SYMPOSIUM ALFA & GAMMA: BURGERSCHAP & KANSENGELIJKHEID | VRIJDAG 23 JUNI 2023

Het thema Burgerschap en Kansengelijkheid staat centraal op het symposium voor docenten uit de onder- en bovenbouw en school- en teamleiders. Aan het eind van deze middag beschik je over kennis die als ‘hapklare brok’ in de klas is toe te passen. Neem ook een collega mee!

 

PROGRAMMA

13.30 – 14.00 uur:  inloop

14.00 – 14.45 uur:  welkomstwoord & keynote speech

14.45 – 15.45 uur:  workshopronde 1

15.45 – 16.00 uur:  pauze

16.00 – 17.00 uur:  workshopronde 2

17.00 – 17.15 uur:   afsluiting

17.15 – 18.00 uur:   borrel

 

KEYNOTE SPEECH

Naomi van Stapele en Laurence Guérin, respectievelijk Lector Inclusieve Educatie en Lector Wereldburgerschap aan de Haagse Hogeschool, houden een keynote over o.a. de vraag wat het belang is van een klassengroep en de groepscohesie in een geïndividualiseerde samenleving.

 

WORKSHOPS

Start met kijken

Vera van de Ven, medewerker educatie vmbo en ISK bij het Rijksmuseum van Oudheden, geeft een workshop waarin verschillende werkvormen voor het kritisch kijken naar bronnen aan bod komen. De voorbeeldbronnen in de workshop hebben te maken met propaganda en nepnieuws. Na deze interactieve workshop weet je vorm te geven aan een lesstarter van 10-15 minuten waarbij het kijken naar een object of afbeelding centraal staat en de nieuwsgierigheid van leerlingen geprikkeld wordt.

 

Gevoelige onderwerpen in de klas

Dirk Oosthoek, vakdidacticus filosofie bij het ICLON, leidt een intervisie bijeenkomst waarin u als docent een casus kunt inbrengen met betrekking tot gevoelige onderwerpen in de klas als racisme, islam, antisemitisme. Iedere docent kan geconfronteerd worden met gevoelige onderwerpen, hoe kun je daar het beste mee omgaan? U krijgt tips en tools aangereikt.

 

Profijt van meertaligheid
Evelyn Bosma, taalwetenschapper bij de Fryske Akademy, geeft een workshop over het profijt van meertaligheid. Wat houdt meertaligheid nu precies in, en hoe kunnen zowel de docent als de leerling daar gebruik van maken? In deze workshop komen eveneens praktische tips en activerende werkvormen aan bod.

 

Structureel burgerschap op school

Marcel Mooijman, socioloog aan de EUR, geeft een workshop over structureel burgerschapsonderwijs. Bij burgerschap gaat het vaak over vaardigheden (participeren in de maatschappij), meningen (over een politieke partij) of houdingen (positief staan tegenover de rechtsstaat). Hoe kunnen die met burgerschapsonderwijs schoolbreed bevorderd worden? En hoe ver kan het onderwijs daar in gaan? Antwoorden op deze vragen geven aan docenten kaders voor het invoeren van structureel burgerschapsonderwijs.

 

Onderzoek naar de perceptie van kansengelijkheid

Rosa Groen, senior onderzoeker Europese Studies aan de Haagse Hogeschool en uitgeroepen tot de meest duurzame docent in het hoger onderwijs van 2022, geeft uitleg over een onderzoek dat gaande is over kansengelijkheid. Hoe wordt gekeken naar kansengelijkheid door jongeren uit de Schilderswijk, de beleidsmakers op het stadhuis in Den Haag en docenten uit Zuid-Holland? Tijdens deze interactieve workshop verzamelt zij data onder de aanwezige docenten, en wordt daarin bijgestaan door docent-onderzoeker Vasilis Karakasis, onderzoeker Gijs Giesen en student-assistent Cathelijne de Groot.

 

DATUM EN TIJD

Vrijdag 23 juni 2023 van 13.30 tot 18.00 uur

 

LOCATIE

Universiteit Leiden | Pieter de la Courtgebouw | start in zaal SC01 | Wassenaarseweg 52 | Leiden


KOSTEN

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Hier vindt u een overzicht van alle partnerscholen van ONZ. Voor leraren van niet-partnerscholen zijn de kosten voor deelname €25.

Er zijn op dit moment voldoende plaatsen beschikbaar. Mocht het aantal deelnemers van 125 bereikt zijn, dan hebben deelnemers van ONZ-scholen voorrang op deelnemers van scholen die geen lid zijn.

 


AANMELDEN