Kick off Havo Bèta programma 2023

Havisten zijn als beroepsbeoefenaren van de toekomst van belang, omdat zij met hun voorkeur voor een praktische insteek een bijdrage kunnen leveren aan innovatieve en werkbare oplossingen voor (taaie) maatschappelijke vraagstukken. Het havo bèta programma geeft invulling aan de grote behoefte van havo docenten om hun havo bèta leerlingen hun talenten te laten ontplooien. Hogescholen bieden activiteiten aan leerlingen door vergezichten en toepassingen te laten zien van de bètavakken. Het Bètasteunpunt Zuid-Holland/Onderwijsnetwerk werkt sinds 2017 met docenten van vo-scholen en hbo-instellingen aan een volwaardig programma.

 

Inspireren

Het havo bèta programma is bedoeld voor leerlingen uit 4 havo met een N-profiel die meer kunnen en meer willen. Leerlingen worden geworven door de scholen die zich binnen dit project hebben gecommitteerd. Scholen zetten dit programma voor hun leerlingen in naast het reguliere onderwijs. Het programma kan als opmaat dienen voor de keuze van het profielwerkstuk en geeft een beeld van de vervolgopleidingen voor de leerlingen. De komende maanden gaan zij aan de slag bij een van de vijf onderstaande programma’s bij de Hogescholen uit regio Zuid-Holland:

 

Data science & AI: leer de techniek van de nabije toekomst! – Haagse Hogeschool Zoetermeer

Misschien heb je al eens van de termen data science & AI gehoord. Computers die leren, voorspellingen doen, en zelfstandig taken uitvoeren, zoals een zelfrijdende auto. Tijdens het Bètaprogramma doorlopen leerlingen een mini-project, en gaan zij programmeren in Python en gaan zij aan de slag met een lerend model!

 

Optimaliseren van een KLM-driehoeksvlucht – Toegepaste wiskunde, Haagse Hogeschool Delft

De KLM voert zeven keer per week de driehoeksvlucht Amsterdam – Aruba –  Bonaire – Amsterdam uit. Afgelopen periode was er te vaak vertraging, doordat het vliegtuig te lang stilstaat bij luchthavens. De vraag is nu: Hoe kan KLM de omdraaitijden van deze driehoeksvlucht met behulp van wiskundige technieken optimaliseren, zodat er minder vertragingen ontstaan? Leerlingen gaan aan de slag met toegepaste wiskunde om hiermee aan de slag te gaan.

 

Het experiment – Engineering & Applied Science, Hogeschool Rotterdam

Techniek kun je inzetten om maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen: Hoe zorgen we dat we meer wind- en zonne-energie inzetten? Hoe verbeteren we de zorg met ‘slimme’ hulpmiddelen? Hoe zorgen we voor een schone, gezonde leefomgeving? Door te ontwerpen en experimenteren kun je met een klein idee een grote impact maken.

 

Kan zeewater nog wel CO2 opnemen? Chemie, Hogeschool Leiden

Dat er steeds meer CO2 in onze atmosfeer komt weet inmiddels iedereen wel. Gelukkig kunnen oceanen redelijk veel CO2 opnemen, maar niet zonder gevolgen, ze verzuren waardoor koraalriffen afsterven (bleaching). Deze CO2 opname is niet voor elk oceaan water hetzelfde! Via chemische experimenten gaan de leerlingen zelf uitzoeken hoeveel CO2 zeewater nog kan opnemen. En gaan zij op zoek naar het meest geschikte zeewater.

 

Speuren in DNA – Bio-informatica, Hogeschool Leiden

Hoe werkt DNA en wat kun je er allemaal in af lezen? Leerlingen die interesse hebben in de biologie  en medisch onderzoek gaan speuren in DNA vanachter de computer met gegevens over plant, mens en dier.

 

Meer weten of volgend jaar meedoen als school? Neem contact op via onz@tudelft.nl