Antibiotica Scavenger hunt voor leerlingen

Wist je dat antibiotica resistentie een steeds groter probleem wordt? En wist je dat bacteriën antibiotica kunnen produceren?

Voor de Antibioticadag op 18 november van Leiden City of Science hebben we een leuke en leerzame scavenger hunt ontwikkeld, waar onderbouwleerlingen van de middelbare school aan mee kunnen doen. Via de app ActionBound krijgen de leerlingen een aanwijzing die hen naar een locatie in Leiden leidt waar een QR code is verborgen. De leerlingen moeten een vraag over antibiotica beantwoorden om de volgende hint te krijgen. Er zullen verschillende onderzoekers aanwezig zijn met informatie die kan worden gebruikt om vragen te beantwoorden die verschijnen wanneer de QR-code wordt gescand. Het doel is om de leerlingen kennis bij te brengen over het onderwerp antibiotica en antibioticaresistentie!

Verkrijgbaar in het Nederlands of Engels.

 

 

In het kort

Wat: Scavenger hunt over antibiotica

Wanneer: vrijdag 18 november 2022

Wie: onderbouwleerlingen van de middelbare school (havo/vwo). De activiteit sluit het beste aan bij de leerstof van biologie en nlt.

Duur: 1 – 1,5 uur

Start: Centrum van Leiden, de exacte locatie wordt later bekend gemaakt. Deelname kan de hele dag van start gaan. Geef in het aanmeldformulier een voorkeur voor starttijd door.

Groepsgrote: 30 leerlingen (de leerlingen worden ingedeeld in groepjes van 4-6 leerlingen)

Aanmelden: U kunt zich aanmelden via onderstaande aanmeldlink.

 

 

 

Antibiotics scavenger hunt (English)

Did you know that antibiotic resistance is a growing problem? And did you know that bacteria can produce antibiotics?

For the Antibiotics Day of Leiden City of Science we have put together a fun scavenger hunt activity that junior high school students can take part in. The students will Using the app ActionBound, the students will receive a clue that will lead them to locations around Leiden where a QR code will be hidden, the students have to answer a question to get a new clue. Various researchers will be there to offer some information that can be used to answer questions that appear when the QR code is scanned. The aim is to teach the students about the topic of antibiotics and antibiotic resistance! Available in Dutch or English.

 

In short

What: Scavenger hunt about antibiotics

When: Friday the 18th of November 2022

Who: junior high school students (HAVO, VWO) (it fits best with biology and nlt)

Duration: 1 – 1,5 hour

Start: City centre of Leiden, the exact location will be announced later. It is possible to leave at any moment during the day. Please fill in your preferences in the apllication form.

Group size: 30 students (the students are divided into groups of 4-6 students)

Registration: to participate you have to register your class via the link ‘Aanmelden’.

 

Lezing door Duitse auteur Mithu Sanyal

Mithu Sanyal (1971) is kultuurwetenschapper, schrijver en journalist. In deze lezing spreekt ze over haar debuutroman Identitti (2021).

 

 

Identitti
„Was für ein Skandal: Prof. Dr. Saraswati ist weiß! Schlimmer geht es nicht. Denn die Professorin für Postcolonial Studies in Düsseldorf war eben noch die Übergöttin aller Debatten über Identität – und beschrieb sich als Person of Colour. Als würden Sally Rooney, Beyoncé und Frantz Fanon zusammen Sex Education gucken, beginnt damit eine Jagd nach ‚echter‘ Zugehörigkeit. Während das Netz Saraswati hetzt und Demos ihre Entlassung fordern, stellt ihre Studentin Nivedita ihr intimste Fragen. Mithu Sanyal schreibt mit beglückender Selbstironie und befreiendem Wissen. Den Schleudergang dieses Romans verlässt niemand, wie er/sie ihn betrat.“ Leseprobe.

 

Datum & tijd

De lezing vindt op 19 mei van 11:15 tot 13:00 plaats in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden), zaal 147. Bij de lezing zullen studenten Duitse Taal en Cultuur aanwezig zijn, en vo-docenten en hun leerlingen zijn van harte welkom. Het is mogelijk om de lezing fysiek of digitaal bij te wonen.

 

 

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan bij organisatoren Dr. Dorine Schellens en Maura Martens, via d.e.a.schellens@hum.leidenuniv.nl
Het is mogelijk om alleen of met een groep leerlingen (digitaal) aan te sluiten. Bij aanmelding ontvangt u de link waarmee u de lezing op afstand kunt bijwonen.

Meer informatie vindt u op deze link.

Masterclass stadsecologie

Deze masterclass is helaas vol, het is niet meer mogelijk om in te schrijven. Als u op de reservelijst geplaatst wilt worden stuur graag een mail naar onz@iclon.leidenuniv.nl 

 

 

In deze masterclass delen Marco Roos – onderzoeker stedelijke biodiversiteit bij Naturalis – en Hans Slabbekoorn – Universitair hoofddocent IBL – hun expertise op het gebied van stadsecologie. Naast de interactieve lezingen ga je met andere docenten zelf op onderzoek uit met opdrachten die je ook met je leerlingen kan uitvoeren. Lees hier meer over de bijeenkomst:  

 

Marco Roos gaat tijdens het college in op de steeds groter wordende stad en de ecologische gevolgen die dit met zich meebrengt. De stad vormt – na de landbouwgebieden – het grootste landschapselement in Nederland. Bijna 20% van het landoppervlak van ons land wordt gevormd door stedelijk gebied, en dat is een vertienvoudiging in een eeuw tijd (terwijl de bevolking 3,5x groeide). In dezelfde periode nam het areaal natuur af: van zo’n 28% naar minder dan 15% nu. De stad is in toenemende mate belangrijk voor behoud van biodiversiteit en deze biodiversiteit in de stad vervult belangrijke ecosysteemdiensten. Een verrassend groot aantal soorten vind de 3 V’s (Veiligheid, Voedsel en Voortplanting) van hun vestigingsvoorwaarden in de stad. Met meer zorg voor inrichting en beheer kunnen dat er nog veel meer worden. Belangrijke kenmerken van de stad voor biodiversiteit zijn de grote verstening en hoge stressfactoren door de menselijke dynamiek. Wat die verstening betreft, heel veel planten zien toch kans op of tussen de stenen te ontspruiten en tot wasdom te komen (als ze niet worden weggespoten of gebrand). Al met al betreffen dat een dikke 100 stoepplantjes (naast de 10-tallen muurplantjes). Het is interessant het voorkomen van deze stoepplantjes in kaart te brengen, omdat het wat zegt over condities, het beheer en omdat ze op het niveau van de straat een belangrijk ecologisch netwerk vormen voor bodemdieren en bestuivers.

 

Hans Slabbekoorn vertelt meer over de gevolgen voor dieren en dan met name vogels. Vogels in de stad maken het leven in de stad voor mensen aangenamer. Met de lucht van appeltaart verkoopt je huis beter, de zang van vogels verkoopt je stad beter. Maar hoe is het voor vogels om in de stad te leven? Op zich is er best veel diversiteit, die samenhangt met de diversiteit aan habitat in de stad. Vaak zijn er zelfs meer soorten in de stad dan net daarbuiten. Het is echter wel zo dat in de meeste steden er precies de zelfde soorten voorkomen, en dat voorheen er in het oorspronkelijke habitat meer variatie tussen locaties zat. Biodiversiteit hoeft dus lokaal niet achteruit te gaan door urbanisatie, maar op grotere schaal gebeurt dat vaak wel door wat men noemt: urbane homogenisatie. De vogels die in de stad leven wonen soms op een lawaaiige plek langs een drukke weg of bij een groot kruispunt en soms in een stille woonwijk of een rustig parkje. Dat kan veel verschil maken: lawaai kan verstoren, verjagen, en maskeren. En dit kan negatieve gevolgen hebben voor broedvogeldichtheid en diversiteit en het lokale broedsucces. Of vogels nog gehoord worden is een aspect, maar ook wat ze nog laten horen kan door ons lawaai veranderen. Zo zingen nachtegalen in de stad door de week harder dan in het weekend en zingen koolmezen hun hoogste liedjes vaker als er veel laag verkeerslawaai is. Diverse studies hebben laten zien dat stadspopulaties anders zingen dan bospopulaties van dezelfde soort: zou deze divergentie zelfs tot soortvorming kunnen leiden?

 

Tijdens de bijeenkomst is er ook een opdracht voor buiten die docenten later ook met hun leerlingen kunnen doen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 oktober in Leiden van 15:00 tot 18:00 uur met aansluitend mogelijkheid om mee te eten.

The English Book Club: Reading Spiegelman’s “Maus” in the Classroom

 

I.v.m. de huidige coronamaatregelen zal deze bijeenkomst digitaal plaatsvinden.

 

In this interactive discussion session, we will discuss Art Spiegelman’s groundbreaking graphic novel through the lens of three questions: Why comics? Why mice? Why the Holocaust? In addition we will explore the graphic novel as a literary medium or genre. We expect participants to have read at least the first chapter of the first Part of Maus: A Survivor’s Tale, My Father Bleeds History. For those who would like to read more about the genre of the graphic novel before the session, we recommend reading Scott Mc Cloud’s On Understanding Comics: the Invisible Art.

After an introduction by Dr. Sara Polak, University Lecturer at the Leiden University Centre for the Arts in Society, we will discuss how to introduce this book to secondary school learners of English. Catrin Cannock, teacher of English, will share some of her ideas.

 

DOEL & RESULTAAT

Deeper understanding of the graphic novel as a genre. Using the accessibility of this particular novel to open up discussions about controversial and sensitive content.

 

Datum & tijd

De bijeenkomst is op dinsdag 18 januari van 15:00 – 17:00 uur.

 

 

Masterclass seksualiteit: Seks is meer-Ganzenbord

Deze bijeenkomst is verplaatst naar het bètasymposium van 4 februari en zal aangeboden worden als workshop in het programma. 

 

Is het erg als een meisje voor de grap in de ballen van een jongen knijpt? Wat is masturberen? Deze en nog meer vragen komen aan bod bij het spel: ‘Seks is meer-Ganzenbord… wat je wilt weten en niet durft te vragen’, het educatieve seksuele voorlichtingsspel. Kennis en het vormen van een mening wisselen elkaar hier af. Daardoor komt op een speelse wijze de dialoog op gang en leren leerlingen van elkaar en zichzelf. Ze zijn zo beter in staat gezonde keuzes te maken. Het doel van het spel is om jongeren te laten oefenen met praten, hun mening te vormen én zich bewust te maken van hun wensen en grenzen op het gebied van seksualiteit en relaties.

 

Bekijk deze video van Marjolein Hottentot voor meer informatie over het bordspel:

 

 

Doel & Resultaat

Zie je er tegen op om met je klas over seks te praten? Of praat je al over seks met je klas, maar wil je een aanvulling op de bestaande lesmethodes? Of ben je op zoek naar afwisseling bij je lessen over seksuele voorlichting? Deze masterclass biedt jou als docent handvatten en houvast om seksualiteit bespreekbaar te maken in de klas. Het spel is ontworpen door Marjolein Hottentot en o.a. gebaseerd op Senseinfo, Seksuelevorming en langlevedeliefde.

 

Deze bijeenkomst duurt van 15:30 tot 18:00 uur, locatie wordt later bekend gemaakt.