Masterclass voor docenten vergroot draagvlak voor energietransitie in het voortgezet onderwijs

Voor docenten is het vaak lastig om leerlingen een goed overzicht te geven van de gevolgen van klimaatverandering. Energietransitie is een van de onderwerpen op het voortgezet onderwijs  dat geen duidelijke plaats heeft binnen het curriculum. Tijdens de masterclass innovaties energietransitie van het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland / Bètasteunpunt Zuid-Holland wilden we daar handvatten voor bieden. Docenten uit het voortgezet onderwijs konden op 14 november in één middag- en avond kennis maken met innovaties en initiatieven op het gebied van energietransitie die op de TU Delft Campus. Paulien Herder trapte af namens TU Delft en Roby van Praag gaf een inleiding over de energie innovaties die getest worden op The Green Village. Er op volgde een inspiratietour op The Green Village, fieldlab voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving. Daarna konden deelnemers kiezen uit drie workshops (ENERGE project, energielekken opsporen met een warmtecamera en Darel Education).

 

Lessen verduurzaming schoolgebouwen

Schoolgebouwen zijn over het algemeen niet energiezuinig. Hoe kunnen we deze renoveren? In 2019 startte het Europese samenwerkingsproject ENERGE (ENergizing Education to Reduce Greenhouse Emission). Hoofdonderzoeker is Natalia Romero Herrera van TU Delft.  “Om schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs te kunnen verduurzamen, moeten ze worden verbouwd. Iets dat naar verwachting niet zal gebeuren in de komende 10-20 jaar, vanwege het gebrek aan middelen en ondersteuning.” Natalia: “Dat is precies de periode waarin dit project impact wil maken. Door alle mensen van de school (scholieren, docenten en administratief personeel) erbij te betrekken, zullen we samen met hen een goedkoop technisch platform ontwerpen om de schoolgemeenschap bewust te maken van en gevoelig te maken voor hun technische en sociale context rond energie. Zo kan de school een plan voor energiebesparing ontwikkelen.

 

 

Warmtecamera spoort energielekken op

Nico Persoon, practor Energietransitie bij ROC Mondriaan, gaf een workshop over energielekken opsporen met een warmtecamera. Met een warmtecamera in de hand leerden deelnemers hoe potentiele energielekken op te sporen en te duiden. Zo bleek in het lokaal waar de workshop gehouden werd, de verwarming niet waterzijdig ingeregeld.

 

Energietransitie in de klas met Darel Education

Darel Education gaf een voorproefje van masterclass Energietransitie die zij voor het voortgezet onderwijs kunnen verzorgen. Hier krijgen kleine groepjes leerlingen in één dag een overzicht van uitdagingen, dilemma’s en mogelijke oplossingen.

De deelnemende docenten raakten geïnspireerd om het geleerde in de praktijk te brengen op hun school en met hun leerlingen. “Ik denk aan een bespaarchallenge! Welk team bespaart het meeste energie?”

 

Learning Community The Green Village TU Delft

De Learning Community van The Green Village wil leren, werken, innoveren verbinden. En daarmee de huidige en toekomstige beroepsbevolking trainen en inspireren. We hebben het lerend vermogen van iedereen nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. De learning community werkt samen met de partners van Energy Switch Zuid-Holland. Op deze manier kan The Green Village haar kennis delen met bedrijven, overheden, kennisinstellingen; en zo ook met het voortgezet onderwijs. Samen met het Betasteunpunt Zuid-Holland/Onderwijsnetwerk Zuid-Holland wordt een vervolgtraject ingezet.