Minisymposium: Gender stereotypen

Op woensdagavond 23 november vindt het symposium ‘De rol van Gender Stereotypen in het Voortgezet Onderwijs’ plaats op de Universiteit Leiden in Den Haag (Locatie Wijnhaven, Turfmarkt 99).

 

DOEL & RESULTAAT

De school- en beroepsloopbanen van jongens en meisjes en mannen en vrouwen in Nederland verschillen fors. In het onderwijs zien we nog steeds dat jongens veel vaker kiezen voor de techniek dan meisjes en dat meisjes veel vaker kiezen voor zorg dan jongens. Maar ook de verdeling van mannelijke en vrouwelijke middelbare school docenten over de verschillende vakken is Nederland opvallend scheef: technische vakken (techniek, natuurkunde, scheikunde) worden veel vaker door een man gegeven dan door een vrouw, terwijl talen (Frans, Duits, Nederlands) veel vaker door een vrouw worden gegeven dan door een man. Wat zijn de gevolgen van deze verschillen voor de prestaties van jongens en meisjes?

In haar proefschrift onderzocht Laura Doornkamp de rol van het geslacht van docenten en gender stereotypen in de prestaties van jongens en meisjes. Tijdens dit symposium zal ze de resultaten van haar onderzoek bespreken. Daarnaast nodigt ze u van harte uit om deel te nemen aan workshops waarin wordt besproken hoe ideeën over mannen en vrouwen door kunnen werken in het onderwijs, wat hiervan de gevolgen zouden kunnen zijn en hoe negatieve gevolgen verminderd zouden kunnen worden.

 

Lees hier een interview met Laura Doornkamp over het minisymposium.

 

Programma:
18:30 – 19:00  uur Inloop en registratie
19:00 – 19:05  uur  Welkomstwoord
19:05 – 19:45  uur Keynote:  Gender Representatie en Gender Stereotypen in het VO
20:00 – 20:45  uur Workshopronde
– Keuze 1: Gender Stereotypen in Lesmateriaal, onderzoeker Tessa van de Rozenberg
– Keuze 2: Gender bias in leerlingenverwachtingen, onderzoeker Antoinette Kroes
– Keuze 3: Genderdiversiteit in de bèta en techniek, projectmanager VHTO Tess Schoneveld
20:45 – 21:00 uur Centrale afsluiting
21:00 – 21:30 uur Borrel

 

DATUM & TIJD

– Datum: Woensdag 23 november
– Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur
– Locatie: Campus Den Haag: Locatie Wijnhaven. Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag. Gelegen op 5 minuten lopen van Den Haag Centraal.

 

LET OP: Indien u de bijeenkomst digitaal wilt volgen, kunt u dit aangeven bij het aanmeldformulier.

 

Nascholingsdag Burgerschap: Parels & Puzzels

Wat zijn mooie voorbeelden van burgerschapsonderwijs, wat weten we er al van en wat is nog onduidelijk? Op deze vragen zullen experts, wetenschappers, opleiders en docenten antwoord geven op de nascholingsdag Burgerschap op vrijdag 25 november 2022.

 

ONZ is partner van deze nascholingsdag en daarom kunt u er met korting naar toe.

 

DOEL & RESULTAAT

Deze nascholingsdag Burgerschap is bedoeld voor alle docenten in het voortgezet onderwijs die aan de slag willen met burgerschap in hun onderwijs.

 

Prof.dr.ir. Fred Jansen (wetenschappelijk directeur ICLON en hoogleraar Didactiek van de Natuurwetenschappen Universiteit Leiden) en dr. Piet van der Ploeg (hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen en lector Academica UAS) belichten de verschillende kanten van het vraagstuk burgerschapsonderwijs en dragen mogelijke invullingen en aanpakken aan.

 

Workshops

Een groot deel van de workshops gaat over de mogelijke invulling van burgerschap in verschillende schoolvakken of curriculumonderdelen, zoals literatuuronderwijs, kunst, debat en het postkoloniale verleden.

 

Andere workshops benaderen Burgerschap uit een meer pedagogische visie of schoolbrede aanpak, bijvoorbeeld een workshop over hoe om te gaan met ongenuanceerde uitspraken in de klas, en een workshop die praktische werkvormen biedt voor docenten bij onderwijs aan cultuurdiverse klassen en onderwijs voor democratisch burgerschap.

 

In gesprek

Na de workshops gaan we in gesprek met een aantal jonge burgers die ons zullen vertellen wat er volgens hen nodig is om Burgerschap voor leerlingen waardevol en misschien zelfs succesvol te maken. Wat kunnen we van hun ervaringen met burgerschapsonderwijs leren?

 

Daarna sluiten we het inhoudelijke deel af met een panel van onderwijs- en burgerschapsexperts. Zij zullen aan de hand van prikkelende stellingen verschillende vraagstukken van burgerschapsonderwijs bediscussiëren.

 

Programma

Het volledige programma vindt u hier. 

 

DATUM & TIJD

– Datum: vrijdag 25 november 2022
– Tijd: 9.30 uur – 17.00 uur (incl. borrel)
– Locatie: Campus Den Haag: Locatie Wijnhaven. Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag. Gelegen op 5 minuten lopen van Den Haag Centraal.