leiden hoe u getrainde universitaire studenten kunt inzetten als extra handjes in de school.

Daarna gaan we in de vorm van een panelgesprek kijken hoe u hier in de eigen school mee verder kunt. Expertise delen en leren van elkaar staat voor ons bij ONZ centraal.

 

Doelgroep

De thematiek die wordt behandeld binnen ons samenwerkingsverband ONZ is niet alleen interessant voor schoolleiders, maar ook voor andere leden uit het managementteam (bijv. afdelingsleiders, teamleiders, leerjaarcoördinatoren, etc.). Zij zijn eveneens van harte welkom!

 

Programma

Hier vindt u meer informatie over het programma van de bijeenkomst.

 

Datum & tijd

Datum: donderdag 9 maart 2023
Locatie: Pieter de la Court gebouw – Universiteit Leiden
Adres: Wassenaarseweg 52 – 2333 AK Leiden
Zaal: Inspiration Lab 1B.01 (eerste verdieping)
Tijd: 17.00 tot 21.00 uur (incl. diner)

Workshop leren debatteren in de les

Debatteer tijdens deze workshop zelf mee en raak geïnspireerd door deze veelzijdige en vakoverstijgende lesvorm. In deze bijeenkomst debatteren we rondom stellingen over DNA-onderwerpen, maar de technieken en vaardigheden die je leert zijn bij zowel alfa-, gamma- en bètavakken toe te passen.

 

Je hebt geen voorkennis nodig, want je wordt eerst kort bijgepraat over de meeste recente ontwikkelingen omtrent DNA technologieën. Vervolgens gaan we onder leiding van de Debatunie met elkaar in debat over een ethisch dilemma dat deze nieuwe technologie met zich meebrengt: Moeten we het DNA van baby’s aanpassen? Wat accepteren we wel en wat niet? En is iedereen anders of is iedereen gelijk? Antwoorden zijn niet simpel te geven, maar het is wel boeiend om hierover het debat aan te gaan vanuit verschillende vakgebieden: taal, maatschappij en bèta.

DOEL & RESULTAAT

Na afloop van deze bijeenkomst weten deelnemers hoe ze het best met elkaar en met leerlingen kunnen debatteren, daarnaast zijn de deelnemers op de hoogte van de laatste DNA-technologieën.

De deelnemers leren in deze workshop:

DATUM & TIJD

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 20 juni van 16.00 – 19.30 uur (incl. diner) en vindt plaats in het Pieter de la Courtgebouw van de Universiteit Leiden, Wassenaarseweg 52.

 

DEBAT EN WETENSCHAP IN DE KLAS 2022-2024

Deze bijeenkomst is onderdeel van het onderwijsinnovatieproject Debat en Wetenschap in de klas 2022-2024, maar is ook geschikt voor docenten die niet meedoen met dit project.

 

Naast deze docentenbijeenkomst organiseren we met scholen uit de regio Leiden en Den Haag het project Debat en Wetenschap in de klas. Leerlingen 4/5 havo en 4/5 vwo van verschillende vakgebieden (bèta, taal en maatschappij) kunnen meedoen aan het project. Ook voor docenten is er een speciale training en er wordt lesmateriaal ontwikkeld om te gebruiken in de klas. Interesse om volgend jaar met je klas mee te doen? Stuur een mail naar ONZ@iclon.leidenuniv.nl.

Seksualiteit & #metoo in de klas: stel een leerlijn seksualiteit op voor jouw school

Onderwerpen zoals porno, #metoo en andere thema’s binnen seksualiteit spelen veel onder leerlingen. Niet iedere school heeft de kennis en kunde in handen om deze onderwerpen ook voldoende bespreekbaar te maken in de klas. Daarnaast ligt de aandacht voor deze onderwerpen vaak bij verschillende vakken: biologie, maatschappijleer, filosofie maar ook breder binnen de mentorlessen of burgerschap. In deze bijeenkomst willen we met verschillende docenten aan de slag gaan om deze thema’s op school meer bespreekbaar te kunnen maken en ook een start te maken met een leerlijn seksualiteit. Waar kan dit beter dan in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, onderzoek van de Universiteit van Exeter heeft al aangetoond dat de afstand van tijd veiligheid kan bieden.

 

 

Doel & resultaat

Docenten krijgen casuïstiek en lesideeën aangereikt over het thema seksualiteit. Kiki Varekamp vertelt bijvoorbeeld over haar lessenreeks ‘Seks, drugs en rock & roll’. Marjolein Hottentot laat de docenten met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema’s aan de hand van haar spel: Seks-is-meer-Ganzenbord. Doel van de bijeenkomst is te inspireren, lesideeën aan te dragen en daarnaast  een aanzet te geven tot een PLG waar men een doorlopende leerlijn seksualiteit voor op de eigen school gaat maken.

 

Programma:

14.00 – 14.15   Inloop en welkom door Stephanie Lemmel

14.15 – 14.35   Opening en aftrap: Kiki Varekamp

14.40 – 15.25   Workshopronde 1

15.25 – 15.40   Pauze

15.40 – 16.25   Workshopronde 2

16.30 – 16.45   Plenair afsluiten door kort ideeën delen

17.00               Sluiting museum

 

17:00 – 18:30  Er wordt inclusief een borrel en een warme maaltijd aangeboden in restaurant                                             Pavarotti aan de Nieuwe Rijn 48, op loopafstand van het RMO. Aansluitend is                                                 er de mogelijkheid om een start te maken met een doorlopende leerlijn voor                                                     jouw school o.l.v. Diana Machielse en Kiki Varekamp.

 

Workshops:

 

De bijeenkomst is vakoverstijgend.

Docentendag nascholing Nederlands: Normen en vormen

Op 27 januari organiseert de Universiteit Leiden (Opleiding Nederlands van FGW en ONZ) een nascholingsdag voor leraren met als thema: ‘Normen en vormen in de Nederlandse Taal en Cultuur’. Debatten over het schoolvak Nederlands, en breder, over de staat van de Nederlandse taal en cultuur, gaan vaak over normen: over spel- of taalfouten, over wat je mag of moet lezen voor je leeslijst, wat je wel en niet hoort te doen of weten volgens culturele normen. Tegelijk krijgen die normen vorm in vormen: in teksten, gesprekken, lesmethodes, culturele uitingen, speeches, enzovoorts. Hoe kunnen we die relatie tussen normen en vormen bestuderen?

 

Vanuit verschillende neerlandistische disciplines – historische en moderne letterkunde en taalbeheersing – belichten we op deze nascholingsdag actuele wetenschappelijke vakinhoud. We doen dat aan de hand van analytische vragen als: Wat is de vorm (hoe zit deze in elkaar) en wat betekent dat? Wie zijn hierbij betrokken en hoe beïnvloedt dit de keuze voor de vormen en de geïnterpreteerde betekenis? Waar (i.e. in welke sociaal-culturele omgeving) vindt dit plaats en hoe beïnvloedt dit de keuze voor de vormen en de geïnterpreteerde betekenis? Wanneer vindt dit plaats en hoe beïnvloedt dit de keuze voor de vormen en de geïnterpreteerde betekenis?

 

 

Programma

9:30 – 10:00 Inloop

10:00 – 10:15. Opening: Welkomstwoord van Esther Op de Beek.

10:15 – 11:00 De stilistische presentatie van persoonlijke aanvallen in het Nederlandse parlementaire debat – Dr. Maarten van Leeuwen.

11:00 – 11:45 Radicale schrijfsters in de achttiende eeuw – Dr. Olga van Marion.

11:45 – 12:00 Koffiepauze: bij de zaal.

12:00 – 12:45 Het beloofde land. Nederlandse emigratieliteratuur na de Tweede Wereldoorlog – Prof. Dr. Ton van Kalmthout.

12.45 – 13.00 (meer) Neerlandistiek in de klas? – Dr. Esther Op de Beek.

13:00 – 14:00 Lunch.

14:00 – 14:45 De representatie van culturen en religies in Middelnederlandse teksten – Edwin de Vette (Buitenpromovendus).

14:45 – 15:30 Reflectie op het schoolvak

15.30 Afsluiting en borrel

 

 

Datum & Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij het Matthias de Vrieshof 2 in Leiden. De bijeenkomst duurt van 9:30 (inloop) tot 15:30 uur. Voor docenten van lidscholen van ONZ zijn geen kosten verbonden aan deelname.

 

Bètasymposium 2023

Van nano tot giga – van losse atomen tot gehele aarde

Op donderdag 2 februari 2023 vond het jaarlijkse bètasymposium plaats van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Op het symposium ontmoeten bètadocenten en TOA’s uit het voortgezet onderwijs elkaar en is er ruimte om van en met elkaar te leren. Onder andere experts uit het bedrijfsleven, vaksteunpuntcoördinatoren, vakdidactici en hogeronderwijsinstellingen delen hun ideeën en ontwikkelingen. Dit jaar stond het thema in het teken van nano tot giga, van losse atomen tot de gehele aarde.

Voor een impressie van het bètasymposium zie het sfeerverslag-betasymposium-2023

 

Programma

Fysieke sessies

Welke sessies fysiek werden aangeboden vind je via het overzicht fysieke workshops betasymposium.

 

Online sessies: Wiskunde/informatica en Bedrijf in de klas

Voor wiskunde en informatica docenten was er een speciaal programma van 15:00 tot 16:30 uur online te volgen met de Online workshop wiskunde_informatica.

 

Dit jaar hadden we twee bevlogen docenten uit het onderwijs als facilitators; Arjan van der Meij en Manon Mostert.

 

Arjan van der Meij is in 2021 door de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) uitgeroepen tot ‘Natuurkundedocent van het Jaar ’. Arjan is sectieleider van ‘science’ en zorgt ervoor dat de bètasecties goed met elkaar samenwerken. Hij heeft een onderwijshart pur sang.

Arjan is een groot voorstander en uitdrager van het zogenaamde ‘maakonderwijs’. Door wat hij ‘klooien’ noemt, ontstaan er creatieve ideeën. Door te proberen en te maken, leren leerlingen van allerlei wiskundige, natuurkundige, biologische en scheikunde principes.

Dit ‘maakonderwijs’ draagt hij uit bij allerlei bijeenkomsten over onderwijs.

 

Manon Mostert – van der Sar is docentonderzoeker bij het Kenniscentrum Creating010. Manon is actief binnen de projecten Mapping Creative Rotterdam en Maker Education. Daarbinnen voert Manon onderzoek uit naar nieuwe onderwijsvormen. Zo ontwikkelde ze meerdere pressure cookers (Make Week, Make Stream, Make Day, Future Fest e.a.) in verschillende vormen. Ze is daarnaast actief met onderwijsontwikkeling voor het VO en PO op het gebied van maakonderwijs. Ze doet daarnaast onderzoek naar de docent als ontwerper, en met name naar de waarde van fouten (van docenten) voor het onderwijs.

 

Programma & Locatie

Locatie: Science Center TU Delft

Tijdstip: 15:00 – 19:00 uur (Online deelname mogelijk tot 16:30 uur)

14:45 uur Inloop en ontvangst

15:00 uur Welkom en inleiding van het programma (ook online te volgen)

15:30 uur Verplaatsen naar workshops

15:45 uur Workshopronde 1 (fysieke workshops en online wiskunde informatica workshops)

16:30 uur Plenaire afsluiting ronde 1, afscheid van onliners en fysiek naar workshopronde 2

16:45 uur Workshopronde 2

17:30 uur Pauze

17:45 uur Afsluiting

18:30 uur Borrel en walking dinner

 

 

 

 

Docentenlezing economie: Reducing discrimination in labor markets

Ann Boring will give a lecture (in English) on Thursday 17 November at Erasmus University. She will explain how experimental methods are able to detect and test policies to reduce discrimination in labor markets. Since the early 2000s, economists have developed precise experimental methods to detect discrimination in decisions that impact workers’ careers (such as in hiring, evaluation, and promotion decisions). In more recent years, economists have been designing and testing new empirical strategies to test the efficacy of policies designed to reduce discrimination in labor markets. In this lecture, Anne will give an overview of the most recent methods that economists have developed. She will also give an overview of the state of the art of our knowledge in terms of what policies work and those that don’t work.

 

 

Anne Boring

Anne Boring joined the Economics Department at Erasmus School of Economics in September 2017 as Assistant Professor of Economics. She also heads the Women in Business Chair at Sciences Po Paris. Her research focuses on issues related to gender equality in higher education and the labor market. She studies more specifically gender biases in performance evaluations, gender differences in students’ higher educational choices, and gender differences in students’ access to the labor market following graduation. In her current work, she is interested in testing and measuring the impact of interventions designed to reduce biases and discrimination in labor markets. In academic year 2021 20 – 2022, she was a Research Fellow at Harvard Kennedy School, at the Women and Public Policy Program.

 

 

Datum & Tijd

Donderdag 17 november van 15:30 – 17:00 in Rotterdam (EUR, Campus Woudestein).