Secrets of the Campus Delft tour

Laat je inspireren voor je vak en kom en ontdek nu de labs en onderzoeksfaciliteiten van de TU Delft tijdens deze campustour speciaal georganiseerd voor bèta docenten. Samen met een student en vakdidactici van de TU Delft bezoek je verschillende locaties op de campus. Bekijk hoe de onderzoekers bezig zijn om Nederland te beschermen tegen al het water of beleef absolute stilte in de Dode kamer. In deze an-echoische ruimte wordt een ruimte gesimuleerd zonder wanden. Door de geluidsgolven volledige te dempen kan hier onderzoek gedaan worden naar de richting van geluid. Bij een bezoek aan de Dream Hall krijg je de mogelijkheid om verschillende bekende voertuigen van dichtbij te bekijken zoals de Nuna (zonnewagen) of de WASUB (door menskracht aangedreven duikboot). Kortom de manier om de geheimen van de TU Delft te ontdekken en inspiratie te krijgen voor je les.

NLT: Hoe staat het vak ervoor?

Afgelopen voorjaar 2022 zijn vanuit de vereniging docenten, TOA’s, leerlingen, studenten en schoolleiders bevraagd over hun ervaringen en ideeën over het vak nlt. De antwoorden van 60 docenten, 15 TOA’s, 396 leerlingen, 7 schoolleiders en 36 HBO studenten bieden een goed inzicht in de stand van het nlt-onderwijs. Bijvoorbeeld de interdisciplinariteit en de inhoud van het vak spelen de grootste rol in de passie van docenten voor het vak nlt.

 

Docenten geven aan dat het nlt onderwijs vooral belangrijk is voor de ontwikkeling van leerlingen. De verbeterpunten van het vak liggen vooral bij de modules en de organisatie op school. Ook de leerlingen zien daarin de verbeterpunten. De uitkomsten van dit rapport geven een mooie mogelijkheid om de werkwijze van de nlt-sectie bij jou op school te vergelijken met die op andere scholen, wat weer een mooie aanleiding is voor een inhoudelijke discussie over het vak nl.

 

Na het bespreking van het rapport zal de bijeenkomst dan ook bestaan uit het uitwisselen van ervaringen en een inhoudelijke discussie over het vak in het algemeen en de inhoud van de (Delftse) modules in het bijzonder.

 

Deze scholing wordt verzorgd door Sander Haemers. Per september 2022 is hij de nieuwe vaksteunpuntcoördinator nlt. Naast dat hij al negen jaar actief is bij ONZ is hij docent NLT op het Montaigne lyceum. Daarvoor heeft hij op het Stanislascollege Pijnacker NLT opgezet en was hij sectieleider. Bij ONZ is hij verantwoordelijk voor het bijscholingsprogramma voor nlt, het onderhoud van de Delftse nlt modules en inhoudelijke steun aan scholen en docenten.

 

Locatie: TU Delft

Tijd 16:00 – 18:00 uur

 

Masterclass STEM onderzoek

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) is de toekomst van het onderwijs. STEM, ook wel STEAM genoemd, omvat vaardigheden en kennis nodig voor het opleiden van de nieuwe generatie tot leiders en innovators voor het oplossen van complexe wereldproblemen. Tijdens deze masterclass nemen we je mee in verschillende actuele onderzoeken en bespreken we de onderzoeksresultaten en hoe deze kunnen worden toegepast in de praktijk.

Quantum DOT – Quantum Technologie

Dit schooljaar organiseren we een Docent Ontwikkel Team (DOT) rond het onderwerp quantum technologie. Het doel is lesmaterialen te ontwikkelen en te testen rond dit onderwerp. We richten ons nadrukkelijk niet alleen op het examenprogramma vwo, maar kijken ook naar mogelijkheden in de onderbouw en op de havo.  We willen de natuurkunde verbinden met biologie en scheikunde. We zetten ook in op moderne leermiddelen als het gebruik van Arduino en Python notebooks. De materialen zouden onder andere gebruikt kunnen worden voor een NLT module quantum technologie (voor havo!) die op dit moment door TU Delft wordt ontwikkeld. Er zal ook ruimte zijn voor vraag- en antwoordsessies met onderzoekers van de TU Delft over onderwerpen als nanobiologie en scanning tunneling microscopie.

 

De drie bijeenkomsten vinden plaats op de TU Delft campus (incl. maaltijd)

23 februari 2023:  16:00 – 20:00 uur

20 april 2023:  16:00 – 20:00 uur

1 juni 2023: 16:00 – 20:00 uur

Minisymposium Robotica

In samenwerking met Hogeschool Windesheim TechYourFuture organiseren we op 28 september een minisymposium voor het primair- en voortgezet onderwijs. Tijdens dit minisymposium wordt stilgestaan bij het TechYourFuture onderzoek Robowijs. Gedurende dit onderzoek is verkend hoe de sociale en technische vaardigheden van kinderen (9-13 jaar) met een stoornis in het autismespectrum bevorderd kunnen worden. In het onderzoek hebben ze geleerd een robot (Lego Mindstorms) te programmeren om boodschappen te doen in een supermarkt, gesimuleerd door zelf een plattegrond te tekenen en daarin enkele ‘challenges’ te tackelen. Meer informatie over het onderzoek lees je hier. 

 

We starten de middag met Chris Verhoeven, associate professor TU Delft Robotics Institute. Hij neemt je mee op ontdekkingstocht over robotica in de maatschappij. Vervolgens woon je interactieve demonstraties bij waarbij sprekers verschillende robots tonen en vertellen over de mogelijkheden daarvan voor het onderwijs. Dan ervaar je robotica in de onderwijspraktijk bij een rondleiding en workshops verzorgd door het Science Centre.

 

Het programma start om 15:00 uur is tot 18:00 uur.  Aansluitend is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten tijdens een maaltijd. Een deel van het programma is online te volgen. De bijeenkomst start in het nieuwe gebouw Echo op TU Delft Campus. Aansluitend is er een rondleiding in het nieuwe Science Center waar ook de masterclasses worden gegeven. 

 

Programma

Locatie TU Delft gebouw Echo hall F

15.00 – Opening en intro op het thema. Door Hanno  van Keulen en Renée Prins

15:30 – Robotica in de maatschappij; met praktijkvoorbeelden door Chris Verhoeven 

15.45 – 16:00 – korte pauze met een drankje 

 

16.00 – 16.30 – Gedurende een half uur tonen 2 sprekers verschillende robots en vertellen over de mogelijkheden daarvan voor het onderwijs. Hun verhaal is aansprekend voor zowel po (jonge en oude kind) als vo. Uitkomsten onderzoek Robowijs door Hanno van Keulen, onderzoek voorleesrobot door Rianne van den Berghe (onderzoek richt zich op jonge leerlingen, maar kan ter inspiratie dienen voor onderwijs aan oudere leerlingen). Science Centre en Mobile Python Lab geven korte pitch over de workshops einde middag.

 

16.30 – 17.30 – locatie Science Centre
Rondleiding Science Centre (30 minuten),

1e ronde workshops (30 minuten)

TI: simulatie van een verkeerplein,  Mobile Python Lab (VO/VSO) Leerlingen laten ervaren hoe sensoren en actuatoren met elkaar samenwerken door: Gertjan Scheur (wiskundeleraar)(alleen vo)
– opstellingen Robotica leerlijn  (po en vo), opstelling van robotjes van het Science Centre 
– Mirte Robot (po en vo) – o.l.v. door Martin Klomp
– Mine Craft (po en vo)  

 

17.30 – 18.00 – vrij programma, netwerken, rondlopen, kennismaken met elkaar 

18.00 uur – afsluiting evt eten voor wie wil

Nobelprijslezing 2022

Elk jaar na de bekendmaking van de Nobelprijs voor de natuurkunde /scheikunde is er een lezing over de natuurkunde/scheikunde achter de prijs. We willen hiermee graag inspelen op de actualiteit van het wetenschappelijke onderzoek die deze prijs verdient.

 

De Nobelprijs voor Natuurkunde is dit jaar toegekend aan Alain Aspect, John Clauser en Anton Zeilinger. Zij hebben experimenteel onderzoek gedaan dat het mogelijk maakt om de Bell-ongelijkheid te testen. Ze maakten hierbij gebruik van verstrengeling, waarbij twee deeltjes zich als één kunnen gedragen zelfs als ze zich op grote afstand van elkaar bevinden. De resultaten van deze experimenten kunnen gebruikt worden bij de ontwikkeling van quantum computers en quantum cryptografie. Lange tijd waren er echter nog open vragen over deze experimenten, zogenaamde loopholes.

 

Bas Hensen, assistent professor aan de Universiteit van Leiden, zal de experimentele test van de Bell-ongelijkheid in deze lezing toelichten. Hij promoveerde in 2016 aan de TU Delft met het proefschrift ‘Quantum Nonlocality with Spins in Diamond’. Daarin beschreef hij de eerste ‘loophole-free’ Bell-test ter wereld. Het werk van Hensen is dus direct verwant aan de Nobelprijs van dit jaar en bevestigt het werk van Aspect, Clauser en Zeilinger.

 

DOEL & RESULTAAT

De lezing is bedoeld om enig inzicht te verkrijgen in de natuurkunde die met deze prijs in het zonnetje wordt gezet. Op deze manier kun je deze onderwerpen de volgend dagen meteen aankaarten in de les.

 

DATUM & TIJD

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 december van 16.00 tot 17.30 uur met aansluitend een buffet

Locatie: Science Center TU Delft (het overleg voor betacoordinatoren is aansluitend op deze lezing en ook op deze locatie)

International Conference on Computational Thinking Education en STEM Education 2022

Schrijf je in voor de workshops op 15 of 16 juni en deel mee in nieuwe ideeën over de implementatie van computational thinking-ontwikkeling in het onderwijs. Vo docenten met lidmaatschap Betasteunpunt kunnen kosteloos deelnemen met een Teacher Forum ticket en de Teacher Forum activiteiten bezoeken op 15 en 16 juni. Lees meer over het programma via deze link.

Docentenforum APSCE CTE-STEM 2022

APSCE CTE-STEM heeft een sterke band met praktijkmensen in scholen, hoger onderwijs, beroepsopleidingen en talentontwikkeling. Op het lerarenforum kunnen docenten uit de praktijk op alle onderwijsniveaus hun ervaringen, ideeën en onderwijsbenaderingen delen met andere beoefenaars en de onderzoeksgemeenschap. Dit evenement creëert de unieke kans om in contact te komen met concepten en ideeën uit andere landen en onderwijssystemen, terwijl computational thinking en STEM-onderwerpen worden onderwezen of ingebed. Het lerarenforum biedt verrijkende ervaringen voor leraren en onderzoekers om verbinding te maken, uit te wisselen en te leren over de ideeën, concepten en uitdagingen van leren door middel van computationeel denken en STEM-onderwijs.

CTE-STEM 22 is de 6e internationale conferentie georganiseerd door APSCE. In 2022 wordt de conferentie mede georganiseerd door LDE-CEL aan de TU Delft in Nederland, The Education University Hong Kong en CoolThink@JC. De conferentie wordt hybride georganiseerd op 15-17 juni 2022. De conferentie omvat keynote speeches, uitgenodigde speeches, paneldiscussies, workshops en paperpresentaties.

 

 

Drieluik: Loopbaanorientatie en studiekeuze technische beroepen en opleidingen

Een studie kiezen is een lastig proces waarbij jij als vakdocent belangrijk bent. Jij weet in welke talenten en vaardigheden een leerling uitblinkt. Als vakdocent ben je de eerste vertegenwoordiger van je vakgebied. Je weet wat onderzoek doen inhoudt. Nodig je dan nog een vertegenwoordiger vanuit het bedrijf (online) uit dan ben jij die verbinder tussen een twijfelende leerling en jouw vakgebied: maar wat doe je dan?
In deze bijeenkomst volg je drie workshops van experts van C3 en Bedrijf in de Klas over loopbaan oriëntatie, studiekeuzebegeleiding en samenwerken met het bedrijfsleven, waarbij je inspiratie opdoet en praktische tips, lesmateriaal en werkvormen krijgt.

De workshops van dit drieluik zijn:

 

Een studie kiezen en een bedrijf in de klas: twee … nee, drie vliegen één klap.
Een studie kiezen is een lastig proces waarbij jij als vakdocent belangrijk bent. Jij weet in welke talenten en vaardigheden een leerling uitblinkt. Als vakdocent ben je de eerste vertegenwoordiger van je vakgebied. Je weet wat onderzoek doen inhoudt. Nodig je dan nog een vertegenwoordiger vanuit het bedrijf (online) uit dan ben jij die verbinder tussen een twijfelende leerling en jouw vakgebied: maar wat doe je dan?

 

Vraagstukken bij bedrijven   
In ons onderwijs gebruiken we steeds vaker contexten uit bedrijven. Op het vmbo wordt een praktijkgerichte component binnenkort zelfs verplicht! Maar hoe leg je vanuit jouw onderwijs de link met bedrijven? Hoe laat je de contexten passen in het programma? En hoe vind je het juiste bedrijf bij die context?

 

Duurzaamheid de klas in!
In deze bijeenkomst gaan medewerkers van C3 met de deelnemers in gesprek over een transitie naar een duurzame samenleving en dan voornamelijk over onderwijsvormen waarin innovatief onderzoek aan bod komt. Denk daarbij aan ontwerpopdrachten, lesmodules, leerlijnen of projecten binnen een school. Zelf heeft C3 ervaring met projecten waarin leerlingen werken aan duurzaamheidsvraagstukken in samenwerking met het bedrijfsleven of instellingen. C3 heeft hiervoor lesmateriaal ontwikkeld en organiseert iedere jaar een profielwerkstukkenwedstrijd. Daarnaast is het thema duurzaamheid een mooie kapstok voor een meer gerichte beroepenvoorlichting.

 

Doel & Resultaat

Je gaat naar huis met praktische ideeën, werkvormen en lesmateriaal. Er is ruimte voor uitwisselingen en invulling op basis van specifieke wensen van de deelnemers binnen het thema.

 

Data & Tijd

De bijeenkomst vindt plaats op 25 januari 2022 van 16.00 – 20.00 uur (inclusief maaltijd).

Wiskunde D in de wetenschap

Deze serie wordt verplaatst naar het najaar van 2021

 

 

In deze vier bijeenkomsten bestuderen leerlingen en docenten wiskunde D parallel een onderwerp gerelateerd aan het curriculum, inclusief toepassingen.

 

Opzet

In het kader van het domein Wiskunde in wetenschap wordt in de bijeenkomsten theorie gekoppeld aan de praktijk. Leerlingen worden zo voorbereid en als docent krijg je meer achtergrondinformatie ter verwerking in de les. De bijeenkomsten bieden een ideale manier om het domein Wiskunde in wetenschap zinvol in te vullen. Ook geschikt als keuzeonderwerp.

 

Onderwerpen 

 

Programma

Leerlingen 

Docenten TU Delft leiden opdracht voor de leerlingen in
In breakoutrooms: groepjes leerlingen werken aan oplossen van een probleem of maken een ontwerp
Centraal: groepjes leerlingen pitchen hun ontwerp / oplossing
Expert geeft feedback aan de leerlingen en vertelt over de praktijk

 

Docenten 

Expert uit vakgebied vertelt docenten over zijn werk als wiskundige in de praktijk
In breakoutrooms: docenten begeleiden groepjes leerlingen, expert komt bij groepjes langs
Centraal: groepjes leerlingen pitchen hun ontwerp / oplossing
Expert geeft feedback aan de leerlingen en vertelt over de praktijk, docenten luisteren mee

 

 

Data & Tijd

Woensdag 10 maart 2021

Woensdag 24 maart 2021

Woensdag 7 april 2021

Woensdag 21 april 2021

14:30 – 16:30

 

Masterclass Optica

De cursus Optica is bedoeld om het repertoire aan practica voor zowel onder- als bovenbouw uit te breiden. Voor de onderbouw gaat het onder andere om kleuren, de werking van een glasvezelkabel, de regenboog, de telescoop en het oog. Voor de bovenbouw bestaat het pakket onder meer uit practica bij polarisatie, leds, buiging, lichtgolven en interferentie.

 

 

Opzet

Tijdens de cursus worden de practica besproken uit het bijbehorende pakket met een groot aantal proeven (geschikt voor 10 groepjes van 2 á 3 leerlingen). Er is tijd voor overleg en uitwisseling van ervaringen met je mededeelnemers.