ONZ collegetour #3 – Onderwijs vanuit perspectieven: ontwikkelen van een brede blik op de wereld en jezelf

ONZ collegetour komt als alternatief voor het jaarlijkse alfa- en gammasymposium. In deze online tour gaan we op drie data online op bezoek bij verschillende onderzoekers. Zij bespreken in een livestream hun gedachtegoed in de vorm van een interactieve lezing waarbij je ook aan de slag gaat met een concrete lesopdracht voor jouw leerlingen. Fred Janssen sluit op 8 april de tour af met zijn college:

 

Onderwijs vanuit perspectieven: ontwikkelen van een brede blik op de wereld en jezelf

 

Goed onderwijs zorgt voor de ontwikkeling van een brede blik zodat leerlingen complexe kwesties vanuit verschillende perspectieven leren bevragen en benaderen. Bijvoorbeeld de coronacrisis: als je hier met een medische blik naar kijkt zie je iets anders dan wanneer je een economische, levensbeschouwelijke of politiek-bestuurlijke bril op zet. Als leerlingen vraagstukken vanuit verschillende kanten leren bekijken en creatief en kritisch leren benaderen verrijkt dat niet alleen hun beeld van de wereld maar leren ze ook welke brillen  goed bij hen passen.

 

In dit college presenteert en demonstreert Fred Janssen een toolkit waarin schoolvakken zijn uitgewerkt als 20 verschillende perspectieven waarmee grip kan worden gekregen op complexe kwesties. De perspectieven zijn daarvoor uitgewerkt in setjes vragen waarmee diep en breed inzicht in de kwestie kan worden ontwikkeld. Tevens bevat de toolkit een ontwerpvenster waarmee docenten onderwijs met deze perspectieven kunnen voorbereiden. Fred Janssen zal het gebruik van de toolkit door zowel docenten als leerlingen demonstreren. Hij doet dit aan de hand van enkele mondiale vraagstukken met als uitgangspunt de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze toolkit kan zowel vakgebonden als vakoverstijgend worden gebruikt en is inzetbaar voor alle vakken.

 

Sprekers: Fred Janssen – Hoogleraar Didactiek en Opleidingsdirecteur ICLON, Universiteit Leiden

Datum: 8 april 2021  

Locatie: Online  

Tijd: 15.30 – 17.00 uur 

Doelgroep: docenten van álle schoolvakken 

 

De andere bijeenkomsten van ONZ Collegetour vinden plaats op:

11 maart – Politieke beïnvloeding door de jaren heen: van nazipropagenda tot fake news

24 maart – Jongerentaal en culturele identiteit: van Smibanese tot verlan 


Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan dit college.


Aanmelden en meer informatie