ChatGPT: digitalisering in het voortgezet onderwijs

In deze webinar over digitalisering zullen Gosia Migut (Assistant Professor at the Computing Education Research group, TU Delft) en Michele Murgia (onderwijscoördinator artificical intelligence,  Erasmus Universiteit) met de deelnemers op zoek gaan naar digitale mogelijkheden die goed werken in het voortgezet onderwijs.

 

 

DOEL & RESULTAAT

Deelnemers krijgen handvatten om techniek gedreven en digitale onderwijsinnovatie beter toe te kunnen passen. Deelnemers worden meegenomen in het contextualiseren van ChatGPT in het onderwijs met direct toepasbare tips, oplossingen en denkrichtingen.

 

 

DATUM, LOCATIE & TIJD

Woensdag 25 oktober | ONLINE | 15.00 tot 16.30 à 17.00 uur.

Een week voor de webinar krijgt u een reminder en de deelnemerslink toegestuurd.

Online bijeenkomst: ICLON-NPO – gratis lessenreeks voor versterking aansluiting vo-ho

Leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling van academische vaardigheden zonder dat het geld of extra tijd voor de leraar kost? Vanuit het NPO-project ‘Versterking aansluiting vwo-wo’ biedt het ICLON namens Universiteit Leiden drie jaar lang een gratis lessenreeks aan bestaande uit 10 lessen voor het voortgezet onderwijs. De verwachting is dat de prestaties van leerlingen en studenten erdoor verbeteren. Bovendien biedt het ICLON een bijpassende gratis training voor docenten om het materiaal optimaal in te kunnen zetten in de klas. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we je alles over de lessenreeks, de toegang tot en het gebruik van het materiaal, de training voor docenten en nog veel meer.

Daarnaast besteden we aandacht aan het programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’. Dit programma is bedoeld om inzicht te verschaffen in de effectiviteit van een aantal veelbelovende interventies in het funderend onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs zijn 2 interventies relevant:
1) de inzet van studenten uit het hoger onderwijs in de bovenbouwklassen van het vo;
2) mentorlessen over stress.

Tijdens deze online bijeenkomst op 14 februari worden beide interventies kort toegelicht.

DOEL & RESULTAAT

Je weet hoe je de ICLON-NPO LessonUp lessen kunt gebruiken om de academische vaardigheden van de leerlingen te versterken. Deze bijeenkomst is voor iedereen die werkzaam is in de bovenbouw van het vwo: vakdocenten, mentoren en decanen.

DATUM & TIJD

Datum en tijd: Donderdag 14 februari 2023 van 12.00 tot 16.00 uur.

Op dinsdag 14 februari 2023 wordt deze bijeenkomst digitaal herhaald van 14.00 tot 16.00 uur.

LEZING DOOR DUITSE AUTEUR JENNY ERPENBECK

Jenny Erpenbeck debuteerde in 1999 met de novelle Geschichte vom alten Kind. Daarna volgden nog vele andere publicaties, waaronder romans, verhalenbundels en toneelstukken. Haar roman Aller Tage Abend werd door lezers en critici geprezen en heeft vele prijzen gewonnen. Voor Gehen, ging, gegangen ontving ze onder andere de Thomas Mann-prijs. In deze lezing gaat ze in op haar roman Kairos (2021).

 

Kairos

„Die neunzehnjährige Katharina und Hans, ein verheirateter Mann Mitte fünfzig, begegnen sich Ende der achtziger Jahre in Ostberlin, zufällig, und kommen für die nächsten Jahre nicht voneinander los. Vor dem Hintergrund der untergehenden DDR und des Umbruchs nach 1989 erzählt Jenny Erpenbeck in ihrer unverwechselbaren Sprache von den Abgründen des Glücks – vom Weg zweier Liebender im Grenzgebiet zwischen Wahrheit und Lüge, von Obsession und Gewalt, Hass und Hoffnung. Alles in ihrem Leben verwandelt sich noch in derselben Sekunde, in der es geschieht, in etwas Verlorenes. Die Grenze ist immer nur ein Augenblick.“ Leseprobe

 

DATUM & TIJD

De lezing vindt plaats op maandag 21 november 2022 van 17:15 tot 19:00 in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden), zaal 152. Bij de lezing zullen studenten Duitse Taal en Cultuur aanwezig zijn, en vo-docenten Duits en hun leerlingen zijn van harte welkom. Het is mogelijk om de lezing fysiek of online bij te wonen.

 

Aanmelden voor het bijwonen van de lezing (fysiek of online) is niet nodig.  U kunt op 21 november online of fysiek deelnemen bij een van deze locaties:

 

Workshop profielwerkstukken voor de talen

Het profielwerkstuk is een mooi instrument om leerlingen in het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met een onderzoeksgebied. Het stimuleren van PWS-onderzoek naar taal- en cultuurgerelateerde onderwerpen zou er ook voor kunnen zorgen dat meer jongeren kiezen voor een talenstudie. Toch is dit nog een redelijk onontgonnen terrein.

Er zijn weinig leerlingen die hun PWS schrijven bij een taalvak, en weinig taaldocenten die ervaring hebben met het begeleiden daarvan. Om daar verandering in te brengen, wordt door verschillende universiteiten materiaal ontwikkeld dat leerlingen en docenten op weg kan helpen. Zo is voor de moderne vreemde talen de website pws-wereld.nl ontwikkeld met steun van het Meesterschapsteam MVT en het Nationaal Platform voor de Talen, maar er zijn meer aanbieders van concrete PWS-ideeën over taal en cultuur.

 

 

Datum & tijd

Voor talendocenten die benieuwd zijn naar de mogelijkheden om hun leerlingen te begeleiden bij een PWS, wordt op donderdag 9 juni 2022 van 15:30-17:30 uur een online workshop ‘Profielwerkstukken voor de talen’ georganiseerd.
Na een plenair gedeelte, waarin diverse sprekers iets zullen vertellen over hun aanbod op het gebied van PWS-ondersteuning, kunnen er verschillende interactieve sessies gevolgd worden. De komende tijd zal er hier meer informatie worden geplaatst over dit evenement.

Deelname aan deze online workshop is gratis. Aanmelden kan tot en met 7 juni 2022 via deze link.

Masterclass stadsecologie

Deze masterclass is helaas vol, het is niet meer mogelijk om in te schrijven. Als u op de reservelijst geplaatst wilt worden stuur graag een mail naar onz@iclon.leidenuniv.nl 

 

 

In deze masterclass delen Marco Roos – onderzoeker stedelijke biodiversiteit bij Naturalis – en Hans Slabbekoorn – Universitair hoofddocent IBL – hun expertise op het gebied van stadsecologie. Naast de interactieve lezingen ga je met andere docenten zelf op onderzoek uit met opdrachten die je ook met je leerlingen kan uitvoeren. Lees hier meer over de bijeenkomst:  

 

Marco Roos gaat tijdens het college in op de steeds groter wordende stad en de ecologische gevolgen die dit met zich meebrengt. De stad vormt – na de landbouwgebieden – het grootste landschapselement in Nederland. Bijna 20% van het landoppervlak van ons land wordt gevormd door stedelijk gebied, en dat is een vertienvoudiging in een eeuw tijd (terwijl de bevolking 3,5x groeide). In dezelfde periode nam het areaal natuur af: van zo’n 28% naar minder dan 15% nu. De stad is in toenemende mate belangrijk voor behoud van biodiversiteit en deze biodiversiteit in de stad vervult belangrijke ecosysteemdiensten. Een verrassend groot aantal soorten vind de 3 V’s (Veiligheid, Voedsel en Voortplanting) van hun vestigingsvoorwaarden in de stad. Met meer zorg voor inrichting en beheer kunnen dat er nog veel meer worden. Belangrijke kenmerken van de stad voor biodiversiteit zijn de grote verstening en hoge stressfactoren door de menselijke dynamiek. Wat die verstening betreft, heel veel planten zien toch kans op of tussen de stenen te ontspruiten en tot wasdom te komen (als ze niet worden weggespoten of gebrand). Al met al betreffen dat een dikke 100 stoepplantjes (naast de 10-tallen muurplantjes). Het is interessant het voorkomen van deze stoepplantjes in kaart te brengen, omdat het wat zegt over condities, het beheer en omdat ze op het niveau van de straat een belangrijk ecologisch netwerk vormen voor bodemdieren en bestuivers.

 

Hans Slabbekoorn vertelt meer over de gevolgen voor dieren en dan met name vogels. Vogels in de stad maken het leven in de stad voor mensen aangenamer. Met de lucht van appeltaart verkoopt je huis beter, de zang van vogels verkoopt je stad beter. Maar hoe is het voor vogels om in de stad te leven? Op zich is er best veel diversiteit, die samenhangt met de diversiteit aan habitat in de stad. Vaak zijn er zelfs meer soorten in de stad dan net daarbuiten. Het is echter wel zo dat in de meeste steden er precies de zelfde soorten voorkomen, en dat voorheen er in het oorspronkelijke habitat meer variatie tussen locaties zat. Biodiversiteit hoeft dus lokaal niet achteruit te gaan door urbanisatie, maar op grotere schaal gebeurt dat vaak wel door wat men noemt: urbane homogenisatie. De vogels die in de stad leven wonen soms op een lawaaiige plek langs een drukke weg of bij een groot kruispunt en soms in een stille woonwijk of een rustig parkje. Dat kan veel verschil maken: lawaai kan verstoren, verjagen, en maskeren. En dit kan negatieve gevolgen hebben voor broedvogeldichtheid en diversiteit en het lokale broedsucces. Of vogels nog gehoord worden is een aspect, maar ook wat ze nog laten horen kan door ons lawaai veranderen. Zo zingen nachtegalen in de stad door de week harder dan in het weekend en zingen koolmezen hun hoogste liedjes vaker als er veel laag verkeerslawaai is. Diverse studies hebben laten zien dat stadspopulaties anders zingen dan bospopulaties van dezelfde soort: zou deze divergentie zelfs tot soortvorming kunnen leiden?

 

Tijdens de bijeenkomst is er ook een opdracht voor buiten die docenten later ook met hun leerlingen kunnen doen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 oktober in Leiden van 15:00 tot 18:00 uur met aansluitend mogelijkheid om mee te eten.

Stad van de Toekomst #3: Waterbeheer

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Deze nascholingenreeks geeft je verdiepende achtergrondkennis bij het nieuwe lesmateriaal ‘De stad van de toekomst’. Deel 3 gaat over hoe we in de toekomst om gaan met watergebruik en wateroverlast in de stad. Joeri Willet vertelt hoe je op een circulaire manier met water om kunt gaan en hoe watergebruik en wateroverlast thema’s zijn die ons voor grote uitdagingen plaatsen. Hoe kunnen we ons watergebruik minimaliseren en zo veel mogelijk water hergebruiken en laten infiltreren in plaats van het riool te belasten. Joeri laat zien hoe systeemdenken en een systeemaanpak daarbij kunnen helpen en welke technische mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn.

Het verhaal van Joeri biedt tal van aanknopingspunten om vanuit verschillende vakgebieden leerlingen te laten nadenken over (deel)oplossingen en de relaties zichtbaar te maken tussen de verschillende vakgebieden.

 

datum & tijd

Het college is op 10 maart en duurt van 15:30 tot 18:00 uur. De online collegereeks ‘De stad van de toekomst’ is een samenwerking tussen Onderwijsnetwerk Zuid-Holland en Wageningen University & Research (WUR). In ieder college wordt een ander aspect van het thema uitgelicht door experts op dat vakgebied.

LEZING VAN DUITSE AUTEUR EN VERTALER EDGAR RAI

Edgar Rai (1967) ist Schriftsteller und Übersetzer. In der Lesung spricht er über seinen 2021 erschienenen Roman Ascona.

 

Ascona
„In der Nacht vor Hitlers Ernennung zum Reichskanzler flieht Erich-Maria Remarque von Berlin ins Schweizer Exil am Lago Maggiore. Wenig später brennen seine Romane auf dem Scheiterhaufen der Nazis. Remarque stoßen die politischen Vorgänge in tiefe Ratlosigkeit, künstlerisch quält er sich seit Jahren mit einem neuen Roman herum. Seine Depression betäubt er mit Zigaretten und Alkohol, Ausschweifungen und erotischen Eskapaden, in die er sich mit seiner Exfrau Jutta stürzt. Auch sie auf der Flucht vor den Nazis, deren Hetze die Exilgemeinde in Ascona von Tag zu Tag vergrößert. Und noch immer tritt der Roman auf der Stelle, Hoffnung auf Erlösung liegt für ihn allein in der Begegnung mit der Frau seines Lebens, die sein schweizer Exil für immer beendet.“ Leseprobe

 

datum & tijd

Die Lesung wird im Lipsius-Gebouw (Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden), Raum 005 stattfinden. Die Teilnahme ist für Studierende des Studiengangs Duitse Taal en Cultuur verpflichtend.

Externe Gäste können die Veranstaltung auch digital besuchen.
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 14 maart van 15:15 – 17:00 uur.

Meer Informatie: https://lesereise.eu/uber-ck/

Docentenlezing: Bastian Ravesteijn over kansengelijkheid

Bastian en zijn collega’s doen onderzoek naar kansengelijkheid in Nederland. Hij gebruikt de gegevens van miljoenen Nederlanders om te onderzoeken hoe, wanneer en waar de ‘kansenkloof’ ontstaat. Dit ontstaat volgens zijn onderzoek heel vroeg. ”We wisten natuurlijk al dat er kansenverschillen zijn, maar door mijn onderzoek weten we nu ook hoe groot de verschillen zijn, hoe en op welke leeftijd ze ontstaan”, vertelt Bastian. “Zo blijkt uit ons onderzoek dat de kans op een hoog gewicht (BMI) flink groter is onder kinderen van ouders met een laag inkomen, vergeleken met kinderen van ouders met een hoog inkomen en dat deze verschillen al vier maanden na de geboorte ontstaan.”

 

Doordat Bastian zoveel data heeft verzameld, kon hij de interactieve website Kansenkaart.nl ontwikkelen. Deze website geeft inzichten in de mate waarin Nederlanders dezelfde kansen op het gebied van inkomen, onderwijs en gezondheid genieten. Bastian licht toe: ”Bij een vergelijking van dertigers die zijn opgegroeid in gezinnen uit dezelfde inkomensgroep maar in verschillende wijken, blijkt er een duidelijke samenhang te zijn tussen de eindtoetsscore van leerlingen in groep 8 en de wijk waarin zij zijn opgegroeid”

 

Voorbereiden

Voor deze lezing nodigt Bastian alle deelnemers uit om een kijkje te nemen op de KansenKaart en de volgende vraag te beantwoorden:

  1. Kies op Kansenkaart.nl linksboven in het scherm de uitkomstmaat ‘persoonlijk inkomen’ en zoom in op de plek waar de school waar je werkt staat.
  2. Je ziet nu het gemiddelde inkomen van dertigers met ouders met een laag inkomen die in het postcodegebied van de school opgroeiden.
  3. Als het gebied waar je naar kijkt geen kleur heeft, dan komt dat doordat er niet voldoende mensen in de betreffende groep wonen. Je kunt iets uitzoomen, zodat de resultaten voor een groter gebied worden getoond.
  4. Klik nu rechts in het scherm op ‘hoog’ inkomen van ouders.
  5. Wat zijn de verschillen tussen dertigers die in dat gebied opgroeiden, op basis van het inkomen van hun ouders?
  6. Klik rechtsboven in het scherm op ‘i’ voor uitleg: ouders met een laag inkomen zaten op het 25e percentiel van de nationale inkomensverdeling van ouders van dertigers (€ 53 duizend volgens het prijsniveau van 2018), ouders met een hoog inkomen zaten op het 75e percentiel (€ 108 duizend volgens het prijsniveau van 2018).

 

De Volkskrant heeft aantal artikelen gepubliceerd over het onderzoek van Bastian en zijn collega’s die je ter voorbereiding van de lezing kunt bekijken:

 

Heb je vragen over de opdracht of de lezing, stuur gerust een mail naar: scholennetwerk@ese.eur.nl

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt online plaats op donderdag 3 februari 2022 van 15:30 – 16:30 uur.

Online college: De stad van de toekomst is klimaatadaptief

In deze interactieve online bijeenkomst (uit de reeks: de stad van de toekomst) voor docenten vo, delen Rob Roggema en Ted van der Klaauw hun ideeën over hoe de stad van de toekomst er uit gaat zien en hoe we daar nu al aan kunnen werken. Rob Roggema is lector Landschapsinclusief ontwerpen, ontwikkelen en bouwen bij Inholland. Als landschapsarchitect weet hij veel over hoe de stad van de toekomst ontworpen kan worden. Bij dit ontwerp moet er rekening worden gehouden met veel verschillende facetten zoals voedsel, water, natuur, kustveiligheid maar ook klimaatadaptatie. Rob schetst een toekomstbeeld welke veranderingen op ons af komen, hoe ons landschap er in de toekomst uit zou kunnen zien en hoe we hier op kunnen anticiperen. Ted van der Klaauw is docent Ruimtelijke Ordening, Planologie en Stedenbouw. Na Rob zal hij dieper in gaan op een van de onderwerpen die binnen steden een steeds belangrijkere rol gaat spelen: hittestress. Want wat heeft een steeds warmer klimaat als effect op de stad? Op welke manieren kunnen we een stad hier voor weerbaar maken? Er wordt ingegaan op de theorie achter het fenomeen hittestress en wat dat betekent voor de beleving van het stadsklimaat. Vervolgens wordt aan de hand van ontwerprichtlijnen een online casus behandeld. Hierbij is ruimte om zelf creatieve ideeën in te brengen.

 

 

Doel & Resultaat

In dit interactieve college vertellen Rob en Ted hun verhaal en is er ruimte voor vragen en discussie. Daarnaast wordt er met de docenten een opdracht (casus) gedaan waarin we de kennis in een voorbeeldontwerp toepassen, op een manier die later ook te gebruiken is in je eigen lespraktijk met de leerlingen.

 

Het college duurt van 15:00 tot 17:00 uur. De online collegereeks ‘De stad van de toekomst’ is een samenwerking tussen Onderwijsnetwerk Zuid-Holland en Wageningen University & Research (WUR). In ieder college wordt een ander aspect van het thema uitgelicht door experts op dat vakgebied.

Online seminar motivatie

Waarom doen we de dingen die we doen? Hoe komt het dat de ene leerling totaal gedemotiveerd is, en de ander nergens last van heeft? En, belangrijker nog: wat kan ik er als docent aan doen? Een geruststelling: als je al jaren voor de klas staat, dan zal je aanpak prima zijn. Maar soms is het prettig om te weten wat er nu precies speelt. Hoe motivatie werkt, en waarom we de dingen doen die we doen.

 

Deze cursus van 3 online bijeenkomsten is ontwikkeld voor docenten van ONZ-scholen en wordt tegen een gereduceerd tarief aangeboden. Het is een eerste introductie op een Model van Motivatie, dat al een aantal jaren in het onderwijs aan de Universiteit Leiden wordt aangeboden, en waarmee inmiddels ook in het vo wordt gewerkt. Dit Model, het Mennes-Model van Motivatie, maakt veel van de dagelijkse praktijk inzichtelijk en werpt een nieuw licht op het aansturen van motivatie en op de implicaties daarvan binnen de praktijk van het Voortgezet Onderwijs.

 

De cursus bestaat uit 3 online-bijeenkomsten. Ter introductie van deze cursus in het ONZ-aanbod, wordt deze aangeboden tegen een gereduceerd tarief van €240,-. Voor docenten van niet lidscholen bedragen de kosten €290,-.

 

 

Inhoud & programma

Bijeenkomst 1 – Drie onderdelen:

Opdracht: Verzoek om voor Bijeenkomst 2 casuïstiek aan te leveren.

 

Bijeenkomst 2 – Drie onderdelen:

Opdracht: Verzoek om voor Bijeenkomst 3 concrete issues aan te leveren die spelen binnen de context van de eigen instelling/school.

 

Bijeenkomst 3 – Vier onderdelen:

 

Na deze cursus

Mocht je na deze cursus je nog verder willen verdiepen in het onderwerp motivatie: er zal voor het nieuwe schooljaar 2022-2023, een tweede cursus over motivatie worden ontwikkeld.

 

 

Data & tijden

Donderdag 17 maart: 16:00-17:30

Woensdag 30 maart: 16:00 – 17:30

Woensdag 13 april: 16:00-17:30

 

Trainer: Dr. Menno Mennes, programmadirecteur Leiden Leadership Programme Universiteit Leiden.