Wiskunde aansluitingsbijeenkomst VO-HBO

In 2022 organiseerde Onderwijsnetwerk Zuid-Holland een aansluitingsbijeenkomst waarin docenten van het HBO vertelden over hun wiskunde-onderwijs en hun ervaringen met aansluitproblemen. Op 22 juni a.s. willen we opnieuw aandacht voor deze problematiek.

 

De docenten van verschillende vakken in het HBO geven een korte presentatie aan de hand van een tweetal vragen, waarna een korte gedachtewisseling plaats zal vinden. De twee vragen gaan over welke wiskunde in hun opleiding gebruikt wordt en over welke verwachtingen met betrekking tot de wiskundige kennis, vaardigheden en inzichten van de binnenkomende studenten men in het HBO-vervolgonderwijs heeft. Mogelijk komt eruit naar voren welke aspecten in het huidige onderwijs op de havo extra aandacht zouden verdienen.

 

De bijeenkomst is inclusief een maaltijd. Ook dan is er natuurlijk ruim de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

 

Datum: 22 juni van 16 tot 20 uur (inclusief maaltijd samen met docenten betacoordinatorenoverleg)

Locatie: InHolland Delft

Masterclass klimaatadaptieve stad

In deze interactieve bijeenkomst deelt Ted van der Klaauw zijn ideeën over hoe de stad van de toekomst er uit gaat zien en hoe we daar nu al aan kunnen werken. Ted van der Klaauw is docent Ruimtelijke Ordening, Planologie en Stedenbouw bij Hogeschool Inholland. Ted schetst eerst een toekomstbeeld welke veranderingen op ons af komen, hoe ons (stads)landschap er in de toekomst uit zou kunnen zien en hoe we hier op kunnen anticiperen. Daarna gaat hij dieper in op een van de onderwerpen die binnen steden een steeds belangrijkere rol gaat spelen: hittestress. Want wat heeft een steeds warmer klimaat als effect op de stad? Op welke manieren kunnen we een stad hier voor weerbaar maken? Er wordt ingegaan op de theorie achter het fenomeen hittestress en wat dat betekent voor de beleving van het stadsklimaat. Vervolgens wordt aan de hand van ontwerprichtlijnen een online casus behandeld. Hierbij is ruimte om zelf creatieve ideeën in te brengen.

 

In dit interactieve college vertelt Ted zijn verhaal en is er ruimte voor vragen en discussie. Daarnaast wordt er met de docent een opdracht (casus) gedaan waarin jullie de kennis in een voorbeeldontwerp toepassen, op een manier die later ook te gebruiken is in je eigen lespraktijk met de leerlingen.

 

Locatie: InHolland Delft

Tijd: 16:00 – 18:00 uur met aansluitend wat te eten.

TOA inspiratiedag Zuid-Holland 2023

Dit jaar organiseren we voor derde keer op rij een TOA inspiratiedag voor TOA’s uit Zuid-Holland. Dit jaar zijn we welkom bij Hogeschool Inholland in Delft en staat de dag in het teken van ‘practica in de klas met een groene bril’. Ontrafel het geheim achter plantaardige eiwitten of maak kennis met de lessenreeks verborgen stadsnatuur. Ga aan de slag met het maken van waterstof, lasergraveren, colorimetrie of maak kennis met het nieuwe lesmateriaal ‘ Maker’s Red Box: stad van de toekomst’ of ga een irrigatiesysteem programmeren met Python en de Micro:bit. En leer nog meer over veilig werken op het lab.

 

Bekijk hier het overzicht van de workshops TOA inspiratiedag 2023.

 

Je kunt je direct aanmelden via deze link of via de link ‘aanmelden’ onderaan deze pagina.

 

Locatie: Hogeschool InHolland Delft

 

Programma TOA inspiratiedag 28 juni 2023 (11 – 15:30 uur)

10:30 – 11:00 uur                          Inloop

11:00 – 11:05 uur                          Start en welkom

11:05 – 11:45 uur                          Lezing

11:45 – 12:00 uur                          Uitleg programma toelichting locaties

12:00 – 12:45 uur                          Lunch (tijdens lunch uitdelen workshopkaarten)

12:45 – 13:00 uur                          verplaatsing naar workshops

13:00 – 14:00 uur                          Workshop ronde 1 (3 a 4 workshops)

14:00 – 15:00 uur                          Workshop ronde 2 (3 a 4 workshops)

15:00 – 15:30 uur                          Afsluitende borrel

Masterclass bijengezondheid

Klopt het dat honingbijen en wilde bijen concurrenten zijn voor voedsel? Nee, waarom niet? Ja, wanneer wel? Moeten honingbijen geweerd worden uit natuur? Welke bijen zijn het meeste waard voor mensen? Er zijn veel vragen over te stellen, zowel ecologisch als socio-economisch. Er is een tekort aan voedsel voor honingbijen en wilde bijen? Hoe zit dat in elkaar? En hoe zouden we dat kunnen aanpakken? Arjen Strijkstra (associate lector ‘Bijen en biodiversiteit’, Hogeschool Van Hall Larenstein) en Frens Pries (lector ‘Bijengezondheid’ Hogeschool Van Hall Larenstein en ‘Duurzame bestuiving van gewassen’ Hogeschool Inholland) gaan in op deze vragen, proberen antwoorden te vinden en doen suggesties voor oplossingen. Ook de urgentie van de het verdwijnen van insecten in het algemeen is daar een groot onderwerp bij.

 

De masterclass zal ook ingaan op mogelijkheden voor het behandelen van het onderwerp in het onderwijs.

 

Doel & Resultaat

In het kader van Citizens Science in de klas kunt u vanuit de bijencontext en het duurzaamheidsperspectief met uw leerlingen het dilemma over de ‘bijengezondheid’ bespreken en discussiëren over hun/onze rol in het vinden van oplossingen.

 

datum & tijd

De masterclass vindt plaats op dinsdag 10 maart van 15.00 tot 19.00 uur, bij InHolland locatie Delft.