(Samen)werken in PLG-teams

Kennis delen en professionaliseren in het onderwijs gebeurt overal. Zo zijn er symposia, ontwikkelteams, workshops, intervisiegroepen, hackathons en professionele leergemeenschappen. Maar wat is nu precies een professionele leergemeenschap? Hoe verhoudt een PLG zich tot andere vormen van uitwisseling en samenwerking? En hoe zet je een PLG binnen de eigen school op? Een PLG is een team van collega’s dat rond een bepaald thema samenwerkt, deelt en onderzoekt. Om een PLG goed te laten functioneren is het belangrijk om een heldere, eenvoudige en praktische aanpak te hanteren. “PLG-teams” werken daarom met vijf overzichtelijke stappen: Stand-up, Exploreren, Condenseren, Maken en Retrospective. Deze stappen worden iedere bijeenkomst volgens een vast ritme doorlopen en kennen handige werkvormen. Het werken in een PLG kan ervoor zorgen dat onderwijsverbetering een continu proces wordt en dat er (meer) werkplezier ontstaat.

 

Opzet

In drie bijeenkomsten wordt de 5-stappen- aanpak doorlopen en ervaar je hoe stimulerend een PLG-team kan werken. Er worden praktische instrumenten aangereikt, zodat je in de eigen organisatie met een PLG-team aan de slag kunt gaan.