Wiskunde aansluitingsbijeenkomst VO-HBO

In 2022 organiseerde Onderwijsnetwerk Zuid-Holland een aansluitingsbijeenkomst waarin docenten van het HBO vertelden over hun wiskunde-onderwijs en hun ervaringen met aansluitproblemen. Op 22 juni a.s. willen we opnieuw aandacht voor deze problematiek.

 

De docenten van verschillende vakken in het HBO geven een korte presentatie aan de hand van een tweetal vragen, waarna een korte gedachtewisseling plaats zal vinden. De twee vragen gaan over welke wiskunde in hun opleiding gebruikt wordt en over welke verwachtingen met betrekking tot de wiskundige kennis, vaardigheden en inzichten van de binnenkomende studenten men in het HBO-vervolgonderwijs heeft. Mogelijk komt eruit naar voren welke aspecten in het huidige onderwijs op de havo extra aandacht zouden verdienen.

 

De bijeenkomst is inclusief een maaltijd. Ook dan is er natuurlijk ruim de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

 

Datum: 22 juni van 16 tot 20 uur (inclusief maaltijd samen met docenten betacoordinatorenoverleg)

Locatie: InHolland Delft

Scholennetwerk wiskunde

In vijf bijeenkomsten, ongeveer om de twee maanden, komen door deelnemers zelfgekozen thema’s over de praktijk van de wiskundeles aan de orde. Per bijeenkomst staat steeds één onderwerp centraal, dus een keer overslaan is geen probleem. De bijeenkomsten zijn ook geschikt voor (afvaardigingen van) secties en worden zo veel als mogelijk hybride georganiseerd.

 

Doel & resultaat

Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen aan de slag met een thema. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: wiskundige denkactiviteiten, logisch redeneren bij wiskunde C, statistiek bij wiskunde A, training van algebraïsche vaardigheden, wiskundemethoden vergelijken, formatief-assessment-taken ontwerpen, problem-solving, etc. De thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald en door enkele docenten in samenwerking met vakdidactici voorbereid. Uitnodigen van gastsprekers hoort ook tot de mogelijkheden. (het is ook mogelijk losse bijeenkomsten bij te wonen i.p.v. de hele reeks). De onderwerpen van de bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd in de nieuwsbrief.

 

Data en tijd

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Scholennetwerk wiskunde

In vijf bijeenkomsten, ongeveer om de twee maanden, komen door deelnemers zelfgekozen thema’s over de praktijk van de wiskundeles aan de orde. Per bijeenkomst staat steeds één onderwerp centraal, dus een keer overslaan is geen probleem. De bijeenkomsten zijn ook geschikt voor (afvaardigingen van) secties.

 

Opzet

Tijdens de bijeenkomsten gaan we samen aan de slag met een thema. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: wiskundige denkactiviteiten, logisch redeneren bij wiskunde C, statistiek bij wiskunde A, training van algebraïsche vaardigheden, wiskundemethoden vergelijken, formatief-assessment-taken ontwerpen, problem-solving, etc. De thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald en door enkele docenten in samenwerking met vakdidactici voorbereid. Uitnodigen van gastsprekers hoort ook tot de mogelijkheden.
(het is ook mogelijk losse bijeenkomsten bij te wonen i.p.v. de hele reeks):

 

De vijfde bijeenkomst van het scholennetwerk Wiskunde is op donderdag 3 juni. 

Wiskundeangst door Brenda Jansen

Adolescenten met wiskundeangst krijgen buikpijn van wiskunde, zien er tegenop, denken dat ze er niets van kunnen en zullen proberen wiskunde te vermijden door bjivoorbeeld hun werk af te raffelen of zich ziek te melden. In deze bijeenkomst zal Brenda Jansen ingaan op de stand van zaken in het onderzoek naar wiskundeangst, hoe je het kunt herkennen en hoe je er (als leerkracht) mee kunt omgaan. Brenda werkt als universitair hoofddocent aan de universiteit van Amsterdam en begeleidt PhD’s, waaronder Eva Schmitz die onlangs promoveerde op onderzoek naar wiskundeangst bij adolescenten.

 

We nodigen je van harte uit.

Datum: donderdag 3 juni 16:30 tot uiterlijk 19:00 uur, online

 

Aanmelden

 


De vierde bijeenkomst van het scholennetwerk Zuid Holland is op 15 april.

In de bijeenkomst bespreken we de uitdagingen van het geven van online onderwijs.

 

Het einde aan het geven van online onderwijs, al dan niet gecombineerd met fysiek onderwijs, lijkt nog niet in zicht. Natuurlijk spelen daarbij de technische voorzieningen een grote rol. Toch willen we in deze bijeenkomst vooral richten op het uitwisselen van ideeën en ervaringen met didactische aspecten uit ons onderwijs, waar we in een klassieke setting veel ervaring mee hebben en die online een heel andere aanpak vereisen. Bijvoorbeeld: hoe richt je een onderwijsleergesprek in om gezamenlijk na te denken en te argumenteren over een probleem, hoe laat je leerlingen samenwerken in groepjes zodat leerlingen formuleren en argumenteren, verander je iets aan de leerdoelen van je lessen, hoe werkt het model van directe instructie in deze situatie, welke leermiddelen gebruik je? En ook: als alle leerlingen weer terug in de klas zijn over een poosje, keer je dan terug naar de vertrouwde aanpak of heeft het online lesgeven blijvend iets opgeleverd?

 

Deze bijeenkomst is prima te bezoeken zonder bij de eerdere bijeenkomsten van het scholennetwerk aanwezig geweest te zijn. We nodigen je van harte uit.

Aanmelden

 


De derde bijeenkomst van het scholennetwerk Zuid Holland is op 4 maart.

In de bijeenkomst gaan we verder met de geschiedenis van wiskunde.

De geschiedenis van de wiskunde is een stimulerende omgeving om te zien hoe de mensheid geworsteld heeft met de ontwikkeling van wiskundige concepten. In deze derde bijeenkomst gaat Roel van Asselt verder met “evergreens” uit de geschiedenis van de wiskunde, die in de klas zijn na te vertellen. De vorige keer zijn we geëindigd met Newton, en dat is het startpunt van deze bijeenkomst. Naast mooie verhalen komen ook korte vraagstukjes aan bod die zich ook lenen om in de klas te gebruiken.

 

Deze bijeenkomst is prima te volgen zonder bij de vorige aanwezig geweest te zijn.

We nodigen je van harte uit.

Datum: donderdag 4 maart van 16:00 tot 18:30 uur, online

 


3 december: De rol die de geschiedenis gespeeld heeft bij ontwikkeling van wiskundige concepten

De geschiedenis van de wiskunde is een stimulerende omgeving om te zien hoe de mensheid geworsteld heeft met de ontwikkeling van wiskundige concepten. In de tweede bijeenkomst van het scholennetwerk bespreekt Roel van Asselt “evergreens” uit de geschiedenis van de wiskunde, die in de klas zijn na te vertellen, zoals de kwadratuur van de cirkel, de laatste stelling van Fermat, het “begrip” oneindig (groot, veel, klein), de verknoping van filosofie en wiskunde, de mysticus Pythagoras, de wiskundige Plato, de charlatan Cardano, de onvoorstelbare Euler etc.

 

Daarnaast komen korte vraagstukjes aan bod die zich ook lenen om in de klas te gebruiken.

 

Datum: 3 december van 16:00 tot 18:30 uur, online

 


12 november: Vijf-Minuten-Wiskunde

Het doel van de wiskundelessen is voor veel docenten breder dan alleen maar goede examenresultaten halen. Maar … het tempo ligt hoog, het hoofdstuk moet af, de lessen zijn gevuld, enzovoorts

 

Om toch systematisch aandacht te besteden aan belangrijke zaken als ‘waar en door wie wordt bepaalde wiskunde gebruikt?’, ‘leerlingen vragen leren stellen en laten verwonderen’, ‘merkwaardige wiskunde’, ‘toegankelijke, maar toch nog steeds onopgeloste wiskundige problemen’ en ‘de geschiedenis van wiskunde’, maar ook ‘wiskundige denkactiviteiten’ en ‘herhaling van leerstof of routines inslijpen’ kan gebruik gemaakt worden van ‘5 minuten wiskunde’.

 

Jason Zijlstra vertelt iets over zijn onderzoek over en initiatieven met 5-minuten-wiskunde. Hierna gaan we naar aanleiding van eigen ervaringen een kader schetsen over het hoe en waarom van 5-minuten-wiskunde, waarna we zelf aan de slag gaan om concrete voorbeelden voor de les te ontwerpen.

 

Datum: 12 november van 16:00 tot 18:30 uur, online

 

Bijeenkomsten Scholennetwerk wiskunde

Afgelopen schooljaar is er in juni een ‘flexibele nascholing wiskunde’ georganiseerd. Dit initiatief is ontstaan uit het idee om naast het reguliere nascholingsaanbod een Scholennetwerk voor wiskundedocenten te starten.

Aanleiding

Het idee is eens per twee maanden bijeenkomen om over vooraf bepaalde thema’s te overleggen. Deze thema’s zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: wiskundige denkactiviteiten, logisch redeneren bij wiskunde C, training van algebraïsche vaardigheden, wiskundemethoden vergelijken, formatief-assessment-taken ontwerpen.
De thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald en door enkele docenten in samenwerking met vakdidactici voorbereid. Uitnodigen van gastsprekers hoort ook tot de mogelijkheden.
Voor de deelnemers geldt dat er in het algemeen weinig voorbereiding zal zijn maar dat wel een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten gevraagd zal worden.

Inhoud en opzet

We starten op 26 september in Leiden met een bijeenkomst in het thema ‘rekenen’. Daarna zijn de bijeenkomsten steeds om beurten in Delft (TU Delft) en Leiden (Universiteit Leiden). Meer inhoudelijke informatie over de verschillende bijeenkomsten volgt spoedig op deze pagina.

 

Bijeenkomst woensdag 20 maart:

De deze bijeenkomst van scholennetwerk gaat over Differentiëren in de klas, hoe kunnen we daar werk van maken.

In deze bijeenkomst denken we na over praktische manieren om aandacht te besteden aan verschillen tussen leerlingen. Naast het inventariseren van verschillende mogelijkheden willen we ook daadwerkelijk lessen met vormen van differentiëren ontwerpen. Neem daarvoor je schoolboek, waaruit je de komende weken gaat werken, mee.

 

Bijeenkomst woensdag 5 juni:

Het thema van deze bijeenkomst is: algebraïsche vaardigheden

Onno van Gaans, universitair docent op het mathematisch instituut en verantwoordelijk voor het onderwijs aan eerstejaars wiskunde en scheikunde studenten, vertelt over zijn inzicht en ervaringen met betrekking tot algebraïsche vaardigheden van deze studenten.  Hierna bekijken we de algebraïsche vaardigheden in de centrale eindexamens van 2019 en brainstormen we over aandachtspunten voor het onderwijzen van deze vaardigheden.

Data en locaties

Woensdag 26 september – Universiteit Leiden
Woensdag 14 november – TU Delft
Woensdag 23 januari – Universiteit Leiden
Woensdag 20 maart – TU Delft – Gebouw 22 – C117
Woensdag 5 juni – Universiteit Leiden

16:00-20:00 uur