Studiemiddag Religie en identiteit
Geleefde religie in een veranderende wereld

Tijdens deze studiemiddag stellen religieonderzoekers van de Universiteit Leiden scherp op hoe religieuze identiteit gevormd en onderhandeld wordt. Onderweg gaan de deelnemende docenten met elkaar en de onderzoekers in gesprek over de kansen die het thema religie en identiteit biedt in het voortgezet onderwijs. Dit gaan we doen aan de hand van concrete bronnen waarmee ook leerlingen aan de slag kunnen in de klas. Het programma wordt afgerond met een borrel.

 

 

DOEL & RESULTAAT

De studiemiddag is voor alle vo-docenten (tweede- of eerstegraad) die lesgeven over religie en levensbeschouwing en op zoek zijn naar inhoudelijke verdieping.  Alle deelnemers ontvangen een certificaat.

 

Programma

13.15-13.30    Inloop. Koffie en thee
13.30-13.35    Welkom (dagvoorzitter Markus Davidsen)
13.35-14.00    Sara Bolghiran: Moslims van de toekomst? Islamitische jongeren in Nederland
14.00-14.20    Gesprek in groepen over de vertaalslag naar het onderwijs
14.20-14.25    Korte pauze
14.25-14.50    Arjan Schoemaker: Bekering tot het christendom in een overwegend Moslimland
14.50-15.10    Gesprek in groepen over de vertaalslag naar het onderwijs
15.10-15.35    Pauze met koffie en thee
15.35-16.00    Dr Yves Menheere: Bloei en sinificatie van religie in China
16.00-16.20    Gesprek in groepen over de vertaalslag naar het onderwijs
16.20-16.30    Korte terugkoppeling van de gesprekssessies
16.30-16.35    Ideeën ophalen voor het thema van de volgende terugkomdag
16.35-16.45    Cursusaanbod LUCSoR (Dr Corey Williams)
16.45-17.30    Borrel en afscheid

 

Het thema van deze middag sluit aan bij het nieuwe curriculum van Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs (LERVO). Een van de vernieuwende aspecten van het nieuwe curriculum is de vergrote aandacht voor geleefde religie: de identiteit, geloofsvoorstellingen en beleving van gewone gelovigen. We spreken hierbij van het antropologisch perspectief. Voor meer informatie over de perspectieven van LERVO, zie hier.

 

De werkwijze van de studiemiddag sluit ook aan bij het Comenius-project van Markus Davidsen en Michaël van der Meer. In dit project worden werkmethoden ontwikkelt voor de analyse van primaire bronnen (teksten en rituelen) in het vo. Vanuit de overtuiging dat leerlingen meer leren door zelf met primaire bronnen te stoeien, bespreken we tijdens de studiemiddag de vertaalslag naar het onderwijs met uitgangspunt in concreet bronnenmateriaal.

 

 

DATUM, TIJD & LOCATIE

Vrijdag 26 april 2024 van 

Lipsius – Zaal2.27

Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden

 

(Wereld)burgerschap en Levensbeschouwing: vrienden of concurrenten?

Na de eerste bijeenkomst ‘ChatGPT en godsdienst, levensbeschouwing & religie’ volgt nu de tweede bijeenkomst in de reeks van vier bijeenkomsten voor docenten godsdienst, levensbeschouwing & religie.

 

Yaël Weening, promovenda aan de Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Burgerschapsonderwijs, geeft in deze bijeenkomst een lezing over dit thema. Zij doet onderzoek naar het voeren van gesprekken met leerlingen in vmbo klassen over actualiteiten, het establishment en het anti-establishment.

 

De derde en vierde bijeenkomst op maandag in het voorjaar van 2024 worden georganiseerd op basis van input van de deelnemers.

 

 

DOEL & RESULTAAT

Er wordt aangesloten op de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied. Het doel is ervaringen en kennis ter plekke uit te wisselen in een ‘community of learners’, om je onderwijs verder te kunnen ontwikkelen. Wanneer je drie van de vier bijeenkomsten hebt bijgewoond, krijg je een scholingscertificaat.

 

 

DATUM, TIJD & LOCATIE

Maandag 23 oktober van 16.30 tot 19.30 uur in het Willem Einthovengebouw | Kolffpad 1 |  2333 BN Leiden.

 

 

Contactpersonen

Michaël van der Meer, vakdidacticus levensbeschouwing en godsdienst ICLON m.n.van.der.meer@iclon.leidenuniv.nl

Stephanie Lemmel, projectleider Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, s.lemmel@iclon.leidenuniv.nl

 

ChatGPT en godsdienst, levensbeschouwing & religie

Dit schooljaar worden vier bijeenkomsten georganiseerd voor docenten godsdienst, levensbeschouwing & religie. Docenten uit andere vakgebieden zijn ook van harte welkom, of neem een collega mee!

 

Thema eerste bijeenkomst; ChatGPT en godsdienst, levensbeschouwing & religie

Michele Murgia, onderwijscoördinator Artificial Intelligence bij de Erasmus Universiteit, geeft een workshop over wat ChatGPT inhoudt en betekent voor docenten en het onderwijs. Wat zijn naast de bezwaren die AI met zich meebrengt, misschien ook de kansen voor een vak dat net als filosofie vooral veel reflectie en persoonlijke beschouwingen (vaak ook in essay vorm) met zich meebrengt. Michele Murgia heeft een academische achtergrond in filosofie met de nadruk op politieke theorie.

 

Thema tweede bijeenkomst; (Wereld)burgerschap en ons vak: vrienden of concurrenten?

Yaël Weening, promovenda aan de Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Burgerschapsonderwijs, geeft een lezing over dit thema. Zij doet onderzoek naar het voeren van gesprekken met leerlingen in vmbo klassen over actualiteiten, het establishment en het anti-establishment.

 

De derde en vierde bijeenkomst op maandag in het voorjaar van 2024 worden georganiseerd op basis van input van de deelnemers.

 

 

DOEL & RESULTAAT

Er wordt aangesloten op de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied. Het doel is ervaringen en kennis ter plekke uit te wisselen in een ‘community of learners’, om je onderwijs verder te kunnen ontwikkelen. Wanneer je drie van de vier bijeenkomsten hebt bijgewoond, krijg je een scholingscertificaat.

 

 

DATUM, TIJD & LOCATIE

Eerste bijeenkomst

Maandag 25 september van 16.30 tot 19.30 uur in het Willem Einthovengebouw | Kolffpad 1 |  2333 BN Leiden.

Tweede bijeenkomst

Maandag 23 oktober van 16.30 tot 19.30 uur in het Willem Einthovengebouw | Kolffpad 1 |  2333 BN Leiden.

 

 

Contactpersonen

Michaël van der Meer, vakdidacticus levensbeschouwing en godsdienst ICLON m.n.van.der.meer@iclon.leidenuniv.nl

Stephanie Lemmel, projectleider Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, s.lemmel@iclon.leidenuniv.nl