Terugblik Bètasymposium 2023

Bètadocenten en toa’s uit het voortgezet onderwijs bezochten op 2 februari voor de zevende keer in Delft het jaarlijkse Bètasymposium van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Met een breed aanbod aan workshops kon er inspiratie worden opgedaan voor de natuurkunde-, scheikunde- of biologieles. Er waren workshops met diverse thema’s zoals energietransitie, quantumtechnologie, klimaat- en DNA onderzoek en ook een sessie hoe je voor deze verschillende vakken een vakoverstijgend project organiseert. Wiskunde en informatica docenten konden in een online sessie bijgepraat worden over de landelijke ontwikkelingen rond het curriculum en kregen praktische voorbeelden van kant- en klaar wiskunde lesmateriaal.

 

Heb je het gemist, ben je nieuwsgierig of wil je de middag herbeleven? Lees dan het sfeerverslag.