Workshop Het zweet op de juiste rug

Activerende didactiek is een verzamelnaam voor alles wat jij als docent gedurende de les aanbiedt om de leerling actief met de lesinhoud bezig te laten zijn.  “Het zweet op de juiste rug” wordt dit ook wel genoemd.

 

 

DOEL & RESULTAAT

De workshop “Het zweet op de juiste rug” heeft als doel jou als docent je rugzak te laten vullen met verschillende werkvormen, waardoor het zweet op de juiste ruggen komt te staan in jouw klas. Je leert, naast een beknopt theoretisch kader, vooral praktisch aan de slag te gaan met activerende elementen die je direct in je eigen lessen kunt toepassen. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere “Wie is er eigenlijk het hardst aan het werk?”, verschillende werkvormen en het waarom van activerende didactiek. Deze workshop is actief en daagt je uit om in jouw eigen lespraktijk dingen uit te proberen. Je leert zeker zes nieuwe werkvormen die je direct kunt gebruiken en zeer effectief zijn!

 

 

Datum, tijd & locatie

Spreker: Joost Maarschalkerweerd – Onderwijskundig adviseur bij Risbo
Dinsdag 8 oktober 2024
Van 15:00 tot 17:00 uur
Locatie: Erasmus Universiteit, Campus Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50 Rotterdam

 

Workshop inclusief lesgeven

Tijdens deze workshop verzorgen Yumna Asaf en Britt van Herpen van het IDEA (Inclusion, Diversity, Equity, and Access) Center van de Erasmus Universiteit Rotterdam een interactieve sessie die gericht is op het identificeren en cultiveren van de kwaliteiten en het gedrag van een inclusieve leraar. Mogelijke uitdagingen met betrekking tot inclusief lesgeven en inclusief onderwijs worden besproken en concrete handvaten worden aangereikt.

Deze workshop wordt gedeeltelijk in het Nederlands en een gedeelte in het Engels gegeven.

 

 

Datum, tijd en locatie

Dinsdag 14 november van 16.00 tot 18.00 uur

Erasmus Universiteit campus Woudestein

PWS-professionalisering

Voor het profielwerkstuk gaan uw leerlingen aan de slag met een onderzoek. Een heel interessant proces, maar ook een uitdaging, zowel voor uw leerlingen als voor u als begeleider. Zaken als een thema kiezen, het opstellen van een goede onderzoeksvraag, een goede onderzoeksopzet maken, conclusies trekken en een passende begeleiding zijn van cruciaal belang voor een mooi eindresultaat en worden behandeld in deze interactieve workshop.

 

DATUM, PLAATS & TIJD

De bijeenkomst vindt plaats op 6 juni op de Woudestein Campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam:

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

Langeveld gebouw, lokaal 1.04

 

De bijeenkomst is van 15.30 tot 17.30 uur.

 

Docentenlezing economie: Reducing discrimination in labor markets

Ann Boring will give a lecture (in English) on Thursday 17 November at Erasmus University. She will explain how experimental methods are able to detect and test policies to reduce discrimination in labor markets. Since the early 2000s, economists have developed precise experimental methods to detect discrimination in decisions that impact workers’ careers (such as in hiring, evaluation, and promotion decisions). In more recent years, economists have been designing and testing new empirical strategies to test the efficacy of policies designed to reduce discrimination in labor markets. In this lecture, Anne will give an overview of the most recent methods that economists have developed. She will also give an overview of the state of the art of our knowledge in terms of what policies work and those that don’t work.

 

 

Anne Boring

Anne Boring joined the Economics Department at Erasmus School of Economics in September 2017 as Assistant Professor of Economics. She also heads the Women in Business Chair at Sciences Po Paris. Her research focuses on issues related to gender equality in higher education and the labor market. She studies more specifically gender biases in performance evaluations, gender differences in students’ higher educational choices, and gender differences in students’ access to the labor market following graduation. In her current work, she is interested in testing and measuring the impact of interventions designed to reduce biases and discrimination in labor markets. In academic year 2021 20 – 2022, she was a Research Fellow at Harvard Kennedy School, at the Women and Public Policy Program.

 

 

Datum & Tijd

Donderdag 17 november van 15:30 – 17:00 in Rotterdam (EUR, Campus Woudestein).