Onderzoekend leren in je eigen les

Bij “onderzoekend leren” worden leerlingen gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren door vragen te stellen, onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt dus, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

 

Doel & resultaat

Hoewel er genoeg materiaal is rondom ‘Onderzoekend Leren’, blijkt het nog niet altijd gemakkelijk te zijn om “ermee te beginnen”. In deze workshop wordt je uitgedaagd om de principes van onderzoekend leren onder de knie te krijgen en toe te passen in je eigen les.

In deze workshop gaan we aan de slag met:

Na het volgen van deze workshop ben je in staat een bij jouw leerlingen passend lesprogramma samen te stellen voor ‘Onderzoekend Leren’.

 

Datum & tijd

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 februari 2020 van 16.00 tot 20.00 uur, met een lichte maaltijd tussendoor. De locatie is de Woudenstein campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een goede onderzoeksvraag maken voor het PWS

Voor het profielwerkstuk gaan jouw leerlingen aan de slag met een onderzoek. Het opstellen van een goede onderzoeksvraag is hierin van cruciaal belang voor een mooi eindresultaat. Tegelijkertijd wordt deze vaardigheid door veel leerlingen (en ook door docenten) soms als lastig ervaren. Hoe zorg je er als begeleider voor dat je het maken van een onderzoeksvraag goed kan begeleiden?

 

Doel & resultaat

De workshop is bestemd voor docenten die hun leerlingen willen begeleiden bij het opstellen van een goede onderzoeksvraag voor het profielwerkstuk. We behandelen de eisen die aan een goede onderzoeksvraag gesteld worden en verdiepen ons in het begeleidingsproces door in te gaan op de volgende vragen:

Tijdens de workshop leer je hoe je leerlingen kan ondersteunen om zelf tot een goede onderzoeksvraag te komen.

 

Datum & tijd

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 november van 16.00-19.00 op de Woudenstein campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

 

(Deze cursus is geen vervolg op de bijeenkomst ‘Een profielwerkstuk begeleiden’ gegeven door Christel Verberg en Loes de Jong.)