Informatiebijeenkomst Havo Bèta programma

Afgelopen jaren hebben verschillende groepen met enthousiaste deelnemers deelgenomen aan het Havo Bèta programma. Tijdens dit talentenprogramma krijgen leerlingen gedurende vier middagen een kijkje in de keuken bij een hbo-instelling (Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool in Delft en Hogeschool Inholland Delft). Ook in het schooljaar 2021 – 2022 zal het havo-bèta programma in overleg met de hogescholen van start gaan.

 

Opzet

In de bijeenkomst presenteren de verschillende hogescholen het programma dat zij de leerlingen dit jaar aanbieden. Ook docenten van scholen die eerder deelnamen aan het havo bèta programma zijn aanwezig. Zij vertellen hoe ze leerlingen werven en welke leerlingen ze werven.

 

Datum & Tijd

19 januari 2022, 16:00 – 18.00 uur

 

Masterclass Havo Bèta Programma

Sinds 2016 organiseert Onderwijsnetwerk Zuid-Holland het havo bèta programma. Door de school geselecteerde leerlingen uit havo 4 doen mee aan een speciaal voor hen ontworpen programma bij een van de hogescholen in Zuid-Holland. Leerlingen krijgen de kans om kennis te maken met het hbo. Tijdens vier tot zes middagen werken ze aan een project of product dat een afspiegeling is van een van de opleidingen bij de technische of ict-faculteiten van de deelnemende hogescholen.

 

Opzet

In de masterclass presenteren de verschillende hogescholen het programma dat zij de leerlingen dit jaar aanbieden. Ook docenten van scholen die eerder deelnamen aan het havo bèta programma zijn aanwezig. Zij vertellen hoe ze leerlingen werven en welke leerlingen ze werven.

 

Datum & Tijd

donderdag 26 november

16:00 – 20:00 (met diner)

Masterclass Havo Bèta Programma

Sinds 2016 organiseert Onderwijsnetwerk Zuid-Holland met een aantal scholen het havo bèta programma. 60 Leerlingen uit havo 4 kunnen aan het programma meedoen, dat bestaat uit 5-6 middagen en plaatsvindt van bij een van de hogescholen in Zuid-Holland. Leerlingen krijgen de kans hier mee te lopen en doen workshops verdeeld over een aantal middagen. In die workshops mogen leerlingen vooral zelf ervaren, proberen en ontdekken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan welke opleidingen en beroepen met deze onderwerpen te maken hebben.

 

Doel & Resultaat

In deze masterclass presenteren de verschillende hogescholen het programma dat zij de leerlingen dit jaar aanbieden. Ook docenten van voorhoede-scholen aanwezig, die het programma al een aantal jaar onder de aandacht brengen. Zij vertellen hoe ze leerlingen werven en welke leerlingen ze werven. Zo wordt het meedoen aan het havo bèta programma een stuk eenvoudiger.

 

Datum & Tijd

Maandag 4 november

16:00 – 20:00 (met diner)

Samenwerken met bedrijven

Wanneer onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken, heeft dat voordelen voor leerlingen, docenten en bedrijven. Zo zien leerlingen hoe kennis wordt toegepast in de praktijk en een kijkje in de keuken bij een bedrijf geeft hen inspiratie en motivatie voor hun studie- en  beroepskeuze. Voor docenten brengt het bedrijfsleven contexten en relevante voorbeelden voor hun lesstof. Maar hoe pak je het organiseren van een activiteit bij een bedrijf aan? Hoe zorg je ervoor dat excursies naar bedrijven of projecten met bedrijven ingebed worden in het PTA van de  school? En hoe zorg je ervoor dat er een duurzame relatie met het bedrijf tot stand komt? In deze cursus geven we je concrete handvatten voor het organiseren van activiteiten met bedrijven en geven we je een basistraining netwerken en relatiemanagement. Gezamenlijk werken we naar een daadwerkelijke samenwerking met een bedrijf toe.

 

Doel & REsultaaat

Aan het einde van de bijeenkomst heb je een concreet stappenplan voor het organiseren van een excursie naar bedrijven en concrete tips voor het samenwerken met bedrijven (relatiemanagement).

 

DAtum & Tijd

Donderdag 12 december 2019

16:00 – 20:00 (met diner)

 

Jongeren boeien voor bèta en techniek

Het Bèta&TechMentality-model is de langverwachte update van het succesvolle BètaMentality – ontwikkeld in 2007 en geüpdatet in 2010. Het nieuwe onderzoek vond plaats in de periode november 2018 – januari 2019. De  wereld is de afgelopen 8 jaar veranderd: er zijn nieuwe dominante verhalen over technologie opgekomen en jongeren zijn anders naar techniek gaan kijken. Daarbij richten we ons in dit onderzoek op de doelgroep van 9 t/m 17  jaar, omdat steeds duidelijker wordt dat jongeren al heel vroeg beelden ontwikkelen over beroepen en hun geschiktheid daarvoor. Dit was in het vorige onderzoek 12 t/m 24 jaar. Dat zien we ook terug in de opbrengst van het onderzoek en heeft ertoe geleid dat het model volledig is vernieuwd, met nieuwe assen (de basis van het model) en types.

 

Het Bèta&TechMentality-model onderscheidt vijf bètatypes die onderling sterk verschillen in hun houding ten aanzien van de bètatechnische wereld en die dus ook elk hun eigen aanpak vergen. De types zijn: Vernieuwers, Maatschappelijke Toepassers, Doeners, Ontdekkers en Creatieve Makers. In de white paper over het  onderzoek benoemen we per type de belangrijkste eigenschappen en aanknopingspunten om ze te inspireren.

 

Met de inzichten uit het nieuwe onderzoek kunnen we jongeren van nu vergelijken met 2011. Een paar interessante inzichten:

 

Doel & Resultaat

De masterclass begint met een uitgebreide introductie. Deelnemers worden daarna aan het werk gezet om nieuwe kennis en inzichten direct in de praktijk toe te passen. Dit gebeurt door middel van kleine opdrachten en een case als afsluiting van de workshop. Het primaire doel van de workshop is een mentaliteitsverandering teweeg brengen op basis van nieuw opgedane kennis. Er is bij alle onderdelen ruimte voor uitwisseling en discussie tussen deelnemers onderling en de trainer.

 

Datum & Tijd

Maandag 13 januari 2020

16:00 – 20:00 (met diner)