Onderwijs vanuit perspectieven (Fred Janssen)

Welkom bij de pagina met lesmateriaal rondom het online college ‘Onderwijs vanuit Perspectieven’ door Fred Janssen. Op deze pagina vind je een opname van het online collega van 8 april 2021 en de opdrachten van de break-outrooms terug.

 

Bekijk hier het college:

 

 

Subjects van de bijeenkomst per onderwerp

Door op de onderstaande tijden te klikken wordt er een nieuw tabblad geopend en beland je in het specifiek gedeelte van de nascholing wat je wilt zien.

 

00:00 Introductie van Fred Janssen en Katy Lips

02:20 Onderwijzen vanuit Perspectieven (uitleg over brillen (PO)/ perspectieven (VO))

09:15 Vakgebieden uitgewerkt vanuit Perspectieven

10:40 Associëren op Sociale Media (in de chat)

14:56 Break-out Room 1 Associëren op Ontwikkelingsdoelen

18:28 Bespreken van de Break-out Rooms

26:49 Perspectieven voor het ontdekken van talenten en interesses

29:22 Intrigerend voorbeeld van een lapje vlees

31:52 Perspectiefgerichte visie op onderwijs in 4V’s

36:05 Perspectiefgericht onderwijs gericht op het ontbijt

40:53 Break-out Room 2

42:38 Bespreken van de Break-out Rooms

50:53 Onderwijsvisies (Traditioneel en Progressief vs. Perspectiefgericht)

55:16 Boeken, brochures en Poll

57:25 Interesses in tools of Professionaliseringstrajecten?

58:50 Dankwoord

 

 

Opdracht voor break-out room 1 (10 minuten):

 

1.Een kort voorstelrondje:

2. Kies een duurzaam ontwikkelingsdoel 1 t/m 17 die jullie het meest aanspreekt (zie afbeelding hier onder)

3. Associeer met de perspectieven op het geselecteerde doel: met welke perspectieven kan je hier allemaal naar kijken?

4. Noteer mogelijk interessante vragen en voorbeelden voor onderwijs over het betreffende doel

 

Spreek ook af wie van jullie groepje de plenaire terugkoppeling doet!

 

© Universiteit Leiden 2022

 

 

 

 

Opdracht voor break-outroom 2 (15 minuten):

Start met je eigen ontwerp van perspectieven

  1. Kies een doelgroep: voor welke klas wil je de les ontwerpen?
  2. Pak de eerder opgestelde vragen en voorbeelden uit break-out room 1 erbij
  3. Bedenk een overkoepelende opdracht (hele taak) voor een of meerdere lessen passend bij de eerder besproken brillen
  4. Welke deelopdrachten of deelvragen horen hierbij?

 

Spreek ook af wie van jullie groepje de plenaire terugkoppeling doet!