Science education for critical thinking

Elke dag nemen we veel beslissingen. Het ligt in onze aard om informatie te verzamelen, te verwerken en te verspreiden. In dit proces zijn we niet zo rationeel als we zouden willen denken, eerder erg vatbaar voor verkeerde informatie. Zeker in de huidige tijd, waarin de hoeveelheid informatie overweldigend kan zijn, is het belangrijk om autonoom kritisch denken te ontwikkelen. Hierin is wetenschapsonderwijs een uitstekend platform om scholieren de juiste tools te bieden om feiten van meningen te scheiden, om te gaan met informatie-overflow en vooringenomenheid te minimaliseren.

 

Doel & resultaat

We beginnen met de historische achtergrond van de wetenschapsfilosofie, met betrekking tot de uitdagingen van vandaag: wat is een paradigma, hoe wordt het geconstrueerd en vervangen door nieuw? Hoe identificeren we feiten? Wat is de beste manier om onze ideeën over te brengen? We zullen anekdotes uit de wetenschap doornemen en enkele basisregels formuleren voor discussies die hopelijk daarna in de klas zullen doorgaan.

 

We gaan verder met het oefenen van het debat door een vraag te kiezen, referenties te geven en de klas te verdelen over tegengestelde groepen voor discussies. Onderwerpen kunnen variëren van feitelijke wetenschappelijke conflicten in wiskunde, natuurkunde of biologie tot meer algemene onderwerpen die vandaag relevant zijn, zoals klimaatverandering of genderkwesties.

 

Aan het einde van de masterclass ontvangen de deelnemers:
Een boekje met een samenvatting van het geleverde materiaal en enkele referenties om verdere discussies in de klas te stimuleren en te ondersteunen en / of een korte video die het geleverde materiaal op een visuele manier demonstreert, voor gebruik in de klas. De masterclass wordt gegeven  Michal Shemesh, PhD bionanosciences TU Delft  en mogelijk gemaakt door het Kavli Institute of Nanoscience Delft

 

Datum & tijd

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 december 2021 van 15.00 tot 18.00 uur. De masterclass wordt in het Engels gegeven.

Augmented, Virtual en Mixed Reality in het onderwijs

In het project ‘Operators van de toekomst’ van de RoboAcademy zetten wij ons samen met docenten in voor een duurzame inbedding van robotica in het onderwijs. Docenten (van vo t/m wo) en professionals uit het bedrijfsleven verrijken samen hun kennis en vaardigheden met masterclasses over robotica. Thema’s zijn collaboratieve robots, mobiele robots, augmented en virtual reality.  Tijdens deze masterclass wordt het thema augmented, virtual en mixed reality uitgelicht.

 

Doel & resultaat

Het doel is informeren en inspireren, zodat docenten inzicht hebben in roboticatoepassingen in het bedrijfsleven, laagdrempelig ervaring opdoen met verschillende soorten robots en gaan nadenken over hoe zij daarmee aan de slag kunnen gaan in hun eigen lessen. Het programma bestaat globaal uit:
– Inzicht in robotica toepassingen in het bedrijfsleven
– Demo’s met Augmented / Virtual Reality ervaringen
– Inspiratie voor laagdrempelige toepassingen voor het onderwijs

 

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 12 november van 16.00 tot 18.00 uur bij het fieldlab van de TU Delft, SAM/XL