PLG Ontwerpend leren, formatief evalueren

Ontwerpen in Beeld is een opzet die is ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het doel is om leren, vaardigheden en denken zichtbaar te maken: ontwerpend leren formatief evalueren. In deze PLG willen we de opzet doorontwikkelen voor gebruik in ontwerponderwijs op het vo.

 

Doel & resultaat

Ontwerpend Leren betekent, naast het opdoen van kennis, ook werken aan 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, doorzetten, risico’s nemen, kritische denken en creatieve oplossingen bedenken. Vaak blijven leerdoelen zoals creativiteit vaag, weten leerlingen niet goed wat het doel is en kunnen ze elkaar niet goed feedback geven. In de startbijeenkomst maak je kennis met werkvormen en praktische toepassingen van Ontwerpen in Beeld, een set werkvormen voor formatief evalueren van ontwerpvaardigheden, ontwikkeld door het Wetenschapsknooppunt TU Delft en partners. In de daarop volgende bijeenkomsten gaan we met elkaar de werkvormen aanpassen voor het vo en desgewenst nieuwe werkvormen specifiek voor het vo ontwikkelen.

 

Data & tijd

Dinsdag 1 oktober

Dinsdag 12 november

Dinsdag 17 december

Dinsdag 21 januari

16:00 – 20:00 (met diner)

 

 

Game of Drones

In deze bijeenkomst maak je kennis met de inhoud van de nieuwe nlt-module Game of Drones. Zowel de technische aspecten (ontwerp) als de ethische kanten van het gebruik van drones komen hierin aan bod. Op dit moment is deze nlt-lesmodule in een testfase, maar de verwachting is dat de module uiterlijk voorjaar 2020 gecertificeerd zal zijn.

 

Doel & Resultaat

Na de bijeenkomst ben je op de hoogte van de ins en outs van het werkzaam maken van een eigen ontworpen drone. Ook ben je bekend met de inhoud van de lesmodule Game of Drones en de manier waarop je er met je leerlingen mee aan de slag kunt.

 

Programma

15.45 – 16.10 uurInloop, ontvangst en welkom

 

16.10 – 16.40 uurDrone-inzet bekeken vanuit bedrijfsperspectief (inspirerende lezing Argicultuur)
16.40 – 17.10 uurWim Sonneveld presenteert lesmodule Game of Drones

 

17.10 – 17.20 uurGebruikerservaringen testscholen en expert

 

17.20 – 17.30 uurEdgar de Wit over ICT-leerlijn binnen nlt

 

17.30 – 18.30 uurDiner

 

18.30 – 18.50 uurSafety instruction voor vliegen met drones in CyberZoo door Erik van der Horst

 

18.50 – 20.00 uurZelf meegenomen Drones testen en ervaringen uitwisselen!

 

Datum & Tijd

Woensdag 30 oktober 2019

16:00 – 20:00 (met diner)

Cubesat – leren van een satellietlancering

Ruimtevaart wordt steeds toegankelijker. Tegenwoordig kan vrijwel iedereen een zogeheten Cubesat kopen. Hierop kunnen modules worden bevestigd, die interessante en waardevolle informatie verschaffen. Deze modules kunnen met relatief basale technische kennis ontworpen worden en vervolgens kan de mini-satelliet de ruimte in worden gestuurd. Ter ere van haar vijftiende lustrum gaat de vliegtuigbouwkundige studievereniging (VSV) Leonardo da Vinci een Cubesat lanceren, ontworpen door studenten.

Een belangrijk doel van dit unieke project is om de jeugd te enthousiasmeren voor de techniek. Leerlingen kunnen leren over de toegepaste wiskunde en natuurkunde in en rondom een satelliet, en leren hoe data van zo’n satelliet kan worden geïnterpreteerd en gebruikt.

 

Doel & Resultaat

Je frist je basale kennis op over hoe een satelliet in elkaar zit, hoe deze in de ruimte wordt gebracht en welke actie nodig is zodra de satelliet zich in een baan om de aarde begeeft. Het onderwerp baanmechanica komt aan bod op vo- en bachelorniveau. Verder gaan we in groepjes met collega’s zelf een lessenserie ontwerpen over het thema ruimtevaart in de klas. Denk bijvoorbeeld aan de toepasbaarheid van big data analyses
aan de hand van de grote hoeveelheden data die de satelliet verzamelt. Het bouwen van numerieke modellen kan een mooie insteek zijn van een onderzoek(sopdracht) of profielwerkstuk.

Ook is er gelegenheid om het composietenlab, de flightsimulator Simona, de vliegtuighal of de cleanroom te bezoeken.

 

 

 

 

 

Datum & Tijd

donderdag 12 september

15:30 – 20:00

 

Programma

15.30 – 16.00 uur:       inloop bij L&RT met koffie / thee / fris

16.00 – 16.15 uur:       opening door decaan opleiding: Henri Werij

16.15 – 16.45 uur:       twee korte voorbeeldlessen van V.O. en Bachelor Ron Noomen over het eerste jaar het allereerste vak over ruimtevaart.

16.45 – 17.10 uur:       introductie VSV-project CubeSat, met achtergronden over hoe de CubeSat in elkaar zit, hoe deze in de ruimte wordt gebracht en het Attitude Determination and Control System (ADCS)

17.10 – 18.00 uur:       uitwerken ontwerp lessenreeks ruimtevaart in de klas met collega’s

18.00 – 18.40 uur:       diner

18.40 – 19.20 uur:       rondleiding composietenlab, flightsimulator Simona, vliegtuighal of cleanroom

19.20 – 19.50 uur:       werksessie rond behoefte vanuit scholen ter ondersteuning van uitvoering van lessenreeks

19.50 – 20.00 uur:       afronding en certificaten