Scholenoverleg ‘Loopbaanoriëntatie en begeleiding’

Op donderdag 6 juni vindt het eerstvolgende scholenoverleg van 14:30 tot 17:00 uur plaats bij het Da Vinci College Kagerstraat in Leiden. Deze speciale bijeenkomst organiseren wij in samenwerking met het Da Vinci College en het Expertisepunt LOB. Het thema van de bijeenkomst is dan ook loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) en is bedoeld voor decanen en geïnteresseerde docenten havo-vwo die in hun werkzaamheden te maken hebben met LOB. Voor deze bijeenkomst bent u natuurlijk zeer welkom om ook een of twee collega’s mee te nemen: een teamleider en/of een mentor.

 

Datum:                6 juni 2019

Tijd:                      14:30 – 17:00 uur

Locatie:                Da Vinci College Kagerstraat 7, 2334 CP Leiden

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst

 

Programma

Het programma van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

14:30Welkom – door Jacqueline Hoornweg (Voorzitter scholennetwerk Universiteit Leiden)
14:35 Inventarisatie Loket Profielwerkstukken – door Hanny Gijsman (ICLON, Universiteit Leiden)
1.       Zijn de leerlingen bekend met het Loket Profielwerkstukken en vinden ze het nuttig?2.       Zijn de profielwerkstukbegeleiders bekend met het Loket Profielwerkstukken en vinden ze het nuttig?

3.       Welke verbeterpunten zijn er?

4.       Welke aanvullingen zijn gewenst?

14:45 Loopbaanoriëntatie: ambities vanuit het VO en de voorlichtingsactiviteiten vanuit Universiteit Leiden – door Meher Khan Muzar (Marketing manager Universiteit Leiden)

Inventarisatie van de gap tussen de ambities van het LOB vanuit het voortgezet onderwijs voor het komende schooljaar en de voorlichtingsactiviteiten van Universiteit Leiden

15:00 Hoe versterk je LOB in je school? – door Annet Hermans, Karina Baarda (Expertisepunt LOB) en Japke Ebbinge (Hogeschool Amsterdam)

Welke tips en tools kun je inzetten om op havo-/vwo-scholen in Leiden en omgeving LOB meer verankerd te krijgen?

Workshop
U krijgt deze middag een kader aangereikt dat u binnen de eigen school kunt gebruiken om LOB steviger neer te zetten.

Japke Ebbinge van de Hogeschool van Amsterdam verzorgt de workshop Mentoren in hun kracht – oog voor verschil –.

16:45 Afsluiting
De leidse paragraaf: het toepassen van lokale geschiedenis in de les

Hoe kan ik het abstracte verhaal in de onderbouwboeken dichterbij brengen? Op het VMBO lijkt deze uitdaging het grootst. Docenten Desiree van Venrooy (Visser ‘t Hooft, Kagerstraat) en Jo Jacobs (Da Vinci) ontwerpen lessen waarin zij hun leerlingen meer hopen te motiveren voor het vak geschiedenis door in elk hoofdstuk minimaal eenmaal het  ‘grote verhaal’ bij kenmerkende aspecten te koppelen aan concrete voorbeelden uit de Leidse geschiedenis om hen heen. Het schoolboek blijft belangrijk, maar in de les of op excursie in de stad wordt de stof toegankelijker door soepel Leidse voorbeelden in te voegen. Desiree en Jo  leggen hun voorbeelden en ontwerpervaringen graag aan u voor in een bijeenkomst.

 

Doel & resultaat

Jo en Désirée ontvangen graag uw feedback op hun al ver ontwikkelde lessen. In gesprek hierover leren we van elkaar over hoe we met prikkelende, actuele vragen en met voorbeelden uit de eigen Leidse omgeving onze lessen interessanter kunnen maken voor onze Vmbo-leerlingen. Als u nu al een of meer van deze lessen zelf wil uitproberen in de klas, stellen we uw feedback zeer op prijs. Volgend jaar worden de definitieve lessen verspreid onder Vmbo-docenten van Leidse scholen.

 

Tijd

Duurt van 16.00 tot 17.30 uur.