Landelijke Natuurkunde Olympiade Junior 2024!

Stimuleer je leerlingen mee te doen met de landelijke Natuurkunde Olympiade Junior 2024!

De Natuurkunde Olympiade Junior (NOJ) bestaat sinds 2014 en is bedoeld om leerlingen op jonge leeftijd te enthousiasmeren voor bèta-techniek en natuurkunde in het bijzonder. Daar draagt ONZ graag een steentje aan bij! Zo’n olympiade biedt immers een mooie uitdaging voor leerlingen. Met de NOJ richten we ons (vooral) op leerlingen uit de 2e en 3e klas van het HAVO en VWO.

De olympiade bestaat elk jaar uit drie rondes.

De eerste ronde bestaat uit opgaven die online gemaakt worden, deze eerste ronde vindt dit jaar plaats tussen 15 januari en 2 februari. Binnen deze periode kiest de school zélf een geschikt toets moment.
De tweede ronde bestaat uit open (reken)vragen en vindt plaats in maart op verschillende universiteiten en hogescholen door het hele land heen. ONZ zorgt er voor dat een aantal van deze leerlingen zich welkom voelen op Universiteit Leiden. Daarom gaan de deuren van onze Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen voor de rekenaars die aan de tweede ronde meedoen open op 20 maart 2024. Alle leerlingen worden op deze locatie hartelijk door ons ontvangen. De opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde begeleiden de leerlingen gedurende het gehele event op deze dag. Zij zorgen er voor dat leerlingen een goede begeleiding krijgen en de vereiste apparatuur.

De uiteindelijke finale is op 10 juni 2024, en bevat naast een practicum een creatief element door de leerlingen een filmpje te laten maken over een vraag uit de 1ste of 2de ronde.

Kijk voor meer informatie op: Natuurkunde Olympiade Junior | Universiteit Utrecht | Welkom

Docenten kunnen zich als coördinator voor hun school aanmelden op www.juniorolympiade.nl/admin.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Anne Bartilla op science.outreach.phys@uu.nl.

 

We hopen dat docenten Natuurkunde zich massaal aanmelden om hun leerlingen deze mooie ontwikkelingskans te bieden!