Vakantiecursus voor leraren wiskunde 2024

Voor leraren in de exacte vakken aan havo-, vwo-, hbo-leerlingen en andere belangstellenden organiseert het Platform Wiskunde Nederland (PWN), in nauwe samenwerking met het Platform Wiskunde Vlaanderen (PWV), in 2024 een vakantiecursus met als thema:

 

Banach-Tarski: hoe groepentheorie van één meloen er twee maakt

 

 

In de vakantiecursus van 2024 wordt eerst een laagdrempelige introductie in de groepentheorie gegeven, met een focus op eenvoudige voorbeelden en op de concepten die nodig zijn voor het bewijs van de stelling van Banach en Tarski. Hierbij krijgen de deelnemers de gelegenheid om vertrouwd te raken met die concepten door enkele goed gekozen voorbeelden concreet door te rekenen. Vervolgens zal Stefaan Vaes laten zien hoe deze groepentheorie gebruikt kan worden om de stelling van Banach en Tarski te bewijzen, hoe onmogelijk die stelling ook mag lijken… De cursus sluit aan op de wens van overheden om meer abstracte onderwerpen aan bod te laten komen in het curriculum. De nieuwe eindtermen in Vlaanderen verplichten de behandeling van een algebraïsche structuur, zoals groepen, in richtingen met 6 uur wiskunde. Het aangereikte materiaal biedt inspiratie en de broodnodige achtergrond aan leraren bij het invullen van hun lessen rond die abstracte structuren.

 

Collega’s en leerlingen uit de bovenbouw met interesse in wiskunde zijn ook van harte welkom!

 

Download hier de Brochure-2024 met alle inhoudelijke en praktische informatie.

Aanmelden kan uiterlijk tot 1 augustus.

 

Programma & tijden 

vrijdag
15.00-15.30 Ontvangst, koffie
15.30-15.35 Welkomstwoord
15.35-16.20 Jeroen Spandaw: Inleiding groepentheorie (deel 1)

16.20-16.45 Pauze
16.45-17:30 Jeroen Spandaw: Inleiding groepentheorie (deel 2)

17.30-18.30 Diner
18.30-19.15 Jeroen Spandaw: Inleiding groepentheorie (deel 3)

19.15-19.45 Pauze
19.45-20.30 David Eelbode: De Lie-groep SU(2) en haar toepassingen

 

zaterdag
09.30-10.00 Ontvangst, koffie
10.00-10.45 Stefaan Vaes: De stelling die we een paradox noemen

10.45-11.15 Pauze
11.15-12.00 Stefaan Vaes: De vrije groep F2 en twee vrije rotaties
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 Stefaan Vaes: Het bewijs van de stelling van Banach-Tarski
13.45-14.30 Stefaan Vaes: In twee dimensies is alles anders

14.30 Afsluiting

 

Locatie

Vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus op het CWI in Amsterdam

of

Vrijdag 6 september en zaterdag 7 september op de universiteit van Antwerpen (Campus Groenenborger)

 

Contactinformatie
Bureau PWN, Tel: 020 – 592 4006; e-mail: vakantiecursus@platformwiskunde.nl

Platform Wiskunde Nederland, Science Park 123, 1098 XG Amsterdam