Vakbijeenkomst “De mythen van Plato”

Behandel jij Plato in de les, als docent filosofie of Grieks? Of bereid je volgend jaar je 6e klas voor op het eindexamen Grieks, waarbij mythen bij Plato centraal staan? Kom dan naar de vakbijeenkomst “De mythen van Plato” op vrijdag 9 juni bij de Universiteit Leiden. Deze bijeenkomst komt voort uit een samenwerking tussen Alfagammapartners en ONZ

 

Van 17.00 tot 19.30uur dompelen we ons onder in Plato’s verhalen. Dr. Hugo Koning, expert op het gebied van Griekse mythologie en auteur van het vorig jaar verschenen boek De mythen van Plato, leidt ons langs de achtergronden en de betekenis van een paar van de beroemdste mythen van Plato, waaronder de mythe van de grot en de bolmensen. We gaan in op hoe deze mythen in hun tijd thuishoren maar kijken ook naar hoe ze voor ons en onze leerlingen nog steeds betekenis hebben.

 

Voor de Graeci is er de mogelijkheid om vooraf aan de bijeenkomst, en indien gewenst op een nader te bepalen later online moment, gezamenlijk de Griekse tekst van de grotvergelijking te bestuderen. Je krijgt materiaal mee dat je leerlingen kan helpen bij het leren van deze passage en we wisselen met elkaar ideeën uit over hoe je de soms lastige teksten van Plato leest met een klas. Neem pen en papier of laptop mee.

Tijdens de lichte avondmaaltijd is er ook tijd om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en suggesties te doen voor volgende bijeenkomsten.

 

Programma

16.00 – 17.00 Griekse tekst lezen (indien gewenst)

16.45 – 17.00: ontvangst met koffie en thee

17.00 – 18.00: lezing met gelegenheid om vragen te stellen

18.00 – 18.45: napraten en lichte avondmaaltijd

18.45 – 19.30: gezamenlijk ontwerpen van lessen en lesopdrachten over de besproken mythen

 

DATUM, PLAATS EN TIJD

Vrijdag 9 juni van 17.00 tot 19.30 uur (incl. brood en fruit),

Zaal OB06 | Pieter de la Courtgebouw | Wassenaarseweg 52 | 2333 AK Leiden.

Cursus sterrenkunde voor docenten

Contact.VWO organiseert in samenwerking met het wetenschappelijk instituut Sterrewacht Leiden dit voorjaar de cursus sterrenkunde. Ontwikkel tijdens deze drie-delige cursus materiaal of modules voor in de les, doe ideeën op voor een sterrenkundig PWS, of gebruik de cursus om je actuele kennis bij te spijkeren. Tijdens de derde bijeenkomst presenteren we in werkgroepen aan elkaar onze bevindingen. Er zijn leuke prijzen te winnen.

 

Opzet:

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten waarbij we ons richten op modern sterrenkundig onderzoek met actuele, grote datasets. We maken je wegwijs in openbaar beschikbare ‘big data’, die we analyseren met behulp van python notebooks. Er is nadrukkelijk geen voorkennis in python of sterrenkunde nodig om de cursus te volgen. Tegelijk is er voldoende uitdaging mogelijk voor ervaren cursisten.

 

Data:

 

Programma :

16:30 – 17:00 inloop

17:00 – 17:30 inhoudelijke lezing over moderne sterrenkunde en wetenschap in Leiden

17:30 – 18:00 introductie python notebooks voor het analyseren van de data

18:00 – 18:45 soep en lekkere broodjes

18:45 – 20:00 werkgroepen: aan de slag met analyses van courante, openbaar beschikbare datasets

 

Locatie: Huygens gebouw Universiteit Leiden

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Merijn Smit, msmit@strw.leidenuniv.nl

Docentendag nascholing Nederlands: Normen en vormen

Op 27 januari organiseert de Universiteit Leiden (Opleiding Nederlands van FGW en ONZ) een nascholingsdag voor leraren met als thema: ‘Normen en vormen in de Nederlandse Taal en Cultuur’. Debatten over het schoolvak Nederlands, en breder, over de staat van de Nederlandse taal en cultuur, gaan vaak over normen: over spel- of taalfouten, over wat je mag of moet lezen voor je leeslijst, wat je wel en niet hoort te doen of weten volgens culturele normen. Tegelijk krijgen die normen vorm in vormen: in teksten, gesprekken, lesmethodes, culturele uitingen, speeches, enzovoorts. Hoe kunnen we die relatie tussen normen en vormen bestuderen?

 

Vanuit verschillende neerlandistische disciplines – historische en moderne letterkunde en taalbeheersing – belichten we op deze nascholingsdag actuele wetenschappelijke vakinhoud. We doen dat aan de hand van analytische vragen als: Wat is de vorm (hoe zit deze in elkaar) en wat betekent dat? Wie zijn hierbij betrokken en hoe beïnvloedt dit de keuze voor de vormen en de geïnterpreteerde betekenis? Waar (i.e. in welke sociaal-culturele omgeving) vindt dit plaats en hoe beïnvloedt dit de keuze voor de vormen en de geïnterpreteerde betekenis? Wanneer vindt dit plaats en hoe beïnvloedt dit de keuze voor de vormen en de geïnterpreteerde betekenis?

 

 

Programma

9:30 – 10:00 Inloop

10:00 – 10:15. Opening: Welkomstwoord van Esther Op de Beek.

10:15 – 11:00 De stilistische presentatie van persoonlijke aanvallen in het Nederlandse parlementaire debat – Dr. Maarten van Leeuwen.

11:00 – 11:45 Radicale schrijfsters in de achttiende eeuw – Dr. Olga van Marion.

11:45 – 12:00 Koffiepauze: bij de zaal.

12:00 – 12:45 Het beloofde land. Nederlandse emigratieliteratuur na de Tweede Wereldoorlog – Prof. Dr. Ton van Kalmthout.

12.45 – 13.00 (meer) Neerlandistiek in de klas? – Dr. Esther Op de Beek.

13:00 – 14:00 Lunch.

14:00 – 14:45 De representatie van culturen en religies in Middelnederlandse teksten – Edwin de Vette (Buitenpromovendus).

14:45 – 15:30 Reflectie op het schoolvak

15.30 Afsluiting en borrel

 

 

Datum & Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij het Matthias de Vrieshof 2 in Leiden. De bijeenkomst duurt van 9:30 (inloop) tot 15:30 uur. Voor docenten van lidscholen van ONZ zijn geen kosten verbonden aan deelname.

 

Werken aan toetsvragen schoolexamens voor docenten geschiedenis

In deze actieve workshop gaan docenten geschiedenis onder leiding van Saskia de Boer en Dennis Buma (beiden oud-docent geschiedenis en toetsdeskundige bij Stichting Cito) met elkaar aan de slag rondom het thema toetsvragen voor schoolexamens. Er wordt vanuit de theorie en de praktijk gewerkt aan het construeren van deze vragen.

 

Doel & resultaat

Tijdens deze bijeenkomst leer je om vragen te construeren die meten wat je wilt meten. Daarnaast leer je hoe je een evenwichtige toets kunt samenstellen. Dit resulteert in schoolexamens die bruikbare en betrouwbare informatie geven over de vaardigheid van leerlingen.

 

Datum & Tijd

De bijeenkomst is door omstandigheden uitgesteld, zodra er een nieuwe datum bekend is laten we dit weten.

Docentenbijeenkomst Natuurkunde

Drie maal per jaar organiseren we een docentenavond. Tijdens deze avonden vieren we het docentschap met een inhoudelijke lezing (afwisselend een sterrenkundig of natuurkundig onderwerp), een feestelijke maaltijd en een blok met kleinere onderwerpen. Jullie zijn onze gast en we willen graag dat je komt. Aan de avond zijn dan ook geen kosten verbonden, maar… aanmelden is komen!

 

 

Doel & Resultaat

Docenten inspireren voor het vakgebied natuurkunde en sterrenkunde en de aansluiting met de universiteit versterken.

 

Programma 17 januari:

16.30 – 17.00 Inloop. Badges krijgt u bij de ingang van het Oortgebouw. Koffie en thee staan klaar bij de DeSitterzaal.

 

17.00 – 18.00 Lezing door Prof. dr. Ignas Snellen. In juni ontving hij de Spinozapremie1 voor zijn onderzoek aan de atmosfeer van exoplaneten, in het bijzonder de eerste detectie van koolmonoxide en waterdamp met behulp van grondtelescopen. Per 1 september werd hij vervolgens bestuurder bij de Sterrewacht2 als wetenschappelijk directeur. In deze lezing neemt hij ons mee in zijn onderzoek naar aardachtige planeten in onze omgeving en vooral hoe we ze door de sluier van onze atmosfeer kunnen waarnemen.

 

18.00 – 19.00 Warme maaltijd met als deelnemers natuurkundedocenten, sprekers van de dag, coördinatoren aansluiting VWO-WO, diverse leden van de wetenschappelijke staf en PR-studenten. Een goede gelegenheid om met collega’s en medewerkers van de universiteit van gedachten te wisselen en contacten te leggen.

 

19.00 – 19.15 Dr. Merijn Smit geeft met een sterrenkundig onderzoekje op de computer een bijdrage over sterrenkundig onderzoek met actuele data in de klas, met een sneak peak naar de sterrenkunde cursus in het voorjaar.

 

19.20 – 19.35 Naor Scheinowitz, MSc over het project Seeing Stars3. van Daan Roosegaarde en UNESCO waarbij Leiden op 25 september zo donker mogelijk werd. “Licht uit, sterren aan”.

 

19.40– 19.55 Jacqueline Wooning van het CvtE praat ons bij over de rol van significantie in het Centraal Examen (CE). Daarbij gaat ze in op de discussies die hier al over zijn gevoerd, de recente wijzigingen en de invulling van dit onderwerp niet alleen bij natuurkunde, maar ook bij scheikunde.

 

20.00– 20.15 Bart Grob conservator van Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Dat na 100 jaar4 de stem van Nobelprijswinnaar Willem Einthoven weer werd gehoord is aanleiding om deze pionier van wat we nu kennen als het ECG onder de aandacht te brengen. De ontwikkeling van deze medische techniek toont de symbiose tussen natuurkundige theorie, experimentele natuurkunde, technologische ontwikkeling en medische toepassing. Een voorbeeld van hoe “meten is weten” ook de gezondheidszorg heeft veranderd. Een verhaal met veel mogelijkheden om mee te nemen naar onze leerlingen in de klas.

 

20.30 Einde van het programma

 

 

Data & Locatie

De bijeenkomsten duren van 16:30 tot 20:30 uur en vinden plaats bij het Huygens gebouw van Universiteit Leiden:

Dinsdag 17 januari 2023 (sterrenkunde lezing) & Donderdag 13 april 2023 (natuurkunde lezing)

 

Voor meer informatie en aanmelden voor een docentenavond kunt u contact opnemen met Lianne van der Meer van Contact.VWO. Zij is bereikbaar op meer@physics.leidenuniv.nl.

Begeleiding van het profielwerkstuk (PWS)

Deze bijeenkomst zit vol, het is niet mogelijk om je nog aan te melden. Mocht u vragen hebben over de training kunt u mailen naar onz@iclon.leidenuniv.nl. 

 

 

Door middel van het schrijven van een profielwerkstuk (PWS), bereiden leerlingen zich voor op het hoger onderwijs, goede begeleiding hiervan is echter essentieel. De ervaring leert dat veel docenten dit lastig vinden, omdat zij zelf ook niet dagelijks met onderzoek in aanraking komen. Tijdens deze twee sessies, bieden we u concrete handvatten aan voor de begeleiding van het PWS.

 

DOEL & RESULTAAT

Voor leerlingen wordt er online veel hulp geboden bij het schrijven van een goed profielwerkstuk. Echter, voor docenten merken wij dat er een stuk minder begeleiding is. Daarom zullen in deze twee bijeenkomsten  verschillende aspecten van de begeleiding van het profielwerkstuk de revue passeren. Door middel van diverse werkvormen kan je ervaren hoe leerlingen te motiveren en te enthousiasmeren voor het profielwerkstuk en het doen van onderzoek. Visie op onderzoek doen, formuleren van de onderzoeksvraag, verzamelen en analyseren van data, de belangrijke stappen uit de onderzoekscyclus en beoordeling van het PWS zijn onderdeel van deze twee sessies.

 

DATUM & TIJD

De training bestaat uit twee sessies van 2,5 uur.
1e sessie: donderdag 10 november 15.00 – 17.30
2e sessie: donderdag 16 februari 15.00 – 17.30

Indien u op één van beide data niet kunt, kunt u de training helaas niet volgen.

 

 

Deze bijeenkomst zit vol, het is niet mogelijk om je nog aan te melden. Mocht u vragen hebben over de training kunt u mailen naar onz@iclon.leidenuniv.nl. 

 

Geneesmiddelen of Gif: meng jij je in het debat?

Tijdens deze publieksmiddag kunnen zowel leerlingen als docenten kennis maken met waarheidsvinding in strafzaken, in een fictieve strafzitting, gebaseerd op een waargebeurd Leids verhaal.

Stel je voor: kort na elkaar overlijden de jonge Suzanna en haar moeder Hester op een niet natuurlijke wijze. De doodsoorzaak blijkt een fatale combinatie van geneesmiddelen. Hesters zus Mie komt in beeld als verdachte. Zij wordt door een getuige herkend, zij beschikt over een deel van de medicijnen die de dood van Hester en Suzanna hebben veroorzaakt en blijkt als enige erfgenaam een forse erfenis op te strijken.

Maar wat zijn de bewijsmiddelen waard? Heeft Mie haar zus en nichtje vergiftigd, of is er sprake van een noodlottig ongeval?

 

Doel & Resultaat

Tijdens de publieksmiddag over waarheidsvinding gaan wij op zoek naar antwoorden op de bovenstaande vragen. Middels een (fictieve) strafzitting en verschillende mini-colleges, maak je kennis met het onderzoek dat wordt gedaan bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan Universiteit Leiden. Uiteindelijk is het aan jou om het bewijs te beoordelen en te bepalen of Mie veroordeeld wordt.

 

Datum & Tijd

De publieksmiddag voor zowel leerlingen als docenten vindt plaats op zaterdag 10 september van 13:00 tot 16:15 met aansluitend een borrel.

KOG, Steenschuur 25, Leiden.

 

Studiemiddag Grande grammaire du français

Wat is een grammatica? Waar dient het voor? En welke rol kan grammatica nog spelen in de Franse les? Ter ere van het verschijnen van de Grande Grammaire du français (grandegrammairedufrancais.com) bij uitgeverij Actes Sud organiseren het Institut français des Pays-Bas en Platform Frans een studiedag gewijd aan de Franse grammatica, haar geschiedenis, en haar pedagogisch nut

 

Programma

14:00 – 16:00: Lezingen

 

16:00 – 18:00: 2 Pédagogische ateliers

 

 

DOEL & RESULTAAT

Tijden de studiemiddag wordt onder andere een aterlier voor docenten Frans in het vo aangeboden: welke rol kan de grammatica vandaag de dag nog spelen in de Franse les?

 

 

DATUM & TIJD

De lezing vindt plaats op 29 September en start van 14.00 tot 17.30 uur. Voor meer info kijk op klik op deze websitelink.

Albert Verwey-lezing Christiaan Weijts

De Albert Verwey-lezing wordt gehouden door de 39e gastschrijver van de Universiteit Leiden, Christiaan Weijts. Naast romanschrijver is Weijts columnist en essayist bij NRC en recensent bij De Groene Amsterdammer. Het onderwerp van de lezing is nog niet bekend gemaakt, maar zal verband houden met zijn colleges. In de collegereeks gaat hij met studenten onder de titel De Speelplaats van de ironie op zoek naar het raakvlak van journalistiek en literatuur, waarbij het werk van beroemde auteurs als Simon Carmiggelt en Joan Didion wordt bestudeerd. Speelsheid, verbeeldingskracht en taalplezier zijn de sleutelbegrippen.

Het empathische complot

Als fictieschrijver voel je je anno 2022 een beetje in je hemd gezet door complotsmeders en samenzweerders. Zij bedienen zich van dezelfde technieken die we storytelling zijn gaan noemen, en die inmiddels breed in zwang zijn, van brand-marketing tot traumatherapie. Welk gezag kan fictie nog hebben in een tijd van fake news? Volgens Christiaan Weijts onderscheidt de romanschrijver zich van de storyteller doordat hij in essentie een komediant is. Zelfs als hij tragedies schrijft is hij een speler, een deugniet, een sit-down comedian.

Maar wie wil er nog humor en ironie in een tijd die schreeuwt om ernst, waarin meer en meer grappen ‘niet meer kunnen’, waarin sensitivity readers moeten voorkomen dat literatuur op de verkeerde manier ontregelt, en we op TikTok leren dat boeken vooral een booster zijn voor ons vermogen tot empathie? In zijn Albert Verweylezing ontmaskert Weijts het sluipende complot tegen de saters en de demonen, tegen de vernietigende nee-zeggers en de komische oergrond van alle schrijfkunst. Want nee, de meeste boeken deugen niet.

 

DATUM & TIJD

De lezing vindt plaats op 17 november 2022 om 20.00 uur bij het Academiegebouw van de Universiteit Leiden (Rapenburg 73).

ONZe boekenclub: Wij zijn licht van Gerda Blees

ONZe boekenclub eindigt het schooljaar met Wij zijn licht van Gerda Blees. Deze roman gaat over de bewoners van de Woongroep Klank en Liefde, die streven om te stoppen met eten en te gaan leven van licht en liefde. Wanneer Elisabeth, de oudste bewoner, sterft aan ondervoeding worden de andere drie bewoners opgepakt. Van wereldvreemde idealisten aan de rand van de maatschappij zijn de drie plotseling verdachten in een strafzaak geworden. Deze meerstemmige roman, waarin onder meer de nacht, een sinaasappelgeur en een pen focaliseren, onderzoekt de vraag wie schuldig is. Met dr. Esther Op de Beek, universitair docent moderne Nederlandse Letterkunde, bespreken we hoe je zo’n meerstemmige roman over verheven idealen in de klas kan bespreken.

 

 

Overzicht bijeenkomsten boekenclub 2022/2023:

 

Per deelname aan de boekenclub graag apart aanmelden per bijeenkomst.

 

 

DOEL & RESULTAAT

Iedereen leest van tevoren het boek. In de bijeenkomst praten we met elkaar over de tekst en vervolgens bespreken we de didactische mogelijkheden.

 

DATUM, TIJD & PLAATS 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 april van 16.00 tot 18.00 uur. We sluiten de bijeenkomst gezellig af met een korte borrel.

Plaats: Het LEF (Leiden Education Fieldlab) | Stationsplein 107 | 2312 AJ Leiden