Science education for critical thinking

Elke dag nemen we veel beslissingen. Het ligt in onze aard om informatie te verzamelen, te verwerken en te verspreiden. In dit proces zijn we niet zo rationeel als we zouden willen denken, eerder erg vatbaar voor verkeerde informatie. Zeker in de huidige tijd, waarin de hoeveelheid informatie overweldigend kan zijn, is het belangrijk om autonoom kritisch denken te ontwikkelen. Hierin is wetenschapsonderwijs een uitstekend platform om scholieren de juiste tools te bieden om feiten van meningen te scheiden, om te gaan met informatie-overflow en vooringenomenheid te minimaliseren.

 

Doel & resultaat

We beginnen met de historische achtergrond van de wetenschapsfilosofie, met betrekking tot de uitdagingen van vandaag: wat is een paradigma, hoe wordt het geconstrueerd en vervangen door nieuw? Hoe identificeren we feiten? Wat is de beste manier om onze ideeën over te brengen? We zullen anekdotes uit de wetenschap doornemen en enkele basisregels formuleren voor discussies die hopelijk daarna in de klas zullen doorgaan.

 

We gaan verder met het oefenen van het debat door een vraag te kiezen, referenties te geven en de klas te verdelen over tegengestelde groepen voor discussies. Onderwerpen kunnen variëren van feitelijke wetenschappelijke conflicten in wiskunde, natuurkunde of biologie tot meer algemene onderwerpen die vandaag relevant zijn, zoals klimaatverandering of genderkwesties.

 

Aan het einde van de masterclass ontvangen de deelnemers:
Een boekje met een samenvatting van het geleverde materiaal en enkele referenties om verdere discussies in de klas te stimuleren en te ondersteunen en / of een korte video die het geleverde materiaal op een visuele manier demonstreert, voor gebruik in de klas. De masterclass wordt gegeven  Michal Shemesh, PhD bionanosciences TU Delft  en mogelijk gemaakt door het Kavli Institute of Nanoscience Delft

 

Datum & tijd

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 december 2021 van 15.00 tot 18.00 uur. De masterclass wordt in het Engels gegeven.

Augmented, Virtual en Mixed Reality in het onderwijs

In het project ‘Operators van de toekomst’ van de RoboAcademy zetten wij ons samen met docenten in voor een duurzame inbedding van robotica in het onderwijs. Docenten (van vo t/m wo) en professionals uit het bedrijfsleven verrijken samen hun kennis en vaardigheden met masterclasses over robotica. Thema’s zijn collaboratieve robots, mobiele robots, augmented en virtual reality.  Tijdens deze masterclass wordt het thema augmented, virtual en mixed reality uitgelicht.

 

Doel & resultaat

Het doel is informeren en inspireren, zodat docenten inzicht hebben in roboticatoepassingen in het bedrijfsleven, laagdrempelig ervaring opdoen met verschillende soorten robots en gaan nadenken over hoe zij daarmee aan de slag kunnen gaan in hun eigen lessen. Het programma bestaat globaal uit:
– Inzicht in robotica toepassingen in het bedrijfsleven
– Demo’s met Augmented / Virtual Reality ervaringen
– Inspiratie voor laagdrempelige toepassingen voor het onderwijs

 

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 12 november van 16.00 tot 18.00 uur bij het fieldlab van de TU Delft, SAM/XL 

NVON: CE-correctietraining

Onderstaande activiteit wordt niet georganiseerd door Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, maar door een externe partij. Het kan dus voorkomen dat er extra kosten verbonden zijn aan deelname aan deze activiteit

 

Het corrigeren van eindexamens is één van de belangrijke taken van een docent van een examenklas. Bij de examenbesprekingen blijkt elk jaar weer dat het beoordelen van examens een lastige klus is. Met name kennis van de regels en het juist toepassen ervan wordt als ingewikkeld ervaren. Om die reden heeft de NVON als vakorganisatie van de natuurwetenschappen hiervoor een cursus ontwikkeld. Deze zogenaamde CE-correctietraining is bestemd voor alle docenten, ook diegenen die reeds veel ervaring hebben met het corrigeren van eindexamens.

 

Doel van de cursus:

U wordt voorbereid op het goed nakijken van de eindexamens van uw kandidaten. Daarnaast is er aandacht voor het uitvoeren van de tweede correctie bij de examens van een collega van een andere school.

 

Meer informatie & aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van het NVON.

Hannover Messe Challenge 2019!
De landelijke steunpunten – waaronder Onderwijsnetwerk Zuid-Holland – organiseren ook dit jaar weer de Hannover Messe Challenge op 1 & 2 april. Voornamelijk voor leerlingen met (bedrijfs-)economie en/of de bètavakken is dit een fantastisch weekend om meer te leren over de wereld van technologie, opleidingen en ondernemerschap.De Hannover Messe Challenge wordt in 2019 voor de vierde keer georganiseerd! De Hannover Messe Challenge bestaat uit twee dagen. Leerlingen volgen op dag 1 lezingen van top wetenschappers, en interessante activiteiten over wetenschap, technologie, innovatie en ondernemerschap. Ze blijven slapen op de campus van de Universiteit Twente zodat we de volgende dag vroeg kunnen vertrekken naar de Hannover Messe, de grootste technologiebeurs van Europa. Het evenement is bedoeld voor 4/5 havo en 5/6 vwo leerlingen uit heel Nederland.

 

Meer informatie over het programma en de inschrijving is te vinden op de website: www.hannovermessechallenge.nl.