Toegenomen agressie in het onderwijs

het ONZ jaar symposium

 

Geïnspireerd door het artikel: ‘Houd je bek of ik vermoord je’: docenten denken aan stoppen door toenemende agressie leerlingen. Een onderzoek gepresenteerd door RTL Nieuws.

 

In 2023 bereikte het aantal geschorste of definitief van school gestuurde leerlingen vanwege wangedrag tegenover onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs het hoogste niveau in jaren! Dit wangedrag omvat schelden, bedreigen en zelfs fysiek geweld. Ook met ouders ontstaan soms zeer complexe en bedreigende  situaties. Docenten denken hierdoor aan stoppen met lesgeven. Dit is problematisch want we hebben al te maken met een aanhoudend lerarentekort. Aangezien ONZ het behoud van docenten in het onderwijs en docentprofessionalisering Vo tot haar missie beschouwt, vinden wij het belangrijk dit onderwerp te agenderen op ons jaarsymposium 2024. Zo hopen wij de medewerkers in de scholen verder  te ondersteunen zodat zij zich beter kunnen bewapenen tegen dit problematische gedrag.

 

Aan de inhoud van het symposium wordt dagelijks gewerkt, maar inmiddels is het volgende bekend.

 

 

Het ONZ symposium krijgt steeds meer vorm.

Actuele informatie zullen wij steeds op de website met je delen!

 

 

 

Datum, Tijd & Locatie

Datum: 31 mei 2024

Tijd: 13:00 tot 17:00 uur (met aansluitend borrel)

Locatie: Faculteit Sociale Wetenschappen, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden (5 min lopen vanaf leiden Centraal)


Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €235 voor een eendaagse nascholing. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht.


Aanmelden en meer informatie