Burgerschapsonderwijs op jouw school structureel vormgeven

Houd jij je op school bezig met het vormgeven van burgerschapsonderwijs, maar vraag je je nog af wat precies jullie visie is en hoe je het onderwijs concreet kan vormgeven? Tijdens deze bijeenkomst helpen wij om burgerschap samenhangend en doelgericht aan te bieden binnen jouw school. Na de bijeenkomst van 15.00 tot 18.00 uur kun je blijven eten.

 

 

DOEL & RESULTAAT

In deze training ga je op twee manieren aan de slag met het concreet vormgeven aan burgerschapsonderwijs:

 

In dit gedeelte van de bijeenkomst bepaal je in hoofdlijnen wat jouw visie is op burgerschap in de school. Aan de hand van het VIZIER spel bespreek je verschillende casussen, voorkeuren en stellingen. Aan het einde van dit visiespel heb je jouw visie letterlijk in kaart gebracht.

 

Je maakt een start met een activiteitenoverzicht van burgerschap binnen jouw school. Hierin breng je verschillende aspecten in kaart zoals leerdoelen, activiteiten, vakintegratie en een planning. Aan het eind heb je een interactief document dat overzicht en verantwoording biedt.

 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor burgerschapscoördinatoren, teamleiders of docenten die zich binnen de school bezig houden met het burgerschapsprogramma vorm te geven. De training wordt gegeven door Schoolblocks: deze organisatie ontwikkelt lesmateriaal voor o.a. burgerschap en helpt scholen bij de implementatie hiervan.

 

 

DATUM, LOCATIE & TIJD

Donderdag 9 november| Kolffpad 1 | Willem Einthovengebouw | zaal A2.03 en A2.08 | Leiden | 15.00 – 18.00 uur.

Eerste Hulp bij Profielwerkstukbegeleiding – conclusie onderbouwen met getallen

Karin Koens, docent biologie, geeft deze workshop en heeft veel ervaring met het begeleiden van leerlingen bij hun PWS. Als leerlingen zelfstandig onderzoek doen en daarbij metingen uitvoeren, levert dit getallen op. Maar om die te kunnen interpreteren en een goede conclusie te trekken, is statistiek nodig. In de workshop komen drie statistische toetsen aan de orde die goed bruikbaar zijn bij het onderzoek dat leerlingen vaak doen tijdens hun biologie of scheikunde opleiding in de bovenbouw.

 

Een voorbeeld. Als een leerling meet dat de gemiddelde hartslag bij stress (89 bpm)  hoger is dan de gemiddelde hartslag in rust (75 bpm), is dit dan te beschouwen als een echt, significant verschil? Of is het verschil veel te klein en is het toeval? (Hoe) hang dit af van het aantal metingen?

 

De workshop start met een korte uitleg over het formuleren van de nulhypothese en gaat in op het begrip p-waarde en op drie typen onderzoeksvragen die vaak terug komen in leerlingonderzoek. Vervolgens analyseer je zelf de onderzoeksresultaten van een gegeven onderzoek door de p-waarde te berekenen. Daarvoor gebruik je Excel. De p-waarde bepaalt dan of de verschillen in de gemeten waarden significant zijn of niet. Als de tijd het toelaat kun je dit doen voor drie typen onderzoek, ieder gebaseerd op een ander type onderzoeksvraag. Dan heb je geoefend met drie typen statistische toetsen. De toetsen die worden besproken zijn de T-toets, de Pearson’s correlatiecoëfficiënt en de Chi-kwadraat toets.

 

Materiaal: theorieboekje met opdrachten wordt uitgedeeld en digitaal ter beschikking gesteld. Hierin zit ook een ‘knoppencursus’ die de leerlingen stap voor stap begeleidt bij het uitvoeren van de toets in Excel. PowerPoint wordt digitaal ter beschikking gesteld. Neem voor deze workshop een laptop met Excel mee!

 

 

DOEL & RESULTAAT

Het begrip p-waarde, de T-toets, de Pearson’s correlatiecoëfficiënt en de Chi-kwadraattoets beheers je om je leerlingen hierin te kunnen begeleiden bij hun PWS.

 

 

DATUM, TIJD & LOCATIE

Woensdag 11 oktober | 17.00 – 19.30 uur | Willem Einthovengebouw | Kolffpad 1 | 2333 BN Leiden

PLC Adding voices to the philosophy curriculum

In this PLC, philosophy teachers work together to diversify the Dutch philosophy curriculum. International experts will share their knowledge in online lectures. It is important that you speak Dutch fluently, because the working language of the PLC meetings is Dutch.

 

 

GOAL & RESULT

The Dutch secondary education philosophy curriculum lacks diversity. Women philosophers and philosophers who fall outside of the Western canon are only marginally represented. Teachers would like to diversify their lessons, but they do not have enough time or expertise.

This Professional Learning Community (PLC) is aimed at overcoming both challenges. First, we invite international guest speakers to bring the necessary expertise to the Dutch teacher community. Second, we aim at publishing the outcomes of the PLC in a special journal edition with clear lesson plans, to facilitate the effective introduction of new voices to the high school curriculum.

Why participate in this PLC?

 

 

REGQUIREMENTS FOR PARTICIPATION

 • You are a philosophy teacher at a Dutch school.
 • You speak Dutch fluently, because the working language of the PLC meetings is Dutch.
 • You have a good command of English, because the online lectures are in English and you will write an article in English.

 

 

DATE & TIME

 • Friday, October 6, 2023, 15:30 – 17:00: online lecture
 • Friday, October 13, 2023, 14:00 – 17:00: meeting
 • Friday, November 17, 2023, 15:00 – 16:30: online lecture
 • Friday, November 24, 2023, 14:00 – 17:00: meeting
 • Friday, January 12, 2024, 15:00 – 16:30: online lecture
 • Friday, January 19, 2024, 14:00 – 17:00: meeting
 • Friday, February 2, 2024, 15:00 – 16:30: online lecture
 • Friday, February 9, 2024, 14:00 – 17:00: meeting
 • Friday, March 15, 2024, 15:30 – 17:00: online lecture
 • Friday, April 19, 2024, 16:00 – 17:30: online lecture
 • Friday, April 26, 2024, 14:00 – 17:00: meeting
 • Friday, June 7, 2024, 15:30 – 17:00: online lecture
 • Friday, June 14, 2024, 14:00 – 17:00: meeting

 

The programme consists of seven online lectures and six physical meetings at ICLON. Together with a colleague, you work towards a publication in the Journal of Didactics of Philosophy (JDPh).

In each online lecture, a non-canonical philosopher is introduced by an expert in their field. The meetings at Leiden University are used to translate the acquired knowledge into classroom learning activities. We aim at publishing the text of each lecture alongside the corresponding learning activity in an open-access special editon of the JDPh.

More information about the program.

Excuses … en dan? – Koloniaal verleden

Duik mee in het verleden en denk na over hoe je het koloniale verlden van Nederland bespreekbaar maakt in je klaslokaal.

De workshop biedt materiaal voor vier lessen die zijn ontworpen door Eline Rademakers in samenwerking met het Stadsarchief Rotterdam en de stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. De vier lessen zijn voor de onder- en bovenbouw, gebaseerd op primair bronmateriaal en ontworpen aan de hand van een (inclusieve) klankbordgroep. De Surinaamse plantage Janslust en de Rotterdamse financiers komen aan bod. In de lessen wordt een koppeling gemaakt met het heden. Het bronmateriaal is afkomstig uit het promotieonderzoek van Eline Rademakers. Naast docent geschiedenis is zij tevens werkzaam als promovenda aan de Universiteit Leiden, bij het instituut voor geschiedenis.

 

DOEL & RESULTAAT

Je krijgt tips en tools hoe je in de klas de koloniale geschiedenis bespreekbaar maakt, en hoe je de link kunt leggen met jouw eigen vak. Gezien de thematiek is deze bijeenkomst vakoverstijgend.

 

DATUM, TIJD & LOCATIE

Woensdag 4 oktober 2023 | 16.00 – 18.30 uur | Willem Einthovengebouw | Kolffpad 1 | 2333 BN Leiden. Tijdens de bijeenkomst krijg je optioneel een maaltijd aangeboden van 18.00 – 18.30 uur.