GECANCELD: Taal- en cultuurbewustzijn in de vreemde talen-les

Deze nascholing is uitgesteld tot een nader te bepalen datum

Het vreemdetalenonderwijs is in beweging. Het gaat in de discussies die rond de voorstellen van het curriculum.nu ontwikkelteam en het meesterschapsteam Moderne Vreemde talen gevoerd worden niet alleen meer over het ontwikkelen van taalvaardigheid, maar ook over het bevorderen van taal- en cultuurbewustzijn.  Ook in het boek  van Fred Janssen e.a. (2018) Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen? Een perspectiefgerichte benadering wordt de inhoud van de moderne vreemde talen vanuit meerdere perspectieven bekeken. Maar hoe geven we deze inzichten nu concreet vorm in de praktijk? Hoe kunnen we leerlingen leren nadenken over taal, zodat zij niet alleen taalgebruikers worden, maar ook taalbeschouwers? En wat is de rol van literatuur en cultuur?

 

Doel & Resultaat

Tijdens deze korte cursus van twee bijeenkomsten maken deelnemers eerst kennis met de perspectieven, verkennen ze de mogelijke toepassingen en proberen deze vervolgens uit in hun eigen praktijk. De tweede bijeenkomst is gericht op het uitwisselen van opgedane ervaringen.

 

Datum & Tijd

De cursus vindt plaats op donderdag 5 en 19 maart 2020 van 14.30 tot 17.00.

Hele Taak Eerst: differentiëren bij de Moderne Vreemde Talen

(Startende) docenten zijn zich vaak wel bewust van verschillen tussen leerlingen, maar weten niet altijd goed hoe ze met deze verschillen om moeten gaan in de les. Een manier om dit te doen is door het inzetten van een taakgerichte aanpak waarbij je leerlingen direct zicht geeft op het eindproduct (de Hele Taak) en ze bouwstenen aanreikt die ze desgewenst kunnen gebruiken (Janssen, Hulshof & Van Veen, 2016).

 

Doel & resultaat

Tijdens deze korte cursus van twee bijeenkomsten leren vakcoaches hoe zij een les volgens het Hele Taak Eerst principe op kunnen zetten, doen zij ervaring op in de eigen praktijk, en wordt vervolgens besproken welke aandachtspunten zij de (startende) collega zouden willen meegeven.

 

Tijd

Deze cursus duurt van 14.30 tot 17.00 uur