Quantum DOT – Quantum Technologie

Dit schooljaar organiseren we een Docent Ontwikkel Team (DOT) rond het onderwerp quantum technologie. Het doel is lesmaterialen te ontwikkelen en te testen rond dit onderwerp. We richten ons nadrukkelijk niet alleen op het examenprogramma vwo, maar kijken ook naar mogelijkheden in de onderbouw en op de havo.  We willen de natuurkunde verbinden met biologie en scheikunde. We zetten ook in op moderne leermiddelen als het gebruik van Arduino en Python notebooks. De materialen zouden onder andere gebruikt kunnen worden voor een NLT module quantum technologie (voor havo!) die op dit moment door TU Delft wordt ontwikkeld. Er zal ook ruimte zijn voor vraag- en antwoordsessies met onderzoekers van de TU Delft over onderwerpen als nanobiologie en scanning tunneling microscopie.

 

De drie bijeenkomsten vinden plaats op de TU Delft campus (incl. maaltijd)

23 februari 2023:  16:00 – 20:00 uur

20 april 2023:  16:00 – 20:00 uur

1 juni 2023: 16:00 – 20:00 uur

Werken met PLOT – de digitale professionele leraar ontwikkel tool

 

Met de Professionele leraar ontwikkeltool willen we deze mogelijkheden bieden. Uitgangspunt is het “Beroepsbeeld voor de leraar” van Marco Snoek en het professionaliseringsaanbod van ICLON-docentprofessionalisering en het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ). Dankzij een subsidie van de Gemeente Leiden, geleid door het ICLON en in samenwerking met verschillende scholen is de tool tot stand gekomen. Samen met Mevolution (een digitaal platform) hebben we de tool gedigitaliseerd.

 

Tijdens 3 bijeenkomsten doe je ervaring op met de tool en krijg je de mogelijkheid verbeteringen in de tool aan te dragen.

 

 

Doel & resultaat

Door zelf te werken met PLOT en Mevolution draag je bij aan de verbetering van de tool voor de professionalisering van docenten.

 

 

Data & tijden

Voor alsnog is de professionalisering online. Als er ruimte in de maatregelen komt, zullen de bijeenkomsten in Leiden kunnen plaatsvinden.

 

PLG ‘Schoolexamenopgaven voor het (nieuwe) scheikunde programma’

In deze PLG ontwikkelen de deelnemers thuis een opgave die tijdens de bijeenkomsten besproken worden. Een simpele opzet, maar van oud-deelnemers krijg ik terug dat de bijeenkomsten als bijzonder leerzaam worden ervaren. Bij het construeren van een opgave komt veel scheikundedidactiek samen. Denk hierbij aan vakinhoud, taal van de schoolscheikunde en voorkennis van leerlingen. Het samen ontwikkelen van opgaven blijft een uitstekende manier om vakinhoudelijk bij te blijven.

 

Opzet

De focus ligt op het uitbreiden van vakinhoudelijke kennis, aangescherpte taal van schoolscheikunde en vaardigheden in het omgaan met denkstappen en voorkennis van leerlingen. Daarbij ga je natuurlijk aan de slag met een aantal SE-opgaven.

 

Datum & tijd

Start op donderdag 15 oktober met een online sessie.

De 4 à 5 vervolg bijeenkomsten worden daar gepland en zullen bij DOK Delft zijn.

Starttijd 18:30

Professionele Leergemeenschap Formatief Evalueren in Online-tijden

Op zoek naar een intelligente OPEN UP van je onderwijs? Start dan met onze Professionele Leergemeenschap (PLG) over Formatief begeleiden in combinatie met “Flipping the Classroom”. Dat levert zelfregulerende leerlingen op die weten wat we ze aan het leren zijn. De kostbare onderwijstijd wordt niet verspild met instructies, maar wordt ingezet om samen te werken, misconcepten te achterhalen en ruimte om specifieke feedback en coaching te geven. De ervaring is dat het meest wordt geleerd in gemengde PLG’s, bèta-docenten in verschillende bouwen of docenten met verschillende vakken die in dezelfde bouw lesgeven.

 

Doel en resultaat

Een Professionele Leergemeenschap bestaat uit een groep van zes tot twaalf docenten. Deze groep docenten heeft vaak veel meer kennis en ervaring dan ze zelf denken. In een PLG-Team gaan we er van uit dat 80% van de benodigde kennis over een onderwerp aanwezig is bij de deelnemers. De overige 20% halen we gericht van buiten.

 

Om van elkaar te kunnen leren is het belangrijk om een heldere en vaste structuur te hanteren, dat geeft ritme en maakt het uitwisselen efficiënt en effectief. Je hoeft niet meer continu na te denken over het proces, maar kan je volledig richten op de inhoud. De bijeenkomsten leiden tot zichtbare resultaten, die je kan delen met anderen en die direct inzetbaar zijn in (online) lessen. Als Onderwijsnetwerk Zuid-Holland kwamen tot het inzicht dat de PLG’s enorm helpen, de eenvoudige en praktische aanpak maakt het mogelijk om elk relevant onderwerp aan te pakken.

 

De eerste bijeenkomst legt de basis voor flipping the classroom en formatief begeleiden. Ook in de PLG zelf bestudeer je de theorie zoveel mogelijk thuis en de bijeenkomst is voor uitwisseling en praktisch uitproberen De volgende vijf PLG-bijeenkomsten zijn online en behandelen kern-strategieën voor formatief evalueren zoals leerdoelen verhelderen, bewijs van leren verzamelen, feedback en leerlingen inzetten als hulpbron voor elkaar, ook in onlineonderwijs. Talloze voorbeelden en werkvormen worden aangedragen en ga je toepassen in je eigen onderwijs. Door uitwisseling, worden de principes en mogelijkheden snel duidelijk. De zevende slotbijeenkomst gaat over duurzame verankering van de opgedane mogelijkheden in het eigen onderwijs. Een deel van de PLG-bijeenkomsten vinden online plaats – dit scheelt reistijd en begeleiders demonstreren zo de werkvormen voor flipping the classroom en formatief evalueren in online bijeenkomsten.

 

Klik hier voor meer informatie in de folder

Datum & Tijd

De PLG start op afspraak.

De PLG bestaat uit 7 sessies en in overleg met de deelnemers aan de PLG na lestijd. Een fysieke sessie duurt 3 uur, een online sessie twee tot twee-en-half uur.

 

Locatie

Op school (en in overleg met deelnemers op een centrale locatie) en online. De eerste bijeenkomst is in ieder geval een fysieke bijeenkomst i.v.m. kennismaking en afstemmen.

 

Interesse

Heeft u interesse om met u school bovenstaande PLG uit te gaan voeren, vul dat het interesseformulier in, dan nemen wij contact met u op.

 

 

Formatief toetsen bij geschiedenis

Op verzoek van een aantal docenten uit het ONZ-netwerk start een korte PLG (professionele leergemeenschap) over een andere manier van toetsen van historisch denken en redeneren. Er zijn hier twee redenen voor. Ten eerste kunnen leerlingen eigenlijk vaak meer dan geëxamineerd wordt in het CE. De vraag komt dan ook naar voren hoe we deze extra kennis beter kunnen toetsen op school (zowel in onder –en bovenbouw)? Ten tweede blijkt dat formatief toetsen kan bijdragen aan het leren, aangezien formatieve toetsing als doel heeft het leerproces van leerlingen te verbeteren.

 

Tot nu toe was er echter nauwelijks aandacht voor het formatief toetsen van historisch denken en redeneren. Samen gaan we op zoek naar de mogelijkheden door gebruik te maken van onze eigen kennis en ervaring, en halen we  inspiratie uit ontwikkelingen in de geschiedenisdidactiek in het binnen- en buitenland. We beginnen met drie bijeenkomsten, waarin we kennis delen en samen kennis ontwikkelen: praktisch en haalbaar. Bij voldoende belangstelling wordt deze PLG verlengd.

 

Doel & resultaat

– Meer kennis over formatief toetsen van historisch denken en redeneren (en de didactiek hiervan);

– Rubrics en/of andere instrumenten voor gebruik in de eigen lessen, ook door leerlingen.

– Ideeën voor werkvormen bespreken van andere issues waar we als (geschiedenis)docenten mee te maken hebben. Deze worden vooral besproken tijdens de maaltijd na afloop.

 

Data & tijd

Deze PLG vindt plaats in Leiden op

Maandag 28 oktober van 17.00 tot 19.00 uur

Maandag 25 november van 16.00 tot 18.00 uur

Maandag 13 januari van 16.00 tot 18.00 uur

PLG ontwerp een bètaontwerples

In deze PLG ontwerp je in vier bijeenkomsten een ontwerpopdracht voor in je bètalessen. Ontwerpen is een bèta-authentieke handelingspraktijk die betekenisvol leren stimuleert; en ontwerpen staat natuurlijk in de exameneisen. Samen met de PLG-begeleider bestudeer je  voorbeeldontwerpopdrachten en achtergrondinformatie over effectief ontwerponderwijs. Deze input gebruik je om via de methodes ‘design thinking’ en ‘gamestorming’ lesideeën te bedenken en elke meeting verder uit te werken. We bekijken elkaars tussenproducten en je kunt input  vragen van vakdidactici, ervaren ontwerpdocenten en leerlingen. Je ontwikkelt tijdens de PLG zelf een ontwerples(senserie) of samen met andere PLG-docenten. In de PLG werken we dus als ontwerpers aan ontwerples materiaal.

 

Doel & Resultaat

Na de meetings heb je zelf een ontwerpopdracht ontwikkeld. Ook heb je geleerd hoe je meer van zulke ontwerplessen kunt ontwerpen, en krijg je het ontwerplesmateriaal dat de andere PLG-docenten hebben gemaakt. Deze PLG is geschikt voor docenten voor wie ontwerpen nieuw is en voor ervarenere docenten. Je kunt je ook  opgeven samen met collega’s van je sectie of school. Docenten die zich (willen) opgeven voor de PLG wordt aangeraden als voorbereiding naar de bijeenkomst ‘Drieluik – Ontwerpen in je bètavak’ te gaan (najaar 2019).

Datum & Tijd

De eerste bijeenkomst is op maandag 27 januari 2020 – de andere 3 bijeenkomsten worden ter plaatse afgestemd.

16:00 – 20:00 (met diner)

PLG Schoolexamenopgaven voor het (nieuwe) scheikunde programma

Aansluitend op de Masterclass reactiemechanismen vindt de startbijeenkomst van de PLG ‘Schoolexamenopgaven voor het (nieuwe) scheikundeprogramma’ plaats. In deze PLG ontwikkelen de deelnemers thuis een opgave die tijdens de bijeenkomsten besproken wordt. Een simpele opzet, maar bijzonder leerzaam. Dit komt omdat bij het construeren van een opgave veel scheikunde didactiek samenkomt. Denk hierbij aan vakinhoud, denkstappen, de taal van schoolscheikunde en de voorkennis van leerlingen. Deze PLG loopt alweer vijf jaar en heeft al een mooi aantal schoolexamenopgaven in onze dropbox opgeleverd.

 

Doel & Resultaat

De startbijeenkomst is een korte bijeenkomst van 30 minuten waarin de vervolgbijeenkomsten worden gepland en de onderwerpen worden verdeeld onder de deelnemers. Afhankelijk van de ervaring worden in de 4 tot 5 bijeenkomsten vervolgens per deelnemer 1 tot 3 opgaven
ontwikkeld.

 

Data & Tijd

De eerste bijeenkomst is op donderdag 17 oktober (19:30 – 20:00) – de andere 4 à 5 bijeenkomsten worden ter plaatse afgestemd (donderdagen 19:30 – 21:00).

 

De vervolgbijeenkomsten vinden plaats in de openbare bibliotheek van Delft, https://www.dok.info/home.html op loopafstand van station en parkeergarage. De startbijeenkomst zal bij de TU Delft zijn.

 

PLG Ontwerpend leren, formatief evalueren

Ontwerpen in Beeld is een opzet die is ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het doel is om leren, vaardigheden en denken zichtbaar te maken: ontwerpend leren formatief evalueren. In deze PLG willen we de opzet doorontwikkelen voor gebruik in ontwerponderwijs op het vo.

 

Doel & resultaat

Ontwerpend Leren betekent, naast het opdoen van kennis, ook werken aan 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, doorzetten, risico’s nemen, kritische denken en creatieve oplossingen bedenken. Vaak blijven leerdoelen zoals creativiteit vaag, weten leerlingen niet goed wat het doel is en kunnen ze elkaar niet goed feedback geven. In de startbijeenkomst maak je kennis met werkvormen en praktische toepassingen van Ontwerpen in Beeld, een set werkvormen voor formatief evalueren van ontwerpvaardigheden, ontwikkeld door het Wetenschapsknooppunt TU Delft en partners. In de daarop volgende bijeenkomsten gaan we met elkaar de werkvormen aanpassen voor het vo en desgewenst nieuwe werkvormen specifiek voor het vo ontwikkelen.

 

Data & tijd

Dinsdag 1 oktober

Dinsdag 12 november

Dinsdag 17 december

Dinsdag 21 januari

16:00 – 20:00 (met diner)

 

 

PLG Nieuwe Informatica

Vanaf schooljaar 2019-2020 gaat het nieuwe examenprogramma informatica havo/vwo in. In september 2018 zijn we met een groep van 5 informatica-docenten gestart in een Professionele Leergemeenschap (PLG) Nieuwe Informatica. Omdat we het leuk en leerzaam vonden gaan we hier in het schooljaar 2019-2020 mee door. Er is nog ruimte voor enkele docenten. In de 8 bijeenkomsten in het seizoen 2019-2020 zullen we allerlei onderdelen uit het eind examen bespreken. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld diverse lesmodules behandeld, enkele kern- en keuzethema verkend, veel ervaringen en praktische tips uitgewisseld. Waar nodig wordt expertise van buiten gezocht.

 

Doel & Resultaat

Deze PLG heeft als doel informatica-docenten te helpen in de voorbereiding op het nieuwe examenprogramma. Zij krijgen concrete handvatten in de vorm van inhoudelijke verdieping, lesmateriaal, toetsmateriaal en lesideeën.

 

Datum & Tijd

Start op woensdag 18 september 2019 (1/8)

Donderdag 17 oktober 2019 (2/8)

Woensdag 20 november 2019 (3/8)

Donderdag 16 januari 2020 (4/8)

Woensdag 19 februari 2020 (5/8)

Donderdag 19 maart 2020 (6/8)

Woensdag 15 april 2020 (7/8)

Donderdag 14 mei 2020 (8/8)

 

16:00 – 20:00 (met diner)

PLG Dynamica

Deze nieuwe PLG richt zich vooral op natuurkunde voor de havo bovenbouw. Als je naar de landelijke examenresultaten voor havo met betrekking tot dynamica (krachten, constructies, tweede wet van Newton) kijkt, zijn die veelal minder goed dan bij de andere onderwerpen.

 

Doel & Resultaat

Eerst gaan we het probleem in kaart brengen: waar ligt het aan dat deze resultaten tegenvallen? Vervolgens duiken we in de didactiek van het onderwerp door naast de schoolboeken ook de literatuur hierover te bestuderen.  Daarna gaan we aan de slag met het ontwikkelen en opzoeken van materialen die de opzet van dit onderwerp beter doen slagen. We zoeken vooral deelnemers die ervaring hebben met havo-examens en die het probleem herkennen.

 

Datum & Tijd

De eerste bijeenkomst is op donderdag 26 september

Donderdag 15 oktober 2019 – 16:00 – 18:00

Maandag 25 november 2019 – 17:00 – 19:30 (met diner)

Maandag 16 december – 17:00 – 19:30 (met diner)

Donderdag 16 januari 16:00 – 19:00 (met diner)