ONZ-schoolmanagementoverleg De nood is hoog! Het lerarentekort dwingt tot Anders Organiseren

Op donderdag 9 maart organiseert ONZ het jaarlijkse schoolleidersoverleg, ditmaal met als thema: De nood is hoog! Het lerarentekort dwingt tot Anders Organiseren. Deze ONZ-bijeenkomst vindt plaats van 17.00 tot 21.00 uur (incl. diner) in het Pieter de la Court gebouw van Universiteit Leiden.

Tijdens deze avond laten schoolleiders en hun collega’s van het John Dewey College, het Huizermaatcollege en het Melanchthon Bergschenhoek u door middel van praktijkvoorbeelden zien, hoe ze proberen het lerarentekort op te vangen. Bovendien vertellen TU Delft en Universiteit Leiden hoe u getrainde universitaire studenten kunt inzetten als extra handjes in de school.

Daarna gaan we in de vorm van een panelgesprek kijken hoe u hier in de eigen school mee verder kunt. Expertise delen en leren van elkaar staat voor ons bij ONZ centraal.

 

Doelgroep

De thematiek die wordt behandeld binnen ons samenwerkingsverband ONZ is niet alleen interessant voor schoolleiders, maar ook voor andere leden uit het managementteam (bijv. afdelingsleiders, teamleiders, leerjaarcoördinatoren, etc.). Zij zijn eveneens van harte welkom!

 

Programma

Hier vindt u meer informatie over het programma van de bijeenkomst.

 

Datum & tijd

Datum: donderdag 9 maart 2023
Locatie: Pieter de la Court gebouw – Universiteit Leiden
Adres: Wassenaarseweg 52 – 2333 AK Leiden
Zaal: Inspiration Lab 1B.01 (eerste verdieping)
Tijd: 17.00 tot 21.00 uur (incl. diner)

ICLON-NPO: gratis lessenreeks voor versterking aansluiting vwo-wo

Leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling van academische vaardigheden zonder dat het geld of extra tijd voor de leraar kost? Vanuit het NPO-project ‘Versterking aansluiting vwo-wo’ biedt het ICLON namens Universiteit Leiden drie jaar lang een gratis lessenreeks aan bestaande uit 10 lessen voor het voortgezet onderwijs, leerjaar 4, 5 en 6 vwo. De verwachting is dat de prestaties van leerlingen en studenten erdoor verbeteren. Bovendien biedt het ICLON een bijpassende gratis training voor docenten om het materiaal optimaal in te kunnen zetten in de klas. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we je alles over de lessenreeks, de toegang tot en het gebruik van het materiaal, de training voor docenten en nog veel meer.

Daarnaast besteden we aandacht aan het programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’. Dit programma is bedoeld om inzicht te verschaffen in de effectiviteit van een aantal veelbelovende interventies in het funderend onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs zijn 2 interventies relevant:
1) de inzet van studenten uit het hoger onderwijs in de bovenbouwklassen van het vo;
2) mentorlessen over stress.

Tijdens onze bijeenkomst op 2 februari worden beide interventies kort toegelicht.

DOEL & RESULTAAT

Je weet hoe je de ICLON-NPO LessonUp lessen kunt gebruiken om de academische vaardigheden van de leerlingen te versterken. Deze bijeenkomst is voor iedereen die werkzaam is in de bovenbouw van het vwo: vakdocenten, mentoren en decanen.

DATUM & TIJD

Datum en tijd: Donderdag 2 februari 2023 van 15.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Universiteit Leiden – Pieter de la Court gebouw.
Zaal: SA49.

 

Op dinsdag 14 februari 2023 wordt deze bijeenkomst digitaal herhaald van 14.00 tot 16.00 uur.
U kunt zich daarvoor hier aanmelden.

Moeten we het DNA van baby’s aanpassen? Debatteer mee in deze bijeenkomst over Debat en DNA

DNA-onderwerpen zetten je aan tot nadenken over jezelf en over je verhouding tot anderen. Debatteer tijdens deze workshop zelf mee en raak geïnspireerd door deze veelzijdige en vakoverstijgende lesvorm.

Je hebt geen voorkennis nodig, want je wordt eerst kort bijgepraat over de meeste recente ontwikkelingen omtrent DNA technologieën. Vervolgens gaan we onder leiding van de Debatunie met elkaar in debat over een ethisch dilemma dat deze nieuwe technologie met zich meebrengt: Moeten we het DNA van baby’s aanpassen? Wat accepteren we wel en wat niet? En is iedereen anders of is iedereen gelijk? Antwoorden zijn niet simpel te geven, maar het is wel heel boeiend om hierover het debat aan te gaan vanuit verschillende vakgebieden: taal, maatschappij en bèta.

DNA wordt namelijk al snel gezien als onderdeel van de bètalessen, maar is juist ook interessant voor vakken als maatschappijleer of godsdienst vanwege de ethische vraagstukken.

 

 

DOEL & RESULTAAT

Na afloop van deze bijeenkomst zijn de deelnemers niet alleen op de hoogte van de laatste DNA-technologieën, maar bovenal weten deelnemers hoe ze hierover met elkaar en met leerlingen kunnen debatteren.

 

De deelnemers leren in deze workshop:

 

 

DATUM & TIJD

De bijeenkomst vindt plaats op 29 maart 2023 van 16.00 uur tot 19.30 uur en is inclusief een maaltijd. De bijeenkomst wordt gehouden in het Pieter de la Court gebouw van Universiteit Leiden.

 

 

DEBAT EN WETENSCHAP IN DE KLAS 2022-2024

Deze bijeenkomst is onderdeel van het onderwijsinnovatieproject Debat en Wetenschap in de klas 2022-2024, maar is ook geschikt voor docenten die niet meedoen met dit project.

 

Naast deze docentenbijeenkomst organiseren we met scholen uit de regio Leiden en Den Haag het project Debat en Wetenschap in de klas. Leerlingen 4/5 havo en 4/5 vwo van verschillende vakgebieden (bèta, taal en maatschappij) kunnen meedoen aan het project. Ook voor docenten is er een speciale training en er wordt lesmateriaal ontwikkeld om te gebruiken in de klas. Je kan je nog aanmelden om met uw klas mee te doen. Meer informatie en aanmelden.

Verhalen in geschiedenislessen

Verhalen tijdens de geschiedenisles roepen al snel het beeld op van de ouderwetse leraar ‘die zo mooi vertellen kon’. Sinds enige jaren is docent Neely de Ronde actief aan de slag gegaan met historische verhalen als kern van een deel van haar lessen. Daarbij ging ze steeds op zoek naar passende werkvormen om met de leerlingen aan de slag te gaan naar aanleiding van het verhaal.

Ze zag grote impact op verschillende didactische en pedagogische vlakken:

 

Doel & resultaat

Het streven is om geschiedenislessen betekenisvoller en effectiever te maken. Bijvoorbeeld door met collega’s:

 

Datum & tijd

De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 27 maart van 16.00 uur tot 18.00 uur in het Pieter de la Court gebouw op Universiteit Leiden.

 

Hoe motiveer ik de hersenen van mijn leerlingen? 3 (aparte) workshops voor docenten

In drie verschillende bijeenkomsten gaat Universitair docent Annelinde Vandenbroucke met sommige van haar studenten in op een aantal onderwerpen binnen de ontwikkelpsychologie. Aan het einde van de workshop begrijpen docenten op een basaal niveau wat er gebeurt tijdens de hersenontwikkeling in de puberteit. Er worden handvatten gegeven over hoe deze kennis vertaald kan worden naar de klas. De bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen, via het aanmeldformulier kunt u aangeven bij welke bijeenkomst u wilt zijn. Alle drie de bijeenkomsten duren van 15:30 tot 17:30 en vinden plaats op het Pieter de la Court gebouw van de Universiteit Leiden.

 

 

10 november: Executief functioneren

In deze workshop doen docenten kennis op over de ontwikkeling van het brein en executief functioneren, met een nadruk op aandacht. Wat is aandacht precies? En hoe werkt aandacht in het brein? Wat gebeurt er als er problemen zijn met aandacht? In deze workshop gaan docenten aan de slag met de meest recente wetenschappelijke kennis op het gebied van hersenontwikkeling en executief functioneren, met als focus aandacht. Samen definiëren we wat handvatten kunnen zijn voor het toepassen van deze kennis in de praktijk.

 

 

17 november: Sociaal-emotionele ontwikkeling

In deze workshop doen docenten kennis op over de ontwikkeling van het brein en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat gebeurt er in het puberbrein waardoor emoties zo hoog op kunnen lopen? Hoe ontwikkelt emotie regulatie zich? En wat is de relatie tussen sociaal-emotionele ontwikkeling en leren? In deze workshop gaan docenten aan de slag met de meest recente wetenschappelijke kennis rond hersenontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling. Samen definiëren we wat handvatten kunnen zijn voor het toepassen van deze kennis in de praktijk.

 

 

24 november: Invloed van omgevingsfactoren

In deze workshop doen docenten kennis op over de ontwikkeling van het brein en welke invloed omgevingsfactoren zoals slaap, en beweging kunnen hebben op het brein en leren. Wat gebeurt er in het puberbrein waardoor hun slaappatroon veranderd? Hoe kun je door beweging beter leren? En hoe speel je hierop in, op school- en klasniveau? In deze workshop gaan docenten aan de slag met de meest recente wetenschappelijke kennis rond hersenontwikkeling en de invloed van slaap en beweging daarop. Samen definiëren we wat handvatten kunnen zijn voor het toepassen van deze kennis in de praktijk.