Onderwijs vanuit perspectieven (Fred Janssen)

Welkom bij de pagina met lesmateriaal rondom het online college ‘Onderwijs vanuit Perspectieven’ door Fred Janssen. Op deze pagina vind je een opname van het online collega van 8 april 2021 en de opdrachten van de break-outrooms terug.

 

Bekijk hier het college:

 

 

Subjects van de bijeenkomst per onderwerp

Door op de onderstaande tijden te klikken wordt er een nieuw tabblad geopend en beland je in het specifiek gedeelte van de nascholing wat je wilt zien.

 

00:00 Introductie van Fred Janssen en Katy Lips

02:20 Onderwijzen vanuit Perspectieven (uitleg over brillen (PO)/ perspectieven (VO))

09:15 Vakgebieden uitgewerkt vanuit Perspectieven

10:40 Associëren op Sociale Media (in de chat)

14:56 Break-out Room 1 Associëren op Ontwikkelingsdoelen

18:28 Bespreken van de Break-out Rooms

26:49 Perspectieven voor het ontdekken van talenten en interesses

29:22 Intrigerend voorbeeld van een lapje vlees

31:52 Perspectiefgerichte visie op onderwijs in 4V’s

36:05 Perspectiefgericht onderwijs gericht op het ontbijt

40:53 Break-out Room 2

42:38 Bespreken van de Break-out Rooms

50:53 Onderwijsvisies (Traditioneel en Progressief vs. Perspectiefgericht)

55:16 Boeken, brochures en Poll

57:25 Interesses in tools of Professionaliseringstrajecten?

58:50 Dankwoord

 

 

Opdracht voor break-out room 1 (10 minuten):

 

1.Een kort voorstelrondje:

2. Kies een duurzaam ontwikkelingsdoel 1 t/m 17 die jullie het meest aanspreekt (zie afbeelding hier onder)

3. Associeer met de perspectieven op het geselecteerde doel: met welke perspectieven kan je hier allemaal naar kijken?

4. Noteer mogelijk interessante vragen en voorbeelden voor onderwijs over het betreffende doel

 

Spreek ook af wie van jullie groepje de plenaire terugkoppeling doet!

 

© Universiteit Leiden 2022

 

 

 

 

Opdracht voor break-outroom 2 (15 minuten):

Start met je eigen ontwerp van perspectieven

  1. Kies een doelgroep: voor welke klas wil je de les ontwerpen?
  2. Pak de eerder opgestelde vragen en voorbeelden uit break-out room 1 erbij
  3. Bedenk een overkoepelende opdracht (hele taak) voor een of meerdere lessen passend bij de eerder besproken brillen
  4. Welke deelopdrachten of deelvragen horen hierbij?

 

Spreek ook af wie van jullie groepje de plenaire terugkoppeling doet!

 

 

ONZ collegetour #3 – Onderwijs vanuit perspectieven: ontwikkelen van een brede blik op de wereld en jezelf

ONZ collegetour komt als alternatief voor het jaarlijkse alfa- en gammasymposium. In deze online tour gaan we op drie data online op bezoek bij verschillende onderzoekers. Zij bespreken in een livestream hun gedachtegoed in de vorm van een interactieve lezing waarbij je ook aan de slag gaat met een concrete lesopdracht voor jouw leerlingen. Fred Janssen sluit op 8 april de tour af met zijn college:

 

Onderwijs vanuit perspectieven: ontwikkelen van een brede blik op de wereld en jezelf

Onderwijs heeft niet alleen een kwalificerend doel, maar moet er ook voor zorgen dat leerlingen een brede blik ontwikkelen zodat zij complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken leren bevragen en onderzoeken. Een goed voorbeeld is de coronacrisis, waar je vanuit een gezondheidsbril heel andere vragen stelt en oplossingen bedenkt dan vanuit een economische of politiek-bestuurlijke bril. Brillen zorgen voor verwondering, interesse en samenhang en bieden zowel diepgang als verbreding van het onderwijs. Het leert kinderen en jongeren een onderwerp of thema te benaderen zoals wetenschappers dat doen: vanuit het stellen van de (juiste) vragen. Vanuit die vragen gaan zij vervolgens op zoek naar antwoorden.

In dit college presenteert en demonstreert Fred Janssen een toolkit waarin het curriculum is uitgewerkt in 20 verschillende perspectieven waarmee grip kan worden gekregen op complexe kwesties. Elk perspectief is uitgewerkt in een set vragen met bijbehorende inzichten waarmee diep en breed inzicht in de kwestie kan worden ontwikkeld. Tevens bevat de toolkit een ontwerpvenster waarmee docenten onderwijs met deze perspectieven kunnen voorbereiden. Fred Janssen zal het gebruik van de toolkit door zowel docenten als leerlingen demonstreren. Hij doet dit aan de hand van enkele mondiale vraagstukken met als uitgangspunt de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze toolkit kan zowel vakgebonden als vakoverstijgend worden gebruikt en is inzetbaar voor alle vakken.

 

Het online college van Fred Janssen wordt opgenomen in het Museon in Den Haag middenin de tentoonstelling ‘One Planet’: de reisexpositie van de SDG’s.

 

Sprekers: Fred Janssen – Hoogleraar Didactiek en Opleidingsdirecteur ICLON, Universiteit Leiden

Datum: 8 april 2021  

Locatie: Online, live vanuit het Museon in Den Haag  

Tijd: 15.30 – 17.00 uur 

Doelgroep: Alle leraren die lesgeven op het vo en bovenbouw po zijn welkom!

 

De andere bijeenkomsten van ONZ Collegetour vinden plaats op:

11 maart – Politieke beïnvloeding door de jaren heen: van nazipropagenda tot fake news

24 maart – Jongerentaal en culturele identiteit: van Smibanese tot verlan 

Drieluik bètadidactiek: formatief toetsen, differentiëren en activerende didactiek

Binnen vier uur tijd praktische handvatten over activerende didactiek, formatief toetsen en differentiëren, kan dat? Jazeker. In deze bèta-brede bijeenkomst nemen drie experts je mee in deze thema’s en voorzien ze je van praktisch materiaal dat je de volgende dag gelijk kunt inzetten.

 

De bijeenkomst bestaat uit drie workshops:

 

 

Doel & Resultaat

Je gaat naar huis met veel praktische handvatten en materialen die je de volgende dag direct kunt inzetten in de les.

 

 

Wim Sonneveld heeft in Delft Technische Natuurkunde gestudeerd. Hij is vakdidacticus natuurkunde en begeleider van stagiairs sinds 2000 en al meer dan 40 jaar leraar natuurkunde. Hij heeft in de commissie gezeten die het nieuwe eindexamenprogramma voor natuurkunde heeft vastgesteld.

 

Martin Bruggink is vakdidacticus informatica bij de lerarenopleiding van Delft. Martin geeft onder meer het vak Didactische Vaardigheden en is auteur van het boek ‘Activerende Werkvormen voor Bètadocenten’.

 

Fred Janssen is hoogleraar Didactiek van de Natuurwetenschappen bij de Universiteit Leiden. Hij heeft onder meer onderzoek gedaan naar (het vormgeven van) differentiatie in de klas en is mede-auteur van het boek ‘uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs’.

 

Datum & Tijd

Maandag 14 oktober 2019

16:00 – 20:00 (met diner)

 

 

Online course: Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs voor alle leerlingen!

In deze online cursus ga je zes tot tien weken, drie uur per les (wanneer jou dat zelf uitkomt) jouw eigen lessen ombouwen tot gedifferentieerde lessen. Daarbij krijg je feedback van andere docenten uit het voortgezet onderwijs en de begeleiders van de cursus: Marjoleine Vermeulen en Fred Janssen.
Er wordt daarnaast twee keer de mogelijkheid geboden om via een google hangout of face-to-face met de begeleiders en de andere deelnemers te overleggen. De cursus start met een eerste fysieke bijeenkomst op 27 januari van 15.00 tot 17.30 uur.

 

Doel & Resultaat

Na de cursus ben je in staat, snel en eenvoudig, jouw eigen onderwijs om te bouwen tot gedifferentieerd uitdagend onderwijs.

 

Deelnemers

Minimaal 4 maximaal 12