Online bijeenkomst: ICLON-NPO – gratis lessenreeks voor versterking aansluiting vo-ho

Leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling van academische vaardigheden zonder dat het geld of extra tijd voor de leraar kost? Vanuit het NPO-project ‘Versterking aansluiting vwo-wo’ biedt het ICLON namens Universiteit Leiden drie jaar lang een gratis lessenreeks aan bestaande uit 10 lessen voor het voortgezet onderwijs. De verwachting is dat de prestaties van leerlingen en studenten erdoor verbeteren. Bovendien biedt het ICLON een bijpassende gratis training voor docenten om het materiaal optimaal in te kunnen zetten in de klas. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we je alles over de lessenreeks, de toegang tot en het gebruik van het materiaal, de training voor docenten en nog veel meer.

Daarnaast besteden we aandacht aan het programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’. Dit programma is bedoeld om inzicht te verschaffen in de effectiviteit van een aantal veelbelovende interventies in het funderend onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs zijn 2 interventies relevant:
1) de inzet van studenten uit het hoger onderwijs in de bovenbouwklassen van het vo;
2) mentorlessen over stress.

Tijdens deze online bijeenkomst op 14 februari worden beide interventies kort toegelicht.

DOEL & RESULTAAT

Je weet hoe je de ICLON-NPO LessonUp lessen kunt gebruiken om de academische vaardigheden van de leerlingen te versterken. Deze bijeenkomst is voor iedereen die werkzaam is in de bovenbouw van het vwo: vakdocenten, mentoren en decanen.

DATUM & TIJD

Datum en tijd: Donderdag 14 februari 2023 van 12.00 tot 16.00 uur.

Op dinsdag 14 februari 2023 wordt deze bijeenkomst digitaal herhaald van 14.00 tot 16.00 uur.

Seksualiteit & #metoo in de klas: stel een leerlijn seksualiteit op voor jouw school

Onderwerpen zoals porno, #metoo en andere thema’s binnen seksualiteit spelen veel onder leerlingen. Niet iedere school heeft de kennis en kunde in handen om deze onderwerpen ook voldoende bespreekbaar te maken in de klas. Daarnaast ligt de aandacht voor deze onderwerpen vaak bij verschillende vakken: biologie, maatschappijleer, filosofie maar ook breder binnen de mentorlessen of burgerschap. In deze bijeenkomst willen we met verschillende docenten aan de slag gaan om deze thema’s op school meer bespreekbaar te kunnen maken en ook een start te maken met een leerlijn seksualiteit.

 

 

Doel & resultaat

Docenten krijgen casuïstiek en lesideeën aangereikt over het thema seksualiteit. Kiki Varekamp vertelt bijvoorbeeld over haar lessenreeks ‘Seks, drugs en rock & roll’. Marjolein Hottentot laat de docenten met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema’s aan de hand van haar spel: Seks-is-meer-Ganzenbord. Doel van de bijeenkomst is om ook een start te maken met een doorlopende leerlijn seksualiteit voor op jouw school.

 

Programma:

14:00 – 14:15    Inloop

14:15 – 14:35    Welkom en opening

14:40 – 15:25    Workshopronde 1

15: 25 – 15:40   Pauze

15:40 – 16:25    Workshopronde 2

16:30 – 17:30    Start maken met doorlopende leerlijn voor jouw school o.l.v. Diana Machielse en Kiki Varekamp

17:30 – 18:00    Plenair afsluiten door kort ideeën delen + borrel

18:00 – 19:00    Diner voor deelnemers die mee willen eten

 

 

Workshops:

 

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 juni van 14:00 tot 18:00 uur in Leiden of Den Haag. Het is ook mogelijk om mee te eten om 18 uur. De bijeenkomst is overstijgend en kan voor alle schoolvakken interessant zijn.

Online seminar motivatie

Waarom doen we de dingen die we doen? Hoe komt het dat de ene leerling totaal gedemotiveerd is, en de ander nergens last van heeft? En, belangrijker nog: wat kan ik er als docent aan doen? Een geruststelling: als je al jaren voor de klas staat, dan zal je aanpak prima zijn. Maar soms is het prettig om te weten wat er nu precies speelt. Hoe motivatie werkt, en waarom we de dingen doen die we doen.

 

Deze cursus van 3 online bijeenkomsten is ontwikkeld voor docenten van ONZ-scholen en wordt tegen een gereduceerd tarief aangeboden. Het is een eerste introductie op een Model van Motivatie, dat al een aantal jaren in het onderwijs aan de Universiteit Leiden wordt aangeboden, en waarmee inmiddels ook in het vo wordt gewerkt. Dit Model, het Mennes-Model van Motivatie, maakt veel van de dagelijkse praktijk inzichtelijk en werpt een nieuw licht op het aansturen van motivatie en op de implicaties daarvan binnen de praktijk van het Voortgezet Onderwijs.

 

De cursus bestaat uit 3 online-bijeenkomsten. Ter introductie van deze cursus in het ONZ-aanbod, wordt deze aangeboden tegen een gereduceerd tarief van €240,-. Voor docenten van niet lidscholen bedragen de kosten €290,-.

 

 

Inhoud & programma

Bijeenkomst 1 – Drie onderdelen:

Opdracht: Verzoek om voor Bijeenkomst 2 casuïstiek aan te leveren.

 

Bijeenkomst 2 – Drie onderdelen:

Opdracht: Verzoek om voor Bijeenkomst 3 concrete issues aan te leveren die spelen binnen de context van de eigen instelling/school.

 

Bijeenkomst 3 – Vier onderdelen:

 

Na deze cursus

Mocht je na deze cursus je nog verder willen verdiepen in het onderwerp motivatie: er zal voor het nieuwe schooljaar 2022-2023, een tweede cursus over motivatie worden ontwikkeld.

 

 

Data & tijden

Donderdag 17 maart: 16:00-17:30

Woensdag 30 maart: 16:00 – 17:30

Woensdag 13 april: 16:00-17:30

 

Trainer: Dr. Menno Mennes, programmadirecteur Leiden Leadership Programme Universiteit Leiden.

 

Gescheiden ouders & nieuwe gezinnen: hoe ga je hier op school mee om?

Stiefgoed is het Expertise Centrum op het gebied van samengestelde gezinnen in Nederland. Één op de drie huwelijken strandt en veel leerlingen hebben dan ook te maken met gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen. Dit kan druk of stress veroorzaken bij jongeren en het gedrag beïnvloeden. Bijvoorbeeld teruggetrokken gedrag, extreem gamen, eetproblemen, concentratieverlies, driftbuien etc. Wat betekent dit voor de leerling? Welk gedrag zie je in de klas terug? Hoe ga je hier mee om en wat is het beleid in de school?

In deze workshop vertelt een professional van Stiefgoed over de dynamieken waarin kinderen terecht komen, hoe de systemen van twee gezinsculturen werken, hoe loyaliteit werkt, welke plek een stiefouder heeft en welke invloed een scheiding en de keuzes van ouders op hun kinderen kan hebben. Het is een interactieve bijeenkomst waarbij de professional in gesprek gaat met de deelnemers. Deelnemers denken na over welk beleid de school op dit gebied wilt voeren.

 

Doel & Resultaat

 

Datum & Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 februari van 15.00 tot 17.30 uur in Leiden.

De bijeenkomst wordt gegeven door drie coaches van Stiefgoed:

 

Lespakket Breinkennis voor mentoren: de hersenontwikkeling achter zelfbeeld, vriendschap en risicogedrag

Tijdens deze workshop geven we uitleg over het gebruik van het lespakket Backstage in je brein van het Brain & Development Onderzoekscentrum (Universiteit Leiden), onderdeel van Breinkennis Leiden. De lessen gaan over Zelfbeeld, Vriendschap en Risicogedrag, en de onderliggende hersenontwikkeling tijdens de adolescentie. De drie thema’s zijn afzonderlijk van elkaar te gebruiken en zijn bedoeld voor klas 1-2 (Vriendschap, Zelfbeeld) en klas 3-4 (Risicogedrag) op elk niveau. Ze omvatten elk 2 lesuren (van 50 minuten) en zijn erg geschikt om in te zetten tijdens bijvoorbeeld mentoruur. Aansluitend op de uitleg zal dr. Neeltje Blankenstein – onderzoekster op het programma van de Nationale Wetenschapsagenda NeuroLabNL – een korte presentatie met achtergrondinformatie over de inhoud van het lespakket over Risicogedrag geven.

 

Doel & resultaat

Na deze workshop kunnen docenten het lespakket zelfstandig in zetten in de klas.

 

Tijd

Deze nascholing vindt plaats tussen 16.00 en 17.45 uur.