Aan de slag met Holocausteducatie en burgerschap: lesgeven met getuigenis video’s

Holocaust-educatie en burgerschapseducatie zijn twee termen die al snel spannend en ingewikkeld klinken. Dat kan anders. Aan de hand van videogetuigenissen van genocide-overlevenden kan je het gevoelige thema van de Sjoa op een verantwoorde en persoonlijke manier aanbieden, en ook nog met een focus op burgerschapseducatie.

 

Tijdens deze training zal je kennismaken met kant-en-klare lessen ontwikkeld door Mari Varsányi (Human-ed) binnen het IWitness programma, een digitaal educatief programma van de Shoah Foundation. Bij deze lessen ligt de focus op de verhalen van Holocaustoverlevenden, en ontdekken leerlingen kwesties zoals vrijheid, discriminatie, vluchtelingen, veerkracht en opstaan tegen onderdrukking, thema’s die goed overeenkomen met de aanbevelingen van de burgerschapswet van 2021. Tijdens de training krijg je uitleg over de methodologie achter het IWitness programma, kan je de lessen zelf uitproberen, en krijg je naast deze gratis lessen ook toegang tot tutorial video’s over het IWitness platform, zodat je meteen aan de slag kan.

 

Doel & Resultaat

Na deze training zal je:
– Kennis hebben gemaakt met het IWitness educatieve programma gebaseerd op digitale getuigenissen van genocide overlevenden.
– Hebben ervaren hoe de IWitness lessen bij kunnen dragen aan het bevorderen van kritisch denken en actief burgerschap.
– Toegang krijgen tot kant-en-klare lessen met als thema’s:
a) Discriminatie
b) Vluchtelingen
c) Verzet
d) Opstaan tegen onderdrukking
e) Veerkracht
– Toegang krijgen tot tutorial video’s voor het gebruiken van het IWitness platform.
– Meteen aan de slag kunnen gaan met Holocaust-en burgershapseducatie.

 

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 maart 2023 van 15:00 tot 17:30 uur op Universiteit Leiden.

Lezing economie & maatschappij: Informatiemanipulatie door de overheid

Auke Visser houdt een lezing voor economie- en maatschappijleer docenten op 6 oktober in Rotterdam. Bauke is hoogleraar economie van besluitvormingsprocessen aan Erasmus School of Economics. In zijn lezing deelt hij zijn bevindingen over het besluitvormingsproces rond de zeecruise in Rotterdam. Hij gaat in op de vraag of cruisetoerisme goed is voor de economie en de invloed op het milieu.

 

Over Bauke

Bauke is hoogleraar economie van besluitvormingsprocessen aan Erasmus School of Economics.

 

Meer weten

Lees meer over de bevindingen van Bauke op: www.havenstad.org

Luister naar de uitzending van NPO Radio 1

Luister naar het interview met RTV Rijnmond

Bekijk ook het nieuwsdossier ‘Impact in de Rotterdamse haven’.

 

Datum

Donderdag 6 oktober 2022

De lezing vindt plaats in zaal 0.04 in Sanders Building (Campus Woudestein)

15.30 uur – 17.00 uur

 

Symposium alfa & gamma: Kansen en mogelijkheden in de taal- en zaakvakken

De wereld verandert en het onderwijs verandert met haar mee. Ook voor de taal- en zaakvakken betekent dit dat we constant in beweging zijn ons onderwijs aan te passen op hedendaagse thema’s. Mede door (nieuwe) onderwerpen zoals burgerschap en de discussie rondom een nieuw en toekomstgericht curriculum gaan we ons onderwijs anders organiseren. Tijdens dit symposium willen we mooie initiatieven en ontwikkelingen in deze vakgebieden (taal & zaakvakken) een podium bieden. In de lezingen en workshops delen we ideeën over hoe je in jouw lessen hier mee aan de slag kan.

 

Waarom voor de taal- en zaakvakken?

Helaas heeft het maatschappijprofiel nog vaak last van een slecht imago en kiezen ook steeds meer leerlingen voor een bètaprofiel. De groei van bèta binnen het onderwijs kent veel goede initiatieven maar heeft helaas ook gevolgen voor de andere schoolvakken. Taal- en zaakvakken blijven daarin soms achter op de grote (landelijke) ontwikkelingen van bètavakken zoals technasia, landelijke wedstrijden en nieuwe bètaschoolvakken en -lokalen. Ook in het hoger onderwijs is dit te merken: vooral de talenstudies hebben het zwaar. Leerlingen (en ouders) zijn bang met een maatschappijprofiel het minder ver te schoppen en geen goede baan te vinden. Tijd om die mindset aan te pakken, vindt Onderwijsnetwerk Zuid-Holland.

 

Datum & tijd: 8 april 2022, van 14:14 tot 17:30 uur

 

Locatie: Museum van Volkenkunde in Leiden.

 

Doelgroep: Docenten, schoolleiders, decanen, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit voortgezet en hoger onderwijs.

 

Programma:

13:50 – 14:10: Inloop

14:15 – 15:00: Welkom en sprekers

15:10 – 16:00: Workshopronde 1

16:05 – 16: 55: Workshopronde 2

17:00 – 17:30: Borrel

 

Openingsspreker Markus Davidsen: Hoe geef je een vak opnieuw vorm en wat kunnen we leren van het Deense model?

Markus Davidsen is universitair docent Godsdienstsociologie aan de Universiteit Leiden. In 2016 lanceerde hij een ‘Leidse visie voor het religieonderwijs’ en sindsdien werkt hij aan een hervorming van het vak Godsdienst/Levensbeschouwing. Met een team van vo-docenten en docentenopleiders werkt Davidsen aan een landelijk curriculum en een nieuwe vakdidactiek, en aan de Universiteit Leiden heeft hij een succesvolle tweejarige docentenopleiding opgezet. Voor dit werk ontving Davidsen in 2021 de impactprijs van de Leidse Faculteit Geesteswetenschappen. Davidsen is van origine Deens en zal ook ingaan op het Deense onderwijsmodel waarbij de taal- en zaakvakken veel sterker staan in het vo, en waar de geesteswetenschappen zich sterk profileren als docentenopleidingen.

 

Openingsspreker Suzanne Adema: ‘Oud is het nieuwe nieuw’

Suzanne Adema is Universitair Docent bij de faculteit Humanities en geeft daarnaast ook les in het voortgezet onderwijs. Tijdens de opening bespreekt Adema het onderzoeksproject Anchoring Innovation. In dit landelijke project wordt gesteld dat de klassieke oudheid geschikt bronmateriaal levert om meer zicht te kunnen krijgen op de menselijke aspecten van vernieuwing. Het is een historisch tijdperk waar veel bronnen over zijn verzameld, en waarin op sociaal, politiek en economisch niveau van alles gebeurde. Adema gaat in op hoe innovaties worden verankerd in wat al bekend is: ‘zitten is het nieuwe roken’, orange is the new black’ en ‘oud is het nieuwe nieuw’. Adema sluit af met ideeën hoe je hier in je eigen lespraktijk mee aan de slag kan, zowel voor de talen als zaakvakken.

 

 

Overzicht workshops

 

Voor de talen:

 1. Poëzie als Nieuws BV: het maatschappelijk debat en de poëzieles
 2. Eurydike vertelt: moderne Nederlandse en Engelse recepties als instrument voor inclusiviteit bij Latijn en Grieks
 3. Taal- en cultuurbewustzijn in de vreemdetalenles (VOL)

Voor de zaakvakken:

 1. Inclusief lesgeven in de geschiedenis- en maatschappijlessen
 2. Fysische geografie voor de niet-bètaleerlingen
 3. Leren van de bètavakken: Hoe kunnen we met onze vakken leerlingen écht raken?

Vakoverstijgend:

 1. Activerende didactiek en motivatie in de taal- en zaakvakken (VOL)
 2. Mijn vak saai? Hoe taal- en cultuurvakken actueel, interactief en inclusief maken? (VOL)
 3. Ethische vraagstukken in de klas: Debat & DNA
 4. Het gebruik van perspectiefgericht onderwijs bij de taal- en zaakvakken

 

Er vinden twee workshoprondes plaats. Onderaan de pagina vind je de indeling van workshops in rondes. Lees hier de beschrijving van de workshops:

 

 

 1. Poëzie als Nieuws BV: het maatschappelijk debat en de poëzielesJeroen Dera (Literatuurcriticus en letterkundige Radboud Universiteit Nijmegen) 

Wie aan ‘poëzie’ denkt, denkt al snel aan woorden als ‘emoties’, ‘natuur’ en ‘rijm’ – associaties die ook naar voren komen uit empirisch onderzoek. Hoewel er inderdaad nogal wat gedichten bestaan die aan dit beeld van poëzie beantwoorden, is de dichtkunst vele malen diverser. Tijdens deze workshop breken we het clichébeeld van poëzie open en gaan we aan de slag met gedichten die uitdrukkelijk een maatschappelijke oriëntatie hebben. Je maakt kennis met hedendaagse dichters die schrijven over maatschappelijke kwesties in de 21e eeuw, en krijgt handvatten aangereikt om hun poëzie te implementeren in het onderwijs.

Vakken: Nederlands en maatschappij.

 

 1. Eurydike vertelt: moderne Nederlandse en Engelse recepties als instrument voor inclusiviteit bij Latijn en GrieksAmaranth Feuth (Faculteit Humanities, Universiteit Leiden & docent Engels en Klassieke Talen Marecollege)

De aandacht voor de Black Lives Matter-beweging en de Me-too-discussie hebben het vak van de klassieke talen onder een vergrootglas gelegd. Zijn de teksten van de Griekse en Latijnse canon niet geschreven door witte mannen? En is het gymnasium geen eliteschool voor witte kinderen? Veel classici hebben deze vragen met nuance weten te beantwoorden. We hebben in onderzoek en onderwijs tegenwoordig ook oog voor de vrouwen, kinderen, slaven en vreemdelingen uit de oudheid zelf. In deze workshop kijken we aan de hand van literaire vrouwen als van Clodia en Eurydike naar nog een andere mogelijkheid om de klassieken op school inclusiever te maken: meer aandacht in de les voor inclusieve klassieke recepties in moderne literatuur.

Vakken: Grieks, Latijn, Engels en Nederlands

 

 1. VOL: Taal- en cultuurbewustzijn in de vreemdetalenles – Taal- en cultuurbewustzijn in de moderne vreemde talenles – Janneke Geursen (vakdidacticus ICLON, Universiteit Leiden)

Het vreemdetalenonderwijs is in beweging. Zo gaat het er in discussies rond curriculumontwikkeling over dat taalonderwijs meer is dan taalverwerving alleen. Hoe zouden we kunnen toewerken naar versterkt vreemdetalenonderwijs, waarbinnen leerlingen naast taalvaardigheden ook taal- en cultuurbewustzijn ontwikkelen?  Wat verstaan we daar eigenlijk onder? En hoe geef je dat onderwijs in de praktijk vorm?  In deze workshop formuleren we eerste antwoorden op deze vragen.

Vakken: Alle moderne vreemde talen

 

 1. Inclusief lesgeven in de geschiedenis- en maatschappijlessen – Nika Hendriksen & Albert Logtenberg (ICLON, Universiteit Leiden)

Binnen geschiedenis en maatschappijleer passeren maatschappelijke onderwerpen die kunnen raken aan de identiteit van leerlingen vaak de revue. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als religie, vrijheid van meningsuiting, genocide en het vluchtelingenvraagstuk. Dit maakt dat je je als docent maatschappijleer/geschiedenis geregeld afvraagt: hoe houd ik rekening met de diverse achtergronden van mijn leerlingen waardoor iedereen de kans krijgt om te leren? In deze workshop gaan we aan de hand van jullie eigen ervaringen, kennis en kunde kritisch kijken naar de keuzes die je maakt en je repertoire voor inclusief handelen aanpassen en verder uitbreiden. Je verlaat deze workshop met handvatten vanuit de theorie en praktijk.

Vakken: Geschiedenis en maatschappij

 

 1. Fysische geografie voor de niet-bètaleerlingenMarcella van Steenbergen (docent aardrijkskunde, GLOBE)

Aardrijkskunde is een uitzonderlijk vak waar de natuurwetenschap samenkomt bij de sociale wetenschappen. Toch kiezen de meeste leerlingen het vak vanuit een maatschappij-profiel. Hoe maak je de meer fysisch geografische onderwerpen toch interessant voor deze leerlingen? GLOBE biedt lesmateriaal over onze natuurlijke leefomgeving waarin veel aandacht is voor oplossingen voor milieuproblematiek. Aan de hand van dit materiaal denken we na over de aansluiting van bètaonderwerpen  voor de niet-bètaleerling.

Vak: Aardrijkskunde

 

 

 1. Leren van de bètavakken: Hoe kunnen we met onze vakken leerlingen écht raken?Iris Hermens (Kabold)

Hoe kunnen we met onze vakken jongeren raken? We zien dat de bètavakken dit steeds beter is gelukt de afgelopen 10 jaar. Wat gebeurt hier eigenlijk? Het bedrijfsleven gooit haar deuren open, organiseert wedstrijden en maakt tijd om toffe ervaringen te organiseren voor middelbare scholieren. Mede door investeringen vanuit bedrijven en de overheid wordt bètaonderwijs steeds groter dan het klaslokaal: het gaat om beleven en ontdekken wat er echt in de echte wereld speelt. En dat motiveert jongeren. In deze workshop ga je aan de slag met deze principes en pas je die toe op jouw eigen schoolvak.

Vakken: Geschiedenis, maatschappij, filosofie, levensbeschouwing en aardrijkskunde

 

 1. VOL: Activerende didactiek en motivatie in de taal- en zaakvakken – Elselien van Tol (ICLON, Universiteit Leiden)

Activerende didactiek gaat uit van de grondgedachte dat leerstof beter beklijft als leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs dat zij krijgen. Leerlingen zijn echter niet altijd zo actief bezig met de leerstof als we zouden willen. Welke didactische strategieën heb je als docent in handen om leerlingen betrokken te maken bij de lesinhoud? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven en regie nemen over het eigen leerproces? Welke activerende werkvormen en hulpmiddelen kan je als docent inzetten om leeropbrengsten te vergroten? Tijdens deze workshop worden handvatten gegeven en theorie en praktische oefeningen die direct toepasbaar zijn in de praktijk en antwoord geven op bovenstaande vragen.

Voor alle schoolvakken.

 

 1. VOL: Mijn vak saai? Hoe taal- en cultuurvakken actueel, interactief en inclusief maken?Carmen van den Bergh (LUCAS, Universiteit Leiden)

Deze workshop richt zich tot alle docenten die hun lessen willen omtoveren tot een onvergetelijke ervaring, waarover leerlingen nog lang zullen spreken. Hoe laat jij je lesmateriaal aansluiten bij de actualiteit en bij de leefwereld van je leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat ze allemaal gemotiveerd en geconcentreerd blijven? Hoe behandel je moeilijke thema’s en opdrachten die vaak ervaren worden als “saai”? Maak je diversiteit bespreekbaar zonder het expliciet te benoemen? In deze workshop behandelen we in het bijzonder een aantal voorbeelden voor taal, cultuur en literatuurdocenten van alle talen (ook niet-schooltalen). Na een korte introductie en showcase van een enkele hands-on opdrachten (interactieve groepsopdrachten, schrijvers interviewen, videoblogs maken, muziek en poëzie analyseren op een leuke manier, …) gaan we aan de slag met jullie concrete voorbeelden, “best practices” en vernieuwende ideeën.

Voor alle taalvakken

 

 1. Ethische vraagstukken in de klas: Debat & DNAAlexander Schinkel (DebatUnie) en Leonie Kaptein (DNA in beeld)

DNA wordt al snel gezien als onderdeel van de bètalessen maar is juist ook interessant voor de taal- en zaakvakken vanwege de ethische vraagstukken. In deze workshop worden de deelnemers eerst bijgepraat over de meeste recente ontwikkelingen omtrent DNA-technologieën. Vervolgens gaan ze met elkaar in debat over de vele ethische vraagstukken die deze nieuwe technologieën oproepen. Na afloop van deze workshop zijn de deelnemers op de hoogte van de laatste DNA-technologieën en weten ze hoe ze hierover met elkaar en met leerlingen kunnen debatteren.

Vakken: Nederlands, Engels, maatschappij, levensbeschouwing, geschiedenis, filosofie, bèta en burgerschap.

 

 1. Het gebruik van perspectiefgericht onderwijs bij de taal- en zaakvakkenEveline de Boer en Alma Kuijpers (ICLON, Universiteit Leiden)

In deze workshop willen wij laten zien hoe je met perspectiefgericht onderwijs als docent rondom het thema Australische Kunst in het museum Volkenkunde activerend onderwijs kunt ontwerpen of hoe je leerlingen zelf vragen kunt leren stellen die hen aanspreken rondom dit thema. Voor meer informatie over perspectiefgericht onderwijs kijk op onze website: https://www.universiteitleiden.nl/iclon/wetenschappelijk-onderzoek/perspectiefgericht-onderwijs

Voor alle schoolvakken

 

 

Indeling rondes:

 

Ronde 1:

Leren van de bètavakken: Hoe kunnen we met onze vakken leerlingen écht raken?

Activerende didactiek en motivatie in de taal- en zaakvakken (VOL)

Mijn vak saai? Hoe taal- en cultuurvakken actueel, interactief en inclusief maken? (VOL)

Ethische vraagstukken in de klas: Debat & DNA

Het gebruik van perspectiefgericht onderwijs bij de taal- en zaakvakken

 

 

Ronde 2:

Poëzie als Nieuws BV: het maatschappelijk debat en de poëzieles

Eurydike vertelt: moderne Nederlandse en Engelse recepties als instrument voor inclusiviteit bij Latijn en Grieks

Taal- en cultuurbewustzijn in de vreemdetalenles (VOL)

Inclusief lesgeven in de geschiedenis- en maatschappijlessen

Fysische geografie voor de niet-bètaleerlingen

 

 

De wereld van de Oost: multiperspectiviteit en dialoog in de klas

Op 13 mei 2021 komt de langverwachte speelfilm De Oost uit. Deze film van bekroond regisseur Jim Taihuttu (Rabat, Wolf) volgt de Nederlandse soldaat Johan tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog in 1946 en 1947. In de film volgen we Johan, vol bewijsdrang en jeugdige bravoure, die in de eenheid van zijn commandant ‘De Turk’ gaandeweg steeds meer twijfels ontwikkelt over zijn rol in deze oorlog.

 

Vorig jaar was het vijfenzeventig jaar geleden dat de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog begon. Dit conflict heeft blijvende impact gehad op mensen in Nederland en Indonesië. Er wonen in Nederland wonen meer dan 2 miljoen mensen met een relatie met Nederlands-Indië, waarvan velen met de oorlog. Toch is dit verleden bij een groot deel van Nederland niet of weinig bekend, onbesproken en of zelfs verzwegen.

Om deze onderbelichte geschiedenis tot leven te brengen en bekender te maken bij een groot publiek is De Wereld van de Oost ontwikkeld. Op deze verdiepende website wordt vanuit een multiperspectief karakter uitgebreid ingegaan op de context en impact van de oorlog. Daarbij is lesmateriaal ontwikkeld gericht op zelf onderzoek doen en het gesprek in de klas.

 

Tijdens deze workshop nemen Hoofd Educatie Jazzy Taihuttu en Impact Producer Ariadne Asimakopoulos de deelnemers mee door het maakproces van de film De Oost en de verdiepende website De Wereld van de Oost. Onderwerpen die aan bod komen zijn makersschap, multiperspectiviteit en het bespreekbaar maken van het koloniale verleden in de klas. In de workshop gaan we aan de slag met een reeks werkvormen die ontwikkeld zijn bij de film en De Wereld van de Oost.

 

Hoe gebruik je een film als De Oost in de klas? Waarom maken de makers deze film nu? Hoe kun je de film en De Wereld van de Oost gebruiken voor een multiperspectieve benadering van de geschiedenis? Tijdens de workshop krijgen deelnemers exclusieve toegang tot De Wereld van de Oost en het lesmateriaal. De officiële lancering vindt plaats op 13 mei 2021. Meer info: www.dewereldvandeoost.nl (tijdelijke website)

 

 

Doel & Resultaat

 

In deze workshop:

 

Deze bijeenkomst vindt online plaats op maandag 10 mei van 16:30 tot 18:00 uur. De bijeenkomst wordt gegeven door Jazzy Taihuttu (regie-assistant De Oost/ Head of Education New Amsterdam Film Company/ docent film 4e Gymnasium, Amsterdam), Ariadne Asimakopoulos (Impact Producer New Amsterdam Film Company),  en host Elise Storck (ICLON vakdidacticus geschiedenis).

Debatteren over actuele DNA vraagstukken in de klas

Exacte wetenschappelijke onderwerpen horen binnen het onderwijs officieel thuis bij vakken als biologie, natuurkunde en scheikunde. Maar onder deze bètavraagstukken liggen vaak belangrijke maatschappelijk, ethische en filosofische vragen verstopt. Deze vragen komen op hun beurt echter weer vooral bij vakken als godsdienst, maatschappijleer, Nederlands of filosofie aan bod. Wij zijn ervan overtuigd dat het bij elkaar brengen van (methoden van) deze vakgebieden zal leiden tot een verdieping van ons onderwijs.

 

Met deze nascholing willen we daarom rondom het thema DNA de verschillende vakgebieden met elkaar verbinden door middel van debat. Hiermee willen we de DNA-lesstof in een breder perspectief plaatsen door met elkaar in debat te gaan over de onderliggende ethische vragen die dit oproept alsook bijvoorbeeld mogelijke economische aspecten bespreekbaar maken.

 

Deze online workshop zal bestaan uit een lezing over het aanpassen van DNA (met aandacht voor historisch perspectief, patiëntenperspectief, economisch perspectief), toelichting over het inzetten van debatteren in de klas en vooral ook zelf veel oefenen. Na afloop zullen links naar diverse materialen m.b.t. DNA-onderwerpen (met name CRISPR-Cas en de kiembaandialoog) en debatteren worden gedeeld.

 

Doel & Resultaat 

Doel: DNA-lesstof uit het nieuws omzetten naar debatteren in de klas

Regelmatig komen er onderwerpen in het nieuws die raken aan (DNA-) lesstof, maar hoe kun je de actualiteit direct verwerken in je dagelijkse onderwijs? Hoe lukt het om alle leerlingen mee te laten doen en tegelijkertijd inhoudelijke kennis over te brengen of te toetsen?

 

Resultaat:

 

De bijeenkomst vindt online plaats op 8 juni van 15:30 tot 17:00 uur onder begeleiding van Alexander Schinkel (DebatUnie) en Leonie Kaptein (LeveDNA!).

ONZ collegetour #1 – Politieke beïnvloeding door de jaren heen: van nazipropaganda tot fake news

ONZ collegetour komt als alternatief voor het jaarlijkse alfa- en gammasymposium. In deze online tour gaan we op drie data online op bezoek bij verschillende onderzoekers. Zij bespreken in een livestream hun gedachtegoed in de vorm van een interactieve lezing waarbij je ook aan de slag gaat met een concrete lesopdracht voor jouw leerlingen. Het eerste online college vindt plaats op 11 maart:

 

Politieke beïnvloeding door de jaren heen: van nazipropaganda tot fake news

(Politieke) beïnvloeding is van alle tijden. In dit online college vertelt Marc van Berkel over een vorm van politieke beïnvloeding met vergaande gevolgen: de nazipropaganda die plaatsvond in de periode 1930 – 1945. Vanuit het Onderwijsmuseum wordt vervolgens uitleg gegeven over politieke beïnvloeding in de hedendaagse maatschappij en hoe dat bijvoorbeeld het stemgedrag of politieke standpunten van burgers kan beïnvloeden. Hierbij worden de verkiezingen van 17 maart als voorbeeld genomen. Over dit onderwerp ga je ook aan de slag met een concrete lesopdracht voor jouw leerlingen.

 

Sprekers: Marc van Berkel – Onderzoeker op het gebied van WOII en onderwijs en lerarenopleider Geschiedenis aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen & Stefan Vogels – Educator bij het Nationaal Onderwijsmuseum

Datum: 11 maart 2021  

Locatie: Online vanuit het Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht 

Tijd: 15.30 – 17.00 uur 

Doelgroep: docenten maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, geschiedenisburgerschap, Nederlands 

 

Andere bijeenkomsten van ONZ collegetour komen binnenkort online.

De andere bijeenkomsten van ONZ Collegetour vinden plaats op:

24 maart – Jongerentaal en culturele identiteit: van Smibanese tot verlan 

8 april – Global Goals in de les: een toolkit voor alle docenten (Fred Janssen)

Debat & DNA: Actuele DNA-vraagstukken omzetten naar debatvorm in de klas

DNA-onderwerpen horen officieel thuis bij biologie, maar actuele vraagstukken over DNA raken veel meer vakgebieden zoals filosofie en maatschappijleer. Debatvorm in het onderwijs wordt doorgaans vaker gebruikt bij Nederlands. Graag willen we de verschillende vakgebieden met elkaar verbinden, waarbij we de diepgang van DNA-lesstof niet willen verliezen en de voordelen van debat willen versterken.

 

De workshop zal bestaan uit een interactieve lezing over aanpassing van de mens, toelichting over het inzetten van debatteren in de klas en we gaan vooral ook zelf actief aan de slag. Er zullen bovendien materialen ter inzage liggen over DNA-onderwerpen, met name CRISPR-Cas en de kiembaandialoog. Dit zijn zowel verdiepingsmaterialen alsook praktische lesvoorbeelden van leerlingen. Na afloop zullen links naar diverse materialen worden gedeeld.

 

 

Doel & Resultaat 

Doel: DNA-lesstof uit het nieuws omzetten naar debatteren in de klas

Regelmatig komen er onderwerpen in het nieuws die raken aan (DNA-) lesstof, maar hoe kun je de actualiteit direct verwerken in je dagelijkse onderwijs? Hoe lukt het om alle leerlingen mee te laten doen en tegelijkertijd inhoudelijke kennis over te brengen of te toetsen?

 

Resultaat:

 

 

Datum & locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 maart 2021 van 16.00 tot 20.00 uur (inclusief maaltijd) in Leiden.

Onderwijsparade Universiteit Leiden

Op 22 november laten docenten van de faculteit geesteswetenschappen hun innovatieve onderwijspraktijken aan elkaar zien. Deze innovaties hebben als doel de colleges, werkgroepen, en werkvormen in het hoger onderwijs te verbeteren. Deze middag is toegankelijk voor docenten van middelbare scholen. Welke onderwijsinnovaties zijn te vertalen naar de middelbare school-praktijk? En andersom: wat kunnen docenten van middelbare scholen bieden aan de docenten aan de universiteit? Tijdens de lezingen, workshops, en vooral tijdens de onderwijsmarkt hopen we op een levendige uitwisseling van ideeën en good practices.

 

Doel & Resultaat

Door het bezoeken van de Onderwijsparade krijgt u meer inzicht in verschillende innovatieve werkvormen die ontwikkeld zijn in het hoger onderwijs. U kunt inspiratie opdoen voor nieuwe werkvormen in uw eigen onderwijs. U heeft keuze uit zes verschillende lezingen en workshops en kunt daarnaast op de markt nieuwe onderwijsinitiatieven ontdekken.

 

De middag start om kwart over 12 met een lunch, waarna Olga van Marion de Onderwijsparade opent. De rest van de dag is gevuld met inspirerende lezingen, workshops en een markt waarop docenten hun onderwijsinnovatieprojecten laten zien. Als kers op de taart sluiten we de middag af (om 17.00 uur) met een gezellige borrel, muziek en hapjes.

 

Hoe zit dat: staatsrecht en democratie in tijden van populisme en nationalisme?

De democratische rechtsstaat wordt uitgedaagd door populistische en nationalistische partijen. Zij zetten zich af tegen de ‘elite’, de tot nu toe dominante klassen van bestuurders, politici, rechters, wetenschappers en journalisten. Zij willen verandering van het staatsbestel. Allerlei bestaande instituties en instanties zouden ingrijpend aangepast of afgeschaft moeten worden.

 

Hoe moeten we aankijken tegen deze wens naar veranderingen? Is de rek uit het huidige bestel? Hoe kunnen we de burger meer invloed op het staatsbestel geven? Moet bestuur dichtbij de burger of juist centraler georganiseerd worden? Welke rol is weggelegd voor internationale organisaties, zoals de EU of de VN?

 

Tijdens het eerste deel van deze bijeenkomst worden mooie en actuele casussen besproken, die meer dan voldoende stof opleveren om uw leerlingen laten zien dat “staatsinrichting” verre van saai is.

 

In het tweede deel wordt ingezoomd op de invloed die populistische partijen op de omgang met het nationale verleden proberen uit te oefenen. Wat zijn de effecten op historische beeldvorming en op democratische waarden? Welke rol spelen moderne media daarbij?

 

Doel & resultaat

Net als in het publieke debat doen zich ook in de klas geregeld situaties voor waarin leerlingen meningen ventileren over zin of onzin van democratische waarden. Het is van belang dat u als docent dan over parate kennis beschikt. Gedurende deze bijeenkomst komen aansprekende casussen aan de orde die docenten volop mogelijkheden bieden om discussies in de klas deskundig te begeleiden, aan te zwengelen of prikkelende vragen te stellen. Uiteraard is er alle ruimte voor vragen en debat.

 

Datum & tijd

De hoorcolleges vinden plaats bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam op de Woudenstein campus. Op maandag 17 februari vindt het hoorcollege plaats van 16.00 tot 19.00 uur.

 

Workshop Erfgoed Leiden: archiefbronnen in de les

Elke docent kent de toegevoegde waarde van primaire bronnen bij de les. Maar hoe vind je de juiste bronnen in een archief en hoe zorg je ervoor dat ze echt nuttig zijn voor je onderwijs? Een archiefmedewerker kan hierbij helpen, maar weet vaak niet zoveel van onderwijs. Susan Suèr werk als projectleider educatie bij Erfgoed Leiden en Omstreken en is daar verantwoordelijk voor alle lesprojecten. Tijdens deze interactieve bijeenkomst leert zij docenten hun weg vinden binnen het archief en gaat ze in op de verschillende stappen, van contact met de archiefinstelling tot zinvolle opdrachten voor leerlingen.

 

Doel & resultaat

Tijdens deze workshop leer je hoe een archief in elkaar zit en hoe je relevante bronnen erin kunt zoeken. Verder krijg je een aantal tools aangereikt om archiefbronnen geschikt te maken voor je leerlingen.

 

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 31 oktober 2019 van 14.00 tot 17.30 bij Erfgoed Leiden en Omstreken, Boisotkade 2A te Leiden.