Docenten on Tour – bedrijvenbezoek

In deze bedrijventour maak je in één middag- en avond kennis met vier bedrijven in de regio Delft. Samen met andere docenten vmbo, havo en vwo en docenten-in-opleiding in de bètavakken (techniek, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, informatica) bezoeken we OGD (ict diensten), Octatube (ontwerpen), stichting I-EM Delft (Innovatiecentrum energie en mobiliteit) en Festo (automatisering en regeltechniek).

 

Je maakt kennis met de ontwikkelingen en Bèta en Tech-beroepen binnen deze Delftse bedrijven. Tijdens de rondleidingen zoek je naar vraagstukken waar jouw leerlingen aan kunnen werken. Ook maak je kennis met een toolbox en krijg je toegang tot een online training van Bedrijf in de Klas, waarmee je de vertaling maakt van wat je gezien en ervaren hebt naar jouw les.

 

In het voorjaar geven we hier een vervolg aan door samen opdrachten te ontwikkelen waarmee je deze bedrijven ‘in de klas’ kunt brengen.

 

De doelen van deze activiteit zijn: versterking van het contact tussen vo en bedrijfsleven, versterking van beroepsbeelden bij leraren, inspiratie voor ontwerpen van leeractiviteiten, leraren-in-opleiding in aanraking laten komen met toekomstige collega’s, community building.

 

Tijd: 16:00 – 20:00 uur (inclusief maaltijd en vervoer tussen de bedrijven).

 

Programma

16.00 – 16.45 uur OGD, Rotterdamseweg 

17.00 – 17.45 uur OctatubeRotterdamseweg 

18.00 – 18.45 uur IEM Delft, Schieweg

19.00 – 19.45 uur Festo, Schieweg – tevens diner

19.45 – 20.00 uur  Ophalen opbrengsten bij Festo 

 

 

Aansluitingsbijeenkomst VO-HO, kennis en vaardigheden van leerlingen met bètaprofiel

Wat wordt er behandeld op school?
Hoe representatief was het examen?
Wat zijn de werkelijk opgedane kennis en vaardigheden van leerlingen?
Wat zijn de verwachte effecten van het onderwijs op afstand?

 

De dag na de examenuitslagen is een goed moment om het voortgezet onderwijs en het Hoger onderwijs bij elkaar te brengen. In een plenaire sessie presenteren de TU Delft, de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden hun bevindingen over kennis en vaardigheden van leerlingen met een bètaprofiel. Denk daarbij aan rendementscijfers, succesfactoren en de uitdagingen voor docenten van het Hoger onderwijs. Het tweede deel van de bijeenkomst gaat specifiek over de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Onder leiding van vakdidactici van de lerarenopleidingen gaan docenten van het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs in gesprek met bovenstaande vragen als startpunt. We sluiten de bijeenkomst centraal af met de belangrijkste opbrengsten uit de vakspecifieke sessies en een blik naar de toekomst.

 

Doel: een dialoog tussen VO- en HO docenten
Verwachte opbrengst: meer kennis van de wederzijdse situaties.
Voor wie: docenten van de eerstejaars vakken in het hoger onderwijs en bovenbouwdocenten uit het voortgezet onderwijs. Er is voldoende ruimte voor vragen en/of discussie.

 

Locatie: Haagse Hogeschool Delft

 

Programma

13:45 – 14:00 uur          Inloop

14: 00 – 14:15 uur          Opening door Renée Prins en Sander Haemers, Bètasteunpunt Zuid-Holland.

14:15 -14:45 uur             Natasja Carol-Visser, docent bij de opleiding Chemie Hogeschool Leiden. De aansluiting van de havo met de opleiding Chemie van de Hogeschool Leiden.

15:00 u. -15:30 uur        Audrey Bink en Maureen van Ravenhorst-Vogelaar, afdeling Student Communication TUDelft. Studiesucces en diversiteit op de TUDelft

15:45-16:15 u.                 pauze

16:15-16:40 u.                 Rutger van Hogezand, manager of the Water management department Hogeschool Rotterdam. De doorstroom van en ervaringen met studenten bij de opleiding Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam.

17:00-17:45 u.                 Inhoudelijk discussies per schoolvak onder leiding van de betreffende vakdidactici van SEC TUDelft; Wiskunde: Wim Caspers, Natuurkunde: Rutger Ockhorst, Scheikunde: Marie-Jetta den Otter

17:45 – 18:00 uur            plenaire afsluiting

Drieluik: meer leren van projectonderwijs

Ben je benieuwd hoe het hoger onderwijs vormen van projectonderwijs hanteert, hoe je de samenwerking tussen leerlingen begeleidt of hoe je creativiteit van je leerlingen aanboort?
In deze bijeenkomst volg je drie workshops over projectonderwijs en ontwerpen in de bètales, waarbij je inspiratie opdoet en praktische tips, lesmateriaal en werkvormen krijgt. De workshops van dit drieluik zijn:

 

Projectonderwijs: hoe motiverend kun je het maken?
De opleiding Hbo ICT van de Haagse Hogeschool hanteert verschillende vormen van projectonderwijs. Wij delen graag onze ervaringen en maken samen met de deelnemers de vertaling naar motiverend en vakoverstijgend projectonderwijs in het VO. Kernbegrippen daarbij zijn: intrinsieke motivatie, betekenisvolle casussen en zelfregie bij de student/leerling.

 

Meer leren van projectonderwijs
We laten onze leerlingen geregeld in projecten samen werken, vakoverstijgend, of binnen het vak. De leerlingen vinden het leuk, de opdrachten hebben context en vaardigheden krijgen meer aandacht. De leerdoelen verschuiven echter wel eens naar de achtergrond. Hoe kunnen we het leerrendement van projecten vergroten? Welke rol speelt formatief evalueren daarbij? Hoe begeleid je de samenwerking tussen leerlingen?

 

Stimuleren creatief ontwerpen in de onderbouw
Hoe kun je tijdens lessen Techniek, O&O en andere ontwerpgerelateerde vakken de creativiteit van je leerlingen beter aanboren? Je eerste ideeën zijn vaak niet de meest originele, hoe stimuleer je leerlingen om meer uit zichzelf te halen? Hoe zorg je dat die ideeënstroom niet opdroogt? En hoe werk je een idee uit tot een veelzijdig, interessant concept?

 

Doel & Resultaat

Je gaat naar huis met praktische ideeën, werkvormen en lesmateriaal. Er is ruimte voor uitwisselingen en invulling op basis van specifieke wensen van de deelnemers binnen het thema projectonderwijs.

 

Datum & Tijd

Maandag 14 maart 2022, van 16.00 – 20.00 uur (inclusief maaltijd).

Drieluik natuurkunde

Ben je docent natuurkunde? Schrijf je dan nog in voor dit bijzondere drieluik met het thema quantumtechnologie in het onderwijs met een lezing door Spinoza winnaar Lieven Vandersypen,  met vervolgens een labtour Quantum Nanotechnologie en als afsluiting een workshop natuurkundeproeven van vaksteunpuntcoordinator Rutger Ockhorst.

 

Opzet Programma

 

 

 

 

Het drieluik vindt fysiek plaats op de TU campus in Delft van 16:00 – 20:00 uur en is inclusief maaltijd. Lees in ons laatste magazine de interviews van Rutger Ockhorst en Lieven Vandersypen.

 

 

Formatieve evaluatie voor vakcoaches in de bètavakken

Uit onderzoek blijkt dat formatieve evaluatie een belangrijke pijler is in het geven van succesvol onderwijs. In de lerarenopleidingen wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. Waarschijnlijk maak je zelf ook al gebruik van diverse vormen van formatieve evaluatie. In deze cursus reiken we concrete middelen aan waarmee je eenvoudig vorm kunt geven aan formatieve evaluatie in je eigen lessen. We gaan ook in op de wetenschappelijke achtergrond hiervan.

 

Doel & Resultaat

Tijdens deze driedelige cursus gaan we niet alleen in op de formatieve evaluatie zelf, maar ook in op het begeleiden van docenten-in-opleiding, startende docenten en meer ervaren collega’s. Hoe kun je hen meenemen in het inzetten van formatieve evaluatie? Hoe observeer je zo’n les? Op welke manier geef je feedback? Tijdens de cursus zal er veel ruimte zijn voor uitwisseling en voorbereiding van concrete lesactiviteiten. Het doel is vakcoaches te ondersteunen bij de inzet van actueel vakdidactisch instrumentarium enerzijds en het begeleiden van hun startende  collega’s en docenten-in-opleiding hierin anderzijds.

 

Data & Tijd

Woensdag 13 november 2019

Donderdag 28 november 2019

Woensdag 11 december 2019

16:00 – 20:00 (met diner)

PLG ontwerp een bètaontwerples

In deze PLG ontwerp je in vier bijeenkomsten een ontwerpopdracht voor in je bètalessen. Ontwerpen is een bèta-authentieke handelingspraktijk die betekenisvol leren stimuleert; en ontwerpen staat natuurlijk in de exameneisen. Samen met de PLG-begeleider bestudeer je  voorbeeldontwerpopdrachten en achtergrondinformatie over effectief ontwerponderwijs. Deze input gebruik je om via de methodes ‘design thinking’ en ‘gamestorming’ lesideeën te bedenken en elke meeting verder uit te werken. We bekijken elkaars tussenproducten en je kunt input  vragen van vakdidactici, ervaren ontwerpdocenten en leerlingen. Je ontwikkelt tijdens de PLG zelf een ontwerples(senserie) of samen met andere PLG-docenten. In de PLG werken we dus als ontwerpers aan ontwerples materiaal.

 

Doel & Resultaat

Na de meetings heb je zelf een ontwerpopdracht ontwikkeld. Ook heb je geleerd hoe je meer van zulke ontwerplessen kunt ontwerpen, en krijg je het ontwerplesmateriaal dat de andere PLG-docenten hebben gemaakt. Deze PLG is geschikt voor docenten voor wie ontwerpen nieuw is en voor ervarenere docenten. Je kunt je ook  opgeven samen met collega’s van je sectie of school. Docenten die zich (willen) opgeven voor de PLG wordt aangeraden als voorbereiding naar de bijeenkomst ‘Drieluik – Ontwerpen in je bètavak’ te gaan (najaar 2019).

Datum & Tijd

De eerste bijeenkomst is op maandag 27 januari 2020 – de andere 3 bijeenkomsten worden ter plaatse afgestemd.

16:00 – 20:00 (met diner)

Onderwijs geven en de techniek van het theater

Meer grip op de aandacht van je leerlingen krijgen? In deze wervelende workshop maak je kennis met een aantal technieken uit het theater om nog beter de aandacht van je publiek vast te houden. Na de kennismakingsworkshop kun je je inschrijven voor de verdiepende driedaagse  training in november/ december.

 

Doel & Resultaat

In deze theaterworkshop ontdek je wat je nodig hebt om de aandacht van leerlingen te vangen en vast te houden. Met deze vaardigheden leer je om relaxed voor de klas te staan.

 

Datum & Tijd

Maandag 14 oktober 2019

16:00 – 20:00

Leren programmeren voor docenten

Er komt steeds meer aandacht voor het ontwikkelen van Digitale Geletterdheid en specifieker: programmeren. In deze module krijg je een basis in programmeren, gebaseerd op materialen en gereedschappen die direct toepasbaar zijn de klas.

 

Doel & Resultaat

Tijdens deze drie bijeenkomsten leer je de basisconcepten van programmeren en krijg je lesmateriaal aangereikt dat direct bruikbaar is in de klas. Je ontwikkelt voldoende kennis om programmeerconcepten te integreren in bestaande vakken of om als aparte lessen binnen de school vorm te  even. Het lesmateriaal stelt weinig eisen aan de ICT op de school (computers met internet zijn voldoende). Voorkennis is niet vereist, en voor docenten (en leerlingen) die wat meer uitdaging zoeken, wordt verdiepend lesmateriaal aangereikt.

 

Datum & Tijd

donderdag 3 oktober 2019

Woensdag 30 oktober 2019

Woensdag 4 december 2019

16:00 – 20:00 (met diner)

Begeleiden van projectonderwijs

We laten leerlingen vaak samenwerken in projecten. Bij O&O, nlt en informatica komt het veelvuldig voor, maar ook bij andere (bèta)vakken zien we leerlingen samen werken aan concrete producten. De centrale vraag voor deze nascholing daarbij is: hoe we kunnen we de leerlingen  optimaal laten leren bij het samenwerken?

 

Doel & Resultaat

Specifieke onderwerpen bij deze nascholing zijn:

 

Gedurende de twee sessies krijg je allerlei praktische handvatten aangereikt om jouw projectonderwijs optimaal vorm te geven.

 

Data & tijd

Woensdag 5 februari 2020

Woensdag 11 maart 2020

16:00 – 20:00 (met diner)

Reactiemechanismen: moderne toepassingen en didactiek

Reactiemechanismen zijn een uitdaging voor zowel leerling als docent. Daarom organiseren we voor docenten een professionaliseringsbijeenkomst rond dit onderwerp met daarin een masterclass en een workshop.

 

In de masterclass legt TU Delft-onderzoeker Rienk Eelkema uit hoe met moderne polyadditie reacties zeer goed gedefinieerde blokcopolymeren worden gesynthetiseerd. Als specifiek voorbeeld kijken we naar elektrisch geleidende blockcopolymeren voor de halfgeleider-industrie. Na het diner start de workshop waarin Sander Haemers ingaat op de didactiek van reactiemechanismen. Hij zal tips en tricks uit het Journal of Chemical Education laten zien, terugkomen op de syllabus (want het blijkt dat veel lesmethoden meer behandelen dan wordt gevraagd) en een  lesmodule over reactiemechanismen presenteren.

Doel & resultaat

Aan het einde van de bijeenkomst ga je naar huis met frisse kennis van additiereacties in een interessante context, wetenschappelijke inzichten over de didactiek van reactiemechanismen en een lesmodule die je meteen kunt gebruiken in de klas.

 

Datum & Tijd

Donderdag 17 oktober

16:30 – 19:30 (met diner)