Docentenchallenge

Gezamenlijke aanpak op het gebied van meer vo docenten en professionalisering van docenten in het bèta-technisch domein.

 

Aanleiding

Om goed onderwijs te kunnen verzorgen, is het belangrijk dat scholen over voldoende kwalitatief sterke docenten beschikken. De komende jaren dreigt zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve lerarentekort echter op te lopen, vooral voor de bètavakken. Veel oudere docenten gaan met pensioen en te weinig studenten kiezen op dit moment voor het leraarschap. In het sectorakkoord VO en de VO-agenda 2014-2020 is het aantrekken en opleiden van goede docenten en verdere professionalisering dan ook een belangrijk thema, waarbij praktische ondersteuning wordt geboden.

Via de bestaande infrastructuur van regionale VO-HO-netwerken (zoals het Bètatechnieknetwerk van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland) wordt de regionale ketensamenwerking gestimuleerd tussen voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en bedrijfsleven. In deze netwerken kunnen zittende docenten in het voortgezet onderwijs zich, in contact met het technisch hoger onderwijs en bedrijfsleven, doorlopend professioneel ontwikkelen, werken aan vak vernieuwingen en de aansluiting VO-HO verbeteren.

 

         

 

Gedeelde urgentie

Op 13 september 2018, 1 februari 2019 en 20 mei 2019 is er op uitnodiging van Prof Dr. Rob Mudde Vice Rector Magnificus / Vice President Education van de TU Delft met o.a. bestuurders van de hoger onderwijs partners uit het Bèta Domein Onderwijsnetwerk Zuid-Holland een drietal werksessies geweest, waarbij de urgentie is uitgesproken om samen aan de slag te gaan.

Uit de werksessies zijn de volgende gezamenlijke onderwerpen vastgesteld om concreet aan de slag te gaan in Zuid-Holland.

 

  1. Kwalitatief beter onderwijs: docenten passen nieuwe inzichten en opgedane vaardigheden en kennis toe in de klas.
  2. Vernieuwend onderwijs: door meer inzicht in de trends en ontwikkeling binnen hun vakgebied, zowel vanuit het onderwijsveld als bedrijfsleven.
  3. Aansluitend onderwijs: door de samenwerking tussen het voortgezet- en hoger onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt.
  4. We roepen het schooljaar 2020/2021 uit als het jaar van het duurzame schoolgebouw in Zuid-Holland.

 

Meer informatie: docentenchallenge@tudelft.nl

 

Verslagen

fotoverslag 13 september 2018

fotoverslag 1 februari 2019

fotoverslag 20 mei 2019

 


verslag en presentaties 25 november 2019

x