Nlt-themabijeenkomst 3: Differentiatie en opstellen van PTA

Het vak nlt kenmerkt zich in interdisciplinaire samenwerking van leerlingen. Je leerlingen hebben verschillende profielen en verschillende profielvakken; een leerling met de vakken ak, bi, sk en wiskA werkt samen met bijvoorbeeld een leerling met sk, na, wiskB en wiskD. Hoe doe je recht aan zo’n gedifferentieerde groep? Hoe zorg je voor differentiatie binnen je module, maar ook over modules heen? Kunnen leerlingen zelf een keuze te maken in het schoolexamen? Op dergelijke vragen gaan we in tijdens deze uitwisselingsbijeenkomst.

 

Opzet

Je vormt je een beeld van de noodzaak tot differentiatie in de nlt-modules en PTA. Je wisselt onderling ervaringen uit over differentiatie. Je plaatst jullie PTA in het licht van je nlt-leerlingen.
Je vormt een visie op de manier waarop jullie school keuzes maakt die rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Na de masterclass heb je met collega’s uitgewisseld hoe differentiatie  binnen nlt wordt gewaardeerd. Je vormt een eigen visie op het samenstellen van interdisciplinaire leerlinggroepen. Je houdt je eigen PTA tegen het licht van verschillen tussen leerlingen en je  vormt een standpunt op de manier waarop je leerlingen beoordeeld worden.

 

Datum & Tijd

woensdag 14 april 2021

16:00 – 17:30

Nlt-themabijeenkomst 2: kwaliteit toetsing en PTA opstellen

Nlt leent zich uitstekend om met een gevarieerd samengestelde groep leerlingen in groepen aan de slag te gaan. Veel modules stellen in de docenthandleiding methoden voor om modules te beoordelen. Soms zijn er redenen om af te wijken van de gangbare wijze van toetsing en beoordeling. Reden hiervoor kunnen divers zijn, maar zijn vaak terug te voeren op de visie van het vak nlt en de schoolcultuur van het docententeam. We bespreken de keuzes die jullie (de nlt lid-scholen) maken om de leerlingen te beoordelen.

 

Opzet

Vereniging nlt presenteert de gangbare en minder gangbare manieren van toetsing. Docenten informeren en adviseren collega’s door uitwisseling van belangrijke en kansrijke manieren van toetsing van diverse modules. Nadenken over de vraag of de methode van toetsing past bij de module en bij de visie van het docententeam op het vak nlt. Na de masterclass ben je op de hoogte van
de gangbare en minder gangbare manieren waarop beoordeeld wordt bij nlt. We bespreken de gangbare manier waarop getoetst wordt op jouw school en daardoor krijg je een beeld van methodes om vaardigheden te toetsen die wellicht ook interessant zijn om uit te proberen. Tot slot wordt gekeken door de bril van een curriculumontwikkelaar om te bepalen wat past bij de visie op het vak nlt.

 

De bijeenkomst vindt plaats als een van de workshops tijdens het bètasymposium op 5 februari 2021.

 

Nlt-thema bijeenkomst 1: Modules

Zuid-Holland omvat het grootste aantal scholen dat nlt aanbiedt. Vandaar dat de wens om bijeen te komen en als collega’s de gangbare praktijk uit te wisselen een prachtige kans oplevert. Bij veel lesmodules van nlt loop je als docent tegen problemen op, waar je omheen moet werken. Ook het inspelen op actualiteit is op eigen initiatief. Bij de themabijeenkomsten staat het uitwisselen
van de manieren waarop ieder van ons een extra glans geeft aan het onderwijs nlt centraal. We organiseren kleine overleggroepjes per lesmodule nlt.

 

Opzet

 

Na de masterclass ben je in staat om de inhoud van de lessen te verrijken met initiatieven die andere collega’s hebben toegepast in en buiten de klas. Daarnaast krijg je een beeld van modules die wellicht ook interessant zijn om uit te proberen. Tot slot bespreken we de mogelijkheden om als testschool van nieuw onderwijsmateriaal bij te dragen aan innovatie in het onderwijs.

 

Datum & Tijd

Woensdag 23 september 2020

16:00 – 19:30 (met diner)

Masterclass Medische Technologie

Tijdens deze eenmalige bijeenkomst van LUMC/ Alrijne wordt de technologie achter de MRI-scanner behandeld. Dit onderwerp sluit nauw aan bij de nlt-module “Medische beeldvorming”, die op dit punt aan een herziening toe is. Uit deze bijeenkomst komt een PLG voort om als schrijversteam aan de slag te gaan met de herziening van de lesmodule nlt.

 

Doel & resultaat

Na de bijeenkomst ben je:

 

Datum & tijd

Nog te bepalen

U kunt zich aanmelden via onderstaande link, dan ontvangt u een bericht zodra de datum is vastgesteld.

Uitwisselingsbijeenkomsten nlt

In deze bijeenkomsten snijden we een aantal thema’s aan die belangrijk zijn om uit te wisselen tussen de scholen die nlt aanbieden in onze regio.

 

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:

 

De bijeenkomsten zijn los te volgen.

 

Doel & Resultaat

Na de bijeenkomst ben je:

 

Datum & Tijd

donderdag 3 oktober 2019

donderdag 28 november 2019

vrijdag 7 februari 2020 tijdens het Bètasymposium

16:00 – 20:00 (met diner)

 

Aanmelden

Uitwisselingsbijeenkomst nlt 2

Medische Technologie Masterclass

Tijdens deze eenmalige bijeenkomst van LUMC/ Alrijne wordt de technologie achter de MRI-scanner behandeld. Dit onderwerp sluit nauw aan bij de nlt-module “Medische beeldvorming”, die op dit punt aan een herziening toe is. Uit deze bijeenkomst komt een PLG voort om als schrijversteam aan de slag te gaan met de herziening van de lesmodule nlt.

 

Doel & Resultaat

Na de bijeenkomst ben je:

Datum & Tijd

Dit is nog niet bekend. U kunt zich aanmelden, dan ontvangt u een e-mail wanneer de datum bekend is. Daarna zal de echte inschrijving voor de Medische Technologie masterclass open gaan.

Game of Drones

In deze bijeenkomst maak je kennis met de inhoud van de nieuwe nlt-module Game of Drones. Zowel de technische aspecten (ontwerp) als de ethische kanten van het gebruik van drones komen hierin aan bod. Op dit moment is deze nlt-lesmodule in een testfase, maar de verwachting is dat de module uiterlijk voorjaar 2020 gecertificeerd zal zijn.

 

Doel & Resultaat

Na de bijeenkomst ben je op de hoogte van de ins en outs van het werkzaam maken van een eigen ontworpen drone. Ook ben je bekend met de inhoud van de lesmodule Game of Drones en de manier waarop je er met je leerlingen mee aan de slag kunt.

 

Programma

15.45 – 16.10 uurInloop, ontvangst en welkom

 

16.10 – 16.40 uurDrone-inzet bekeken vanuit bedrijfsperspectief (inspirerende lezing Argicultuur)
16.40 – 17.10 uurWim Sonneveld presenteert lesmodule Game of Drones

 

17.10 – 17.20 uurGebruikerservaringen testscholen en expert

 

17.20 – 17.30 uurEdgar de Wit over ICT-leerlijn binnen nlt

 

17.30 – 18.30 uurDiner

 

18.30 – 18.50 uurSafety instruction voor vliegen met drones in CyberZoo door Erik van der Horst

 

18.50 – 20.00 uurZelf meegenomen Drones testen en ervaringen uitwisselen!

 

Datum & Tijd

Woensdag 30 oktober 2019

16:00 – 20:00 (met diner)

Cubesat – leren van een satellietlancering

Ruimtevaart wordt steeds toegankelijker. Tegenwoordig kan vrijwel iedereen een zogeheten Cubesat kopen. Hierop kunnen modules worden bevestigd, die interessante en waardevolle informatie verschaffen. Deze modules kunnen met relatief basale technische kennis ontworpen worden en vervolgens kan de mini-satelliet de ruimte in worden gestuurd. Ter ere van haar vijftiende lustrum gaat de vliegtuigbouwkundige studievereniging (VSV) Leonardo da Vinci een Cubesat lanceren, ontworpen door studenten.

Een belangrijk doel van dit unieke project is om de jeugd te enthousiasmeren voor de techniek. Leerlingen kunnen leren over de toegepaste wiskunde en natuurkunde in en rondom een satelliet, en leren hoe data van zo’n satelliet kan worden geïnterpreteerd en gebruikt.

 

Doel & Resultaat

Je frist je basale kennis op over hoe een satelliet in elkaar zit, hoe deze in de ruimte wordt gebracht en welke actie nodig is zodra de satelliet zich in een baan om de aarde begeeft. Het onderwerp baanmechanica komt aan bod op vo- en bachelorniveau. Verder gaan we in groepjes met collega’s zelf een lessenserie ontwerpen over het thema ruimtevaart in de klas. Denk bijvoorbeeld aan de toepasbaarheid van big data analyses
aan de hand van de grote hoeveelheden data die de satelliet verzamelt. Het bouwen van numerieke modellen kan een mooie insteek zijn van een onderzoek(sopdracht) of profielwerkstuk.

Ook is er gelegenheid om het composietenlab, de flightsimulator Simona, de vliegtuighal of de cleanroom te bezoeken.

 

 

 

 

 

Datum & Tijd

donderdag 12 september

15:30 – 20:00

 

Programma

15.30 – 16.00 uur:       inloop bij L&RT met koffie / thee / fris

16.00 – 16.15 uur:       opening door decaan opleiding: Henri Werij

16.15 – 16.45 uur:       twee korte voorbeeldlessen van V.O. en Bachelor Ron Noomen over het eerste jaar het allereerste vak over ruimtevaart.

16.45 – 17.10 uur:       introductie VSV-project CubeSat, met achtergronden over hoe de CubeSat in elkaar zit, hoe deze in de ruimte wordt gebracht en het Attitude Determination and Control System (ADCS)

17.10 – 18.00 uur:       uitwerken ontwerp lessenreeks ruimtevaart in de klas met collega’s

18.00 – 18.40 uur:       diner

18.40 – 19.20 uur:       rondleiding composietenlab, flightsimulator Simona, vliegtuighal of cleanroom

19.20 – 19.50 uur:       werksessie rond behoefte vanuit scholen ter ondersteuning van uitvoering van lessenreeks

19.50 – 20.00 uur:       afronding en certificaten

Bio Geïnspireerde Innovatie; ontwerpen met de natuur als voorbeeld.

De natuur is in miljoenen jaren geëvolueerd tot een rijke flora en fauna, die zich perfect heeft aangepast aan een grote diversiteit aan leefomstandigheden.
Van die aanpassingen kunnen wij veel leren. Het centrale thema van bio geïnspireerde innovatie is: Hoe kunnen wij de aanpassingen / oplossingen / fenomenen die wij in de natuur waarnemen vertalen naar voor de mens bruikbare producten, technologie en/of gedrag?

Technologische toepassingen zorgen er in sterke mate voor dat producten en productieproces zich in een bepaalde richting ontwikkelen. Een van die richtingen is ontwerpen vanuit het oogmerk ‘Hoe zou de natuur dit hebben opgelost?’

 

In deze bijeenkomst krijgt u een inspirerend verhaal van Bob Ursem; een werkgroep rondom verpakking en maakt u kennis met lesmateriaal, dat specifiek gebruikt kan worden in een vakoverstijgende leerlijn op school; van onderbouw tot bovenbouw.

 

Doel & Resultaat

In deze bijeenkomst krijg je een inspirerend verhaal, een werkgroep rondom verpakking en maakt u kennis met lesmateriaal, dat specifiek gebruikt kan worden in een vakoverstijgende leerlijn op school; van onderbouw tot bovenbouw.

Datum & Tijd

Donderdag 16 januari 2020

16:00 – 20:00 (met diner)

 

Programma

16.00 u ontvangst en welkom

16.10 u toelichting op programma en introductie spreker: Bob Ursem

16.15 – 17.00 u lezing Bob Ursem; wetenschappelijk directeur Botanische tuin Delft;

17.00 – 17.15 u uitwisseling van ideeën en vragen aan Bob Ursem;

17.15 – 18.00 u werksessie met Denise (Wismon)

18.00 – 18.45 u diner

18.45 – 19.00 u uitwisseling van oplossingen werkgroep van div. groepjes

19.00 – 19.35 u presentatie van twee lesmodules

19.35 – 19.55 u nadenken over leerlijn op school: wie en wat heb ik daarvoor nodig?

19.55 – 20.00 u afronding werkblad, certificaten en enquête.

Masterclass Quantum Nanoscience

Deze masterclass bestaat uit een lezing, een labtour en een theorie-workshop. Tijdens de lezing stipt professor Sander Otte een aantal onderwerpen aan uit het onderzoek binnen zijn afdeling. Hij sluit daarbij aan op vwo-stof: zo gaat het over het gebruik van de STM bij atoommanipulatie, de onzekerheidsrelatie, Schrödingers kat en hoe we dat experimenteel kunnen benaderen. In de labtour maak je kennis met een SQUID-practicum. Dit is een vrij eenvoudige opstelling die gebruik maakt van quantumeffecten, die in principe door scholieren bediend kan worden. Verder ga je in de theorie-workshop in op het afschatten van de quantummechanische golflengten van verschillende objecten.

 

Doel & Resultaat

Na de bijeenkomst ben je:

 

Datum & Tijd

Dinsdag 17 september (gaat misschien verder als PLG)

16:00 – 20:00 (met diner)