Privacy Statement

Doel van dit statement

In dit Privacy Statement willen we u op een eenvoudige en heldere manier uitleggen welke persoonsgegevens wij verwerken. Dit statement is van toepassing op:

Alle personen die zijn aangesloten bij onze lidscholen, personen die deelnemen of hebben deelgenomen aan onze professionaliseringsactiviteiten en personen die op andere wijze contact hebben (gehad) met onze steunpunten.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie die ons iets over een persoon vertelt of aan een persoon gekoppeld kan worden.

Met verwerken bedoelen we: alles wat we met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, aanpassen, verwijderen etc.

 

Hoe komen we aan deze gegevens?

Voor personen van lidscholen: uw gegevens worden met ons gedeeld wanneer uw school lid wordt van onze steunpunten.

Voor overige personen: u deelt uw gegevens met ons wanneer u: 1. Zich inschrijft voor een van onze professionaliseringsactiviteiten, 2. Zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, 3. U uw gegevens op een andere wijze (dan punt 1 en 2) met ons heeft gedeeld, bijvoorbeeld per mail of telefoon.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Naam, e-mailadres, vakgebied, geslacht, school, eventuele telefoonnummers en deelname aan onze (professionalisering)activiteiten.

 

Wat doen we met persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 

Verwerken i.v.m. de volgende doelen

 

Met wie delen we gegevens en waarom?

Gegevens worden alleen intern gebruikt en niet verstrekt aan derden.

 

Gebruik maken van uw rechten

U kunt te allen tijde bij ons opvragen welke gegevens wij van u verzamelen. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden bewaard in een beveiligd CRM-systeem.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Na deze periode kijken we naar haalbare oplossingen zoals archivering of verwijdering.

 

De verwerkingsverantwoordelijken: het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Regionaal Steunpunt Leiden & Bètasteunpunt Zuid-Holland). Voor vragen of verzoek tot verwijdering kunt u mailen naar rspleiden@iclon.leidenuniv.nl of info@betasteunpuntzh.nl.