ONZ organiseert collegetour online: 3 inspirerende en interactieve colleges voor álle docenten

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) organiseert een online collegetour als alternatief voor het jaarlijkse alfa- en gammasymposium. In deze tour gaan we op drie data online op bezoek bij verschillende onderzoekers. Zij bespreken in een livestream hun gedachtegoed in de vorm van een interactieve lezing waarbij je ook aan de slag gaat met een concrete lesopdracht voor jouw leerlingen. We hebben een prachtig programma samengesteld met diverse onderwerpen voor docenten van talen, zaakvakken en een vakoverstijgend college.

 

#1: 11 maart – Politieke beïnvloeding door de jaren heen: van nazipropaganda tot fake news 

 #2: 24 maart – Jongerentaal en culturele identiteit: van Smibanese tot verlan

#3: 8 april – Onderwijs vanuit perspectieven: ontwikkelen van een brede blik op de wereld en jezelf

 

Alle colleges vinden online plaats van 15.30 tot 17.00 uur. De colleges zijn inhoudelijk en interactief met als doel te inspireren en concrete lesideeën met elkaar te bespreken. Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van de colleges en iedereen is welkom.

 

Politieke beïnvloeding door de jaren heen: van nazipropaganda tot fake news

(Politieke) beïnvloeding is van alle tijden. In dit online college vertelt Marc van Berkel over een vorm van politieke beïnvloeding met vergaande gevolgen: de nazipropaganda die plaatsvond in de periode 1930 – 1945. Vanuit het Onderwijsmuseum wordt vervolgens uitleg gegeven over politieke beïnvloeding in de hedendaagse maatschappij en hoe dat bijvoorbeeld het stemgedrag of politieke standpunten van burgers kan beïnvloeden. Hierbij worden de verkiezingen van 17 maart als voorbeeld genomen. Over dit onderwerp ga je ook aan de slag met een concrete lesopdracht voor jouw leerlingen.

Sprekers: Marc van Berkel – Onderzoeker op het gebied van WOII en onderwijs en lerarenopleider Geschiedenis aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen & Stefan Vogels – Educator bij het Nationaal Onderwijsmuseum

Datum: 11 maart 2021  

Locatie: Online vanuit het Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht 

Tijd: 15.30 – 17.00 uur 

Doelgroep: docenten maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, geschiedenisburgerschap, Nederlands 

Aanmelden: https://fd24.formdesk.com/universiteitleiden/ONZcollegetour1

 

Jongerentaal en culturele identiteit: van Smibanese tot verlan 

Taal en identiteit hangen sterk met elkaar samen: met de taal die je spreekt druk je uit wie je bent en wat je vindt. Aafje de Roest doet onderzoek naar hoe jongeren hun culturele identiteit vormen aan de hand van de verhalen die ze in hedendaagse Nederlandse hiphop tegenkomen en zelf vertellen. Taal speelt daarin een belangrijke rol, en niet zelden worden er daarom in hiphop nieuwe talige constructies of nieuwe woorden bedacht – zoals het Smibanese. Aafje de Roest legt in dit college uit hoe je aan de hand van hiphop een inkijkje krijgt in hoe jongeren naar zichzelf en anderen kijken. Jenny Doetjes gaat in dit college in op Franse straattaal, waarin gebruik wordt gemaakt van het verlan: een Franse ‘geheimtaal’ die populair is onder jongeren en waarbij lettergrepen worden omgewisseld. Zo is het woord verlan afgeleid van l’envers, wat ‘het omgekeerde’ betekent. Jongeren die het verlan goed beheersen zijn letterlijk woordkunstenaars. Tijdens dit interactieve college leer je meer over de achterliggende theorie rondom taal(kunst) en wat taal voor jongeren – en jouw leerlingen – betekent. Er komen voorbeelden langs van verschillende (moderne) talen zoals Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans.

Sprekers: Aafje de Roest – Letterkundige, Universiteit Leiden & Jenny Doetjes – Taalkundige, Universiteit Leiden

Datum: Woensdag 24 maart

Tijd: 15.30 tot 17.00 uur

Locatie: Online

Doelgroep: Alle (moderne) taaldocenten: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans

Aanmelden: https://fd24.formdesk.com/universiteitleiden/ONZcollegetour2 

 

Onderwijs vanuit perspectieven: ontwikkelen van een brede blik op de wereld en jezelf

Goed onderwijs zorgt voor de ontwikkeling van een brede blik zodat leerlingen complexe kwesties vanuit verschillende perspectieven leren bevragen en benaderen. Bijvoorbeeld de coronacrisis: als je hier met een medische blik naar kijkt zie je iets anders dan wanneer je een economische, levensbeschouwelijke of politiek-bestuurlijke bril op zet. Als leerlingen vraagstukken vanuit verschillende kanten leren bekijken en creatief en kritisch leren benaderen verrijkt dat niet alleen hun beeld van de wereld maar leren ze ook welke brillen  goed bij hen passen.

In dit college presenteert en demonstreert Fred Janssen een toolkit waarin schoolvakken zijn uitgewerkt als 20 verschillende perspectieven waarmee grip kan worden gekregen op complexe kwesties. De perspectieven zijn daarvoor uitgewerkt in setjes vragen waarmee diep en breed inzicht in de kwestie kan worden ontwikkeld. Tevens bevat de toolkit een ontwerpvenster waarmee docenten onderwijs met deze perspectieven kunnen voorbereiden. Fred Janssen zal het gebruik van de toolkit door zowel docenten als leerlingen demonstreren. Hij doet dit aan de hand van enkele mondiale vraagstukken met als uitgangspunt de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze toolkit kan zowel vakgebonden als vakoverstijgend worden gebruikt en is inzetbaar voor alle vakken.

Sprekers: Fred Janssen – Hoogleraar Didactiek en Opleidingsdirecteur ICLON, Universiteit Leiden

Datum: 8 april 2021  

Locatie: Online  

Tijd: 15.30 – 17.00 uur 

Doelgroep: docenten van álle schoolvakken 

Aanmelden: https://fd24.formdesk.com/universiteitleiden/ONZcollegetour3