Debatteren over actuele DNA vraagstukken in de klas

Exacte wetenschappelijke onderwerpen horen binnen het onderwijs officieel thuis bij vakken als biologie, natuurkunde en scheikunde. Maar onder deze bètavraagstukken liggen vaak belangrijke maatschappelijk, ethische en filosofische vragen verstopt. Deze vragen komen op hun beurt echter weer vooral bij vakken als godsdienst, maatschappijleer, Nederlands of filosofie aan bod. Wij zijn ervan overtuigd dat het bij elkaar brengen van (methoden van) deze vakgebieden zal leiden tot een verdieping van ons onderwijs.

 

Met deze nascholing willen we daarom rondom het thema DNA de verschillende vakgebieden met elkaar verbinden door middel van debat. Hiermee willen we de DNA-lesstof in een breder perspectief plaatsen door met elkaar in debat te gaan over de onderliggende ethische vragen die dit oproept alsook bijvoorbeeld mogelijke economische aspecten bespreekbaar maken.

 

Deze online workshop zal bestaan uit een lezing over het aanpassen van DNA (met aandacht voor historisch perspectief, patiëntenperspectief, economisch perspectief), toelichting over het inzetten van debatteren in de klas en vooral ook zelf veel oefenen. Na afloop zullen links naar diverse materialen m.b.t. DNA-onderwerpen (met name CRISPR-Cas en de kiembaandialoog) en debatteren worden gedeeld.

 

Doel & Resultaat 

Doel: DNA-lesstof uit het nieuws omzetten naar debatteren in de klas

Regelmatig komen er onderwerpen in het nieuws die raken aan (DNA-) lesstof, maar hoe kun je de actualiteit direct verwerken in je dagelijkse onderwijs? Hoe lukt het om alle leerlingen mee te laten doen en tegelijkertijd inhoudelijke kennis over te brengen of te toetsen?

 

Resultaat:

 

De bijeenkomst vindt online plaats op 8 juni van 15:30 tot 17:00 uur onder begeleiding van Alexander Schinkel (DebatUnie) en Leonie Kaptein (LeveDNA!).

Debat & DNA: Actuele DNA-vraagstukken omzetten naar debatvorm in de klas

DNA-onderwerpen horen officieel thuis bij biologie, maar actuele vraagstukken over DNA raken veel meer vakgebieden zoals filosofie en maatschappijleer. Debatvorm in het onderwijs wordt doorgaans vaker gebruikt bij Nederlands. Graag willen we de verschillende vakgebieden met elkaar verbinden, waarbij we de diepgang van DNA-lesstof niet willen verliezen en de voordelen van debat willen versterken.

 

De workshop zal bestaan uit een interactieve lezing over aanpassing van de mens, toelichting over het inzetten van debatteren in de klas en we gaan vooral ook zelf actief aan de slag. Er zullen bovendien materialen ter inzage liggen over DNA-onderwerpen, met name CRISPR-Cas en de kiembaandialoog. Dit zijn zowel verdiepingsmaterialen alsook praktische lesvoorbeelden van leerlingen. Na afloop zullen links naar diverse materialen worden gedeeld.

 

 

Doel & Resultaat 

Doel: DNA-lesstof uit het nieuws omzetten naar debatteren in de klas

Regelmatig komen er onderwerpen in het nieuws die raken aan (DNA-) lesstof, maar hoe kun je de actualiteit direct verwerken in je dagelijkse onderwijs? Hoe lukt het om alle leerlingen mee te laten doen en tegelijkertijd inhoudelijke kennis over te brengen of te toetsen?

 

Resultaat:

 

 

Datum & locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 maart 2021 van 16.00 tot 20.00 uur (inclusief maaltijd) in Leiden.